Korištenje PC-ja kao tableta

U načinu rada za tablet Windows je jednostavniji i intuitivniji za korištenje na uređajima s dodirnim zaslonom, npr. na računalima 2-u-1 te kada ne želite koristiti tipkovnicu i miš. Da biste uključili način rada za tablet, na programskoj traci odaberite akcijski centar a zatim Način rada za tablet.

Slika brze akcije u načinu rada za tablet

Start i aplikacije (uključujući starije programe) otvaraju se preko cijelog zaslona da biste imali više prostora za rad. Da biste dvije aplikacije koristili jednu uz drugu, željenu aplikaciju povucite na jednu stranu zaslona. Vidjet ćete gdje će se poravnati, baš kao i sve otvorene aplikacije koje se mogu poravnati pokraj nje.

U načinu rada za tablet još je nekoliko stvari koje možete učiniti:

  • promjena veličine dviju poravnatih aplikacija pomoću zajedničkog ruba između njih

  • na programskoj traci odaberite Prikaz zadatka i povucite aplikaciju na željenu stranu da bi se poravnala izravno iz prikaza zadatka

  • pomoću gumba za vraćanje na programskoj traci vratite se natrag u aplikaciji ili na prethodnu aplikaciju koju ste koristili

  • povucite aplikaciju prema dnu zaslona da biste je zatvorili

Dodatne informacije o upravljanju dodirom potražite u članku Korištenje dodira uz Windows.

Svojstva

ID članka: 17210 - posljednja izmjena: 2. kol 2016. - verzija: 6

Povratne informacije