Kako u programu Excel usporediti podatke u dva stupca radi pronalaženja duplikata

S AŽ E T A K

U ovom se članku opisuju dvije metode usporedbe podataka u dva radna lista programa Microsoft Excel i pronalaženja dvostrukih unosa.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Prva metoda: Upotreba formule radnog lista

Da biste podatke u dva stupca usporedili pomoću formule radnog lista, slijedite ove korake:
 1. Pokrenite Excel.
 2. U novom radnom listu unesite sljedeće podatke (stupac B ostavite praznim):

  A1: 1 B1: C1: 3
  A2: 2 B2: C2: 5
  A3: 3 B3: C3: 8
  A4: 4 B4: C4: 2
  A5: 5 B5: C5: 0
 3. Unesite sljedeću formulu u ćeliju B1:
  =IF(ISERROR(MATCH(A1,$C$1:$C$5,0)),"",A1)
 4. Odaberite ćelije B1:B5.
 5. U programu Microsoft Office Excel 2003 i u starijim verzijama programa Excel na izborniku Edit (Uređivanje) pokažite na Fill (Ispune), a zatim kliknite Down (Dolje).

  U programu Microsoft Office Excel 2007 kliknite Ispuna u grupi Uređivanje, a zatim kliknite Dolje.

  U stupcu B prikazuju se udvostručeni brojevi, kao u sljedećem primjeru:

  A1: 1 B1: C1: 3
  A2: 2 B2: 2 C2: 5
  A3: 3 B3: 3 C3: 8
  A4: 4 B4: C4: 2
  A5: 5 B5: 5 C5: 0

Druga metoda: Upotreba Visual Basic makronaredbe

Microsoft navodi primjere programiranja samo radi ilustracije, bez jamstva, bilo izričitog, bilo impliciranog. To obuhvaća, bez ograničenja, posredna jamstva glede tržišne kurentnosti ili prikladnosti za određenu svrhu. U ovom se članku podrazumijeva da poznajete programski jezik koji se koristi u primjeru i alate koji se koriste za stvaranje i ispravljanje pogrešaka u postupcima. Microsoftovi inženjeri za podršku mogu objasniti funkciju određenog postupka. Neće, međutim, mijenjati te primjere da bi ponudili dodatne funkcije niti prilagođavati postupke vašim potrebama. Da biste usporedili podatke u dva stupca pomoću Visual Basic makronaredbe, koristite korake iz sljedećeg primjera:
 1. Pokrenite Excel.
 2. Pritisnite ALT+F11 da biste pokrenuli uređivač Visual Basic.
 3. Na izborniku Insert (Umetanje) kliknite Module (Modul).
 4. Unesite sljedeći kôd u list modula:
  Sub Find_Matches()
  Dim CompareRange As Variant, x As Variant, y As Variant
  ' Set CompareRange equal to the range to which you will
  ' compare the selection.
  Set CompareRange = Range("C1:C5")
  ' NOTE: If the compare range is located on another workbook
  ' or worksheet, use the following syntax.
  ' Set CompareRange = Workbooks("Book2"). _
  ' Worksheets("Sheet2").Range("C1:C5")
  '
  ' Loop through each cell in the selection and compare it to
  ' each cell in CompareRange.
  For Each x In Selection
  For Each y In CompareRange
  If x = y Then x.Offset(0, 1) = x
  Next y
  Next x
  End Sub
 5. Pritisnite ALT+F11 za povratak u Excel.
 6. Unesite sljedeće podatke (stupac B ostavite praznim):

  A1: 1 B1: C1: 3
  A2: 2 B2: C2: 5
  A3: 3 B3: C3: 8
  A4: 4 B4: C4: 2
  A5: 5 B5: C5: 0
 7. Odaberite raspon A1:G5.
 8. U programu Excel 2003 i u starijim verzijama programa Excel na izborniku Edit (Uređivanje) postavite pokazivač miša na Macro (Makronaredba), a zatim kliknite Down (Dolje).

  U programu Excel 2007 kliknite karticu Razvoj, a zatim kliknite Makronaredba u grupi Kôd.
 9. Kliknite Find_Matches (Pronađi_vrijednosti), a zatim Run (Pokreni).
Udvostručeni brojevi prikazani su u stupcu B. Pripadajući će se brojevi pojaviti pokraj prvog stupca, kao što je ovdje prikazano:

A1: 1 B1: C1: 3
A2: 2 B2: 2 C2: 5
A3: 3 B3: 3 C3: 8
A4: 4 B4: C4: 2
A5: 5 B5: 5 C5: 0
Svojstva

ID članka: 213367 - posljednja izmjena: 30. sij 2014. - verzija: 1

Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003

Povratne informacije