Mogu li se prijaviti u Windows bez lozinke?

Ako se u sustav Windows prijavljujete pomoću Microsoftova računa, potrebna vam je lozinka. Uz lozinku je vaš račun sigurniji, bez obzira na koji se PC prijavite ili koje aplikacije, postavke i servise koristite dok ste prijavljeni.

Ako ne želite svaki put prilikom prijave unositi lozinku, možete stvoriti i druge mogućnosti prijave uz račun, kao što je slikovna lozinka ili PIN. Ako na PC-ju imate čitač otiska prsta, možete se prijaviti i pomoću otiska prsta. (Koju god mogućnost prijave odabrali, za korištenje Microsoftova računa i dalje će vam biti potrebna "obična" lozinka.)

  1. Prstom prijeđite od desnog ruba zaslona ulijevo, a zatim dodirnite Pretraživanje.
    (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni kut zaslona, pomaknite ga prema gore, a zatim kliknite Pretraživanje).
  2. Upišite prijava, pa zatim dodirnite ili kliknite Promjena mogućnosti prijave.
  3. Odaberite željenu mogućnost prijave, a zatim slijedite upute.

Ako se u Windows prijavljujete pomoću lokalnog računa, možete odabrati mogućnost da ne morate unositi lozinku. To, međutim, ne preporučujemo jer je riječ o najnesigurnijem načinu prijave na PC. Možete se i s Microsoftova računa prebaciti na lokalni, ali na lokalnom računu ne možete preuzimati aplikacije iz Windows trgovine niti sinkronizirati postavke na internetu.


Prebacivanje s Microsoftova računa na lokalni
Uklanjanje postojeće lozinke s lokalnog računa

Svojstva

ID članka: 14064 - posljednja izmjena: 14. ruj 2016. - verzija: 2

Povratne informacije