Postavljanje e-pošte i kalendara

Windows 10 već ima ugrađene aplikacije Outlook pošta i kalendar. Da biste ih pronašli, idite na popis svih aplikacija prelaskom prsta preko početnog zaslona. Ako znate da ćete im često pristupati, prikvačite ih na Start ako već nisu ondje.

Aplikacije Kalendar i Pošta na izborniku Start

Vrhunski alat za e-poštu i stvaranje rasporeda

Pronašli ste aplikacije, a sada ih učinite korisnima tako što ćete u njih dodati svoje račune. Ako prvi put otvarate aplikacije, prikazat će vam se stranica dobrodošlice. Slijedite upute za postavljanje računa. U suprotnom učinite sljedeće:

 1. U aplikaciji pošta ili kalendar odaberite Izbornik na vrhu lijevo. Zatim odaberite Postavke u donjem desnom kutu.

 2. Idite na mogućnost Računi > Dodaj račun, odaberite vrstu računa i slijedite upute.

Pošta i kalendar počet će se sinkronizirati čim postavite račun.

Još nekoliko korisnih praktičnih savjeta:

 • Kada se smirite od uzbuđenja zbog dodavanja jednoga računa, možete se vratiti na postavke i dodati ih još.

 • Isti račun ne morate dodavati dvaput - kada ga dodate u jednu aplikaciju, druga će se aplikacija automatski povezati s istim računom. S jednog se na drugo možete prebacivati odabirom mogućnosti Dodatno

  slika ikone Više
  pa odabirom kalendara ili pošte.

  Asset not found
  Mogućnost prebacivanja na kalendar u rubrici Dodatno.

  Za prebacivanje između računa, odaberite Izbornik > Računi. U odjeljku Svi računi, odaberite račun na koji želite prijeći.

 • Račun možete u svakom trenutku izbrisati tako da odaberete Izbornik > Postavke > Računi, a zatim račun koji želite izbrisati. Odaberite Izbriši račun. (Ako ste se na telefon prijavili pomoću Microsoftova računa, taj se račun automatski dodaje u aplikacije Pošta i Kalendar te se ne može izbrisati. No možete ukloniti druge račune koje ste sami dodali.)

 • Ako imate dodatnih pitanja o načinu korištenja aplikacija, uključujući informacije o otklanjanju poteškoća ako imate problema s dodavanjem računa, odgovore potražite tako da odaberete Izbornik > Postavke > Pomoć > Otvori pomoć.

Gdje se nalaze moji kontakti?

Kada dodate račun, bilo putem aplikacija Pošta i Kalendar ili drugih aplikacija za društvene mreže, svi će se kontakti pridruženi tom računu pojaviti u aplikaciji Osobe. Potražite aplikaciju Osobe prelaskom prstom sa Starta na popis svih aplikacija.

Svojstva

ID članka: 17268 - posljednja izmjena: 16. kol 2016. - verzija: 4

Povratne informacije