Nabavite Windows Media Player


Windows Media Player dostupan je za operacijske sustave Windows. U sljedećoj tablici pronađite odgovarajuću verziju programa Player za svoj sustav (ako koristite Mac računalo, preuzmite program Windows Media Components za QuickTime da biste reproducirali datoteke programa Windows Media). Koju verziju sustava Windows koristim?


Operacijski sustav / preglednik  Verzija programa Player Kako ga preuzeti
Windows 10

Windows Media Player 12 
Dodatne informacije

Uvršten u čiste instalacije sustava Windows 10, kao i u nadogradnje na Windows 10 sa sustava Windows 8.1 ili Windows 7. Reprodukcija DVD-ova nije uključena. Informacije o dodavanju mogućnosti reprodukcije DVD-ova u Windows 10 potražite na stranici Reprodukcija DVD-ova za Windows.
Windows 8.1

Windows Media Player 12 
Dodatne informacije
              

Uvršten u sustave Windows 8.1 i Windows 8.1 Pro, no ne sadrži mogućnost reprodukcije DVD-ova. Informacije o dodavanju mogućnosti reprodukcije DVD-ova u Windows 8.1 potražite na stranici Reprodukcija DVD-ova za Windows. Da biste nabavili Windows Media Player 12 za N i KN izdanja sustava Windows 8.1, nabavite Media Feature Pack.
Windows RT 8.1  Nije dostupno                  Windows Media Player nije dostupan za Windows RT 8.1.
Windows 7          

Windows Media Player 12
Dodatne informacije  

Sadrže ga sljedeća izdanja sustava Windows 7: Starter, Home Premium, Professional, Ultimate i Enterprise. Da biste ga nabavili za N ili KN izdanja sustava Windows 7, nabavite Media Feature Pack.
Mac OS X Windows Media komponente za QuickTime Preuzmite odmah