Ne možete koristiti značajku automatskog prilagođavanja za retke ili stupce koji sadrže spojene ćelije u programu Excel


Za verziju programa Microsoft Excel 98 i verziju ovog članka u programu Microsoft Excel 2001 za Mac potražite u članku 179045 .

Simptomi


Možda nećete moći koristiti značajku Samoprilagođavanje za stupce ili retke koji sadrže spojene ćelije u programu Microsoft Excel. Osim toga, ako je odabrana i značajka prelamanja teksta, tekst se ne može automatski zamotati.

Uzrok


U programu Excel ne možete koristiti značajku automatskog prilagođavanja u stupcu koja sadrži ćeliju spojene s ćelijama u drugim stupcima. Isto tako, ne možete koristiti automatsko prilagođavanje u retku koji sadrži ćeliju spojene s ćelijama u drugim recima.

Zaobilazno rješenje


Kada koristite spojene ćelije, ručno Prilagodite visinu retka i širinu stupca pomoću sljedećih postupaka, kao što je prikladno za verziju programa Excel koju koristite.

Microsoft Office Excel 2003 i starije verzije programa Excel

  • Na izborniku Oblikovanje pokažite na Redak, a zatim kliknite visina.
  • Na izborniku Oblikovanje pokažite na stupac, a zatim kliknite Širina.

Microsoft Office Excel 2007

  • Na kartici Polazno klikniteOblikuj u grupi ćelije , a zatim kliknitevisina retka.
  • Na kartici Polazno klikniteOblikuj u grupi ćelije , a zatim klikniteŠirina stupca.