Prikaz Ganttova grafikona ili prikaz korištenja ispisuju se na previše stranica u programu Project

S I M P T O M I

Kada u programu Microsoft Project ispisujete ili pregledavate prikaz Ganttova grafikona ili prikaz korištenja prije ispisa, trake zadataka ili stupci podataka možda se ispisuju na više stranica no što je potrebno ili možda vidite dodatno vremensko mjerilo izvan kraja projekta.

Z A O B I L AŽ E N J E

Problem zaobilazno možete riješiti pomoću jedne od sljedećih metoda:

Prva metoda: ručna prilagodba vremenskog mjerila

Ako je mogućnost Fit Timescale to End of Page (Prilagodi vremensko mjerilo rubu stranice) odabrana, isključite je i ručno promijenite vremensko mjerilo. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
 1. Na izborniku File (Datoteka) kliknite Page Setup (Postavljanje stranice).
 2. Kliknite karticu View (Prikaz).
 3. Klikom poništite potvrdni okvir Fit timescale to end of page (Prilagodi vremensko mjerilo rubu stranice).
 4. Kliknite Print Preview (Pregled prije ispisa). Ako ne dobijete željeni rezultat, prijeđite na sljedeći korak.
 5. Kliknite gumb Close (Zatvori) na alatnoj traki u pregledu prije ispisa.
 6. Na izborniku Format (Oblikovanje) kliknite Timescale (Vremensko mjerilo).
 7. U okviru Enlarge (Povećaj) smanjite postotak da biste smanjili širinu vremenskog mjerila. Povećajte postotak da biste povećali širinu vremenskog mjerila.
 8. Kliknite OK (U redu).

Druga metoda: prilagođavanje vremenskog mjerila rubu stranice

Mogućnost Fit Timescale to End of Page (Prilagodi vremensko mjerilo rubu stranice) povećava ili smanjuje širinu vremenskog mjerila da bi odgovarala rubu stranice. Time se sprječava ispis stranice s trakama ili ispis podataka samo na malom dijelu stranica, što bi dovelo do dodatnog praznog vremenskog mjerila iznad posljednje trake ili stupca podataka.


Da biste uključili mogućnost Fit Timescale to End of Page (Prilagodi vremensko mjerilo rubu stranice), slijedite ove korake:
 1. Na izborniku File (Datoteka) kliknite Page Setup (Postavljanje stranice).
 2. Kliknite karticu View (Prikaz).
 3. Klikom potvrdite okvir Fit timescale to end of page (Prilagodi vremensko mjerilo rubu stranice).
 4. Kliknite OK (U redu).

Treća metoda: skaliranje cijelog projekta

Ako želite skalirati cijeli projekt (ne samo dio s vremenskim mjerilom kao u prvoj metodi), skalirajte ga da bi odgovarao željenom broju stranica. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
 1. Na izborniku File (Datoteka) kliknite Page Setup (Postavljanje stranice).
 2. Kliknite karticu Page (Stranica).
 3. Odaberite željenu mogućnost skaliranja.
 4. Ispišite svoj projekt.
NAPOMENA: Kada skalirate projekt za ispis, podaci o projektu skaliraju se proporcionalno po širini i visini.
Svojstva

ID članka: 202164 - posljednja izmjena: 18. ruj 2011. - verzija: 1

Povratne informacije