Pretvorba brojčane vrijednosti u engleske riječi u programu Excel

S AŽ E T A K

Ovaj članak sadrži ogledne funkcije programa Microsoft Visual Basic for Applications koje možete koristiti za pretvorbu brojčane vrijednosti u ćeliji radnog lista programa Microsoft Excel u odgovarajuće engleske riječi.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Microsoft navodi primjere programiranja samo radi ilustracije, bez jamstva, bilo izričitog, bilo impliciranog. To obuhvaća, bez ograničenja, posredna jamstva glede tržišne kurentnosti ili prikladnosti za određenu svrhu. U ovom se članku podrazumijeva da poznajete programski jezik koji se koristi u primjeru i alate koji se koriste za stvaranje i ispravljanje pogrešaka u postupcima. Microsoftovi inženjeri za podršku mogu objasniti funkciju određenog postupka. Neće, međutim, mijenjati te primjere da bi ponudili dodatne funkcije niti prilagođavati postupke vašim potrebama.

Stvaranje ogledne funkcije pod nazivom SpellNumber

 1. Pokrenite Microsoft Excel.
 2. Pritisnite ALT+F11 da biste pokrenuli Visual Basic Editor.
 3. Na izborniku Umetni kliknite Modul.
 4. U list modula upišite sljedeći kod:
  Option Explicit
  'Main Function
  Function SpellNumber(ByVal MyNumber)
  Dim Dollars, Cents, Temp
  Dim DecimalPlace, Count
  ReDim Place(9) As String
  Place(2) = " Thousand "
  Place(3) = " Million "
  Place(4) = " Billion "
  Place(5) = " Trillion "
  ' String representation of amount.
  MyNumber = Trim(Str(MyNumber))
  ' Position of decimal place 0 if none.
  DecimalPlace = InStr(MyNumber, ".")
  ' Convert cents and set MyNumber to dollar amount.
  If DecimalPlace > 0 Then
  Cents = GetTens(Left(Mid(MyNumber, DecimalPlace + 1) & _
  "00", 2))
  MyNumber = Trim(Left(MyNumber, DecimalPlace - 1))
  End If
  Count = 1
  Do While MyNumber <> ""
  Temp = GetHundreds(Right(MyNumber, 3))
  If Temp <> "" Then Dollars = Temp & Place(Count) & Dollars
  If Len(MyNumber) > 3 Then
  MyNumber = Left(MyNumber, Len(MyNumber) - 3)
  Else
  MyNumber = ""
  End If
  Count = Count + 1
  Loop
  Select Case Dollars
  Case ""
  Dollars = "No Dollars"
  Case "One"
  Dollars = "One Dollar"
  Case Else
  Dollars = Dollars & " Dollars"
  End Select
  Select Case Cents
  Case ""
  Cents = " and No Cents"
  Case "One"
  Cents = " and One Cent"
  Case Else
  Cents = " and " & Cents & " Cents"
  End Select
  SpellNumber = Dollars & Cents
  End Function

  ' Converts a number from 100-999 into text
  Function GetHundreds(ByVal MyNumber)
  Dim Result As String
  If Val(MyNumber) = 0 Then Exit Function
  MyNumber = Right("000" & MyNumber, 3)
  ' Convert the hundreds place.
  If Mid(MyNumber, 1, 1) <> "0" Then
  Result = GetDigit(Mid(MyNumber, 1, 1)) & " Hundred "
  End If
  ' Convert the tens and ones place.
  If Mid(MyNumber, 2, 1) <> "0" Then
  Result = Result & GetTens(Mid(MyNumber, 2))
  Else
  Result = Result & GetDigit(Mid(MyNumber, 3))
  End If
  GetHundreds = Result
  End Function

  ' Converts a number from 10 to 99 into text.
  Function GetTens(TensText)
  Dim Result As String
  Result = "" ' Null out the temporary function value.
  If Val(Left(TensText, 1)) = 1 Then ' If value between 10-19...
  Select Case Val(TensText)
  Case 10: Result = "Ten"
  Case 11: Result = "Eleven"
  Case 12: Result = "Twelve"
  Case 13: Result = "Thirteen"
  Case 14: Result = "Fourteen"
  Case 15: Result = "Fifteen"
  Case 16: Result = "Sixteen"
  Case 17: Result = "Seventeen"
  Case 18: Result = "Eighteen"
  Case 19: Result = "Nineteen"
  Case Else
  End Select
  Else ' If value between 20-99...
  Select Case Val(Left(TensText, 1))
  Case 2: Result = "Twenty "
  Case 3: Result = "Thirty "
  Case 4: Result = "Forty "
  Case 5: Result = "Fifty "
  Case 6: Result = "Sixty "
  Case 7: Result = "Seventy "
  Case 8: Result = "Eighty "
  Case 9: Result = "Ninety "
  Case Else
  End Select
  Result = Result & GetDigit _
  (Right(TensText, 1)) ' Retrieve ones place.
  End If
  GetTens = Result
  End Function

  ' Converts a number from 1 to 9 into text.
  Function GetDigit(Digit)
  Select Case Val(Digit)
  Case 1: GetDigit = "One"
  Case 2: GetDigit = "Two"
  Case 3: GetDigit = "Three"
  Case 4: GetDigit = "Four"
  Case 5: GetDigit = "Five"
  Case 6: GetDigit = "Six"
  Case 7: GetDigit = "Seven"
  Case 8: GetDigit = "Eight"
  Case 9: GetDigit = "Nine"
  Case Else: GetDigit = ""
  End Select
  End Function

Korištenje ogledne funkcije SpellNumber

Da biste koristili ogledne funkcije za pretvorbu broja u tekst, iskoristite jedan od načina pokazanih u sljedećim primjerima:

Prvi način: Izravni unos

Možete pretvoriti 32.50 u „Thirty Two Dollars and Fifty Cents” unosom sljedeće formule u ćeliju:
=SpellNumber(32.50)

Drugi način: Referenca na ćeliju

Možete se referirati na druge ćelije u radnoj knjizi. Na primjer, unesite broj 32.50 u ćeliju A1 pa upišite sljedeću formulu u drugu ćeliju:
=SpellNumber(A1)

Treći način: Umetanje funkcije

Za korištenje stavke Umetni funkciju slijedite ove korake:


Excel 2003:
 1. Odaberite željenu ćeliju.
 2. Na alatnoj traci Standardno kliknite Umetni funkciju .
 3. U odjeljku Ili odaberite kategoriju kliknite Korisnički definirano.
 4. Na popisu Odabir funkcije, kliknite SpellNumber, a zatim kliknite U redu.
 5. Unesite željeni broj ili referencu na ćeliju pa kliknite U redu.

Excel 2007 i 2010:
 1. Odaberite željenu ćeliju.
 2. Na vrpci Formule  kliknite Umetni funkciju.
 3. U odjeljku Ili odaberite kategoriju kliknite Korisnički definirano.
 4. Na popisu Odabir funkcije, kliknite SpellNumber, a zatim kliknite U redu.
 5. Unesite željeni broj ili referencu na ćeliju pa kliknite U redu.Svojstva

ID članka: 213360 - posljednja izmjena: 30. ruj 2014. - verzija: 1

Povratne informacije