Aplikacija Snimač zvuka za Windows: najčešća pitanja

Snimač zvuka aplikacija je koja se koristi za snimanje zvuka do tri sata po snimljenoj datoteci. Možete je koristiti uz druge aplikacije, zahvaljujući čemu možete snimati zvukove dok radite na nečemu drugome na PC-ju. (Iako postoji i program Snimač zvuka, u ovom je članku riječ o aplikaciji Snimač zvuka.)
 

Kako se snima?
Kako se snimke preimenuju?
Kamo se spremaju snimke?
Kako snimke podijeliti s drugima?
Kako se snimke obrezuju?
Kako se brišu snimke?
Zašto se snimka pauzira kada aplikaciju preselim u pozadinu?
Kako aplikaciji Snimač zvuka dodijeliti dozvolu za korištenje mikrofona?
Kako podesiti glasnoću mikrofona?

Svojstva

ID članka: 14090 - posljednja izmjena: 14. ruj 2016. - verzija: 2

Povratne informacije