Prikaz i skrivanje koša za smeće

Vrijedi za: Windows 10Windows 7Windows 8.1

Evo kako prikazati koš za smeće na radnoj površini u sustavu Windows 10:

  1. Odaberite gumb Start , a zatim  Postavke .
  2. Odaberite Personalizacija > Teme > Postavke za ikone na radnoj površini.
  3. Potvrdite okvir Koš za smeće Primijeni.