Nije moguće pokrenuti servis Microsoft Security Essentials

Simptom 

Primit ćete poruku koja vas obavještava: "Microsoft Security Essentials ne nadzire računalo jer je servis programa zaustavljen. Trebali biste ga odmah ponovno pokrenuti."

Rješenje

Prvi korak: ponovno pokrenite računalo

Zatvorite sve aplikacije i ponovo pokrenite računalo.

Drugi korak: provjerite je li servis "Microsoft Security Essentials" postavljen na automatski način rada te je li pokrenut

 1. U sustavima Windows Vista i Windows 7 kliknite Start, zatim okvir Započni pretraživanje, unesite services.msc, a potom pritisnite Enter.
 2. Potražite Microsoft Antimalware Service. Kliknite servis desnom tipkom miša i odaberite Svojstva ili ga otvorite dvoklikom.
 3. Provjerite je li "Vrsta pokretanja" postavljena na vrijednost "Automatski."
 4. Kliknite gumb Pokreni da biste pokrenuli servis. Ako gumb Pokreni nije dostupan, kliknite gumb Zaustavi, a zatim gumb Pokreni da biste ponovo pokrenuli servis.
 5. Svakako zabilježite sve pogreške koje se prikažu tijekom ovog postupka, prijavite slučaj putem interneta i navedite podatke o pogreškama.

Treći korak: uklanjanje svih postojećih programa za internetsku zaštitu

 1. U sustavima Windows Vista ili Windows 7 kliknite Start, zatim okvir Započni pretraživanje, unesite appwiz.cpl, a potom pritisnite Enter.
 2. Na popisu instaliranih programa deinstalirajte sve programe treće strane za internetsku zaštitu.*
 3. Ponovno pokrenite računalo, a zatim pokušajte ponovno instalirati Microsoft Security Essentials.


Četvrti korak: deinstalacija ili ponovna instalacija programa Microsoft Security Essentials

 1. U sustavima Windows Vista i Windows 7 kliknite Start, zatim okvir Započni pretraživanje, unesite appwiz.cpl, a potom pritisnite Enter.
 2. Na popisu instaliranih programa kliknite Microsoft Security Essentials, a zatim ga deinstalirajte.
 3. Ako vas računalo to zatraži, ponovno ga pokrenite, a zatim pokušajte ponovno instalirati Microsoft Security Essentials.
Svojstva

ID članka: 17146 - posljednja izmjena: 14. ruj 2016. - verzija: 2

Povratne informacije