Brojanje pojavljivanja broja ili teksta u rasponu u programu Excel

S AŽ E T A K

U članku se opisuje korištenje funkcija radnog lista u programu Microsoft Excel za Mac za brojanje pojavljivanja određenog niza brojeva ili teksta u rasponu ćelija na radnom listu. U odjeljku "Dodatne informacije" ovog članka nalaze se ogledne formule koje možete koristiti da biste to učinili.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

U ćeliju u kojoj želite vidjeti rezultate unesite odgovarajuću formulu od sljedećih primjera.

Brojanje pojavljivanja broja

Koristite ovu formulu

=SUM(IF(range=number,1,0))
gdje je range raspon koji želite pretraživati, a number je broj koji želite brojati.

NAPOMENA: Ta se formula mora unijeti kao formula polja. Za unos formule polja pritisnite CTRL+SHIFT+ENTER.

Brojanje pojavljivanja niza teksta

Prva metoda

Koristite ovu formulu

=SUM(IF(range=text,1,0))
gdje je range raspon koji želite pretraživati, a text je tekst koji želite pronaći (tekst mora biti označen navodnicima).


NAPOMENA: Gore navedena formula mora se unijeti kao formula polja. Za unos formule polja pritisnite CTRL+SHIFT+ENTER.

Druga metoda

Koristite funkciju COUNTIF() za brojanje pojavljivanja niza teksta. Na primjer, koristite formulu

=COUNTIF(range,"text")
gdje je range raspon ćelija koji procjenjujete, a text je niz teksta čija pojavljivanja želite brojati (napominjemo da text mora biti označen navodnicima).


NAPOMENA: Ta se formula mora unijeti kao formula polja. Za unos formule polja pritisnite CTRL+SHIFT+ENTER.


Unutar funkcije COUNTIF mogu se koristiti zamjenski znakovi.


Znak zvjezdice (*) predstavlja više od jednog znaka. Na primjer, za brojanje svih ćelija u rasponu a1:a10 koje sadrže "x" možete koristiti sljedeću formulu:

=COUNTIF(a1:a10,"*x*")
Znak upitnika (?) može se također koristiti za predstavljanje jednog zamjenskog znaka na primjer za brojanje svih ćelija u rasponu čiji je drugi znak slovo, poput "ax" ili "bx" – na primjer, za brojanje svih ćelija u rasponu čiji je drugi znak slovo, poput "ax" ili "bx".

=COUNTIF(a1:a10,"?x*")
Svojstva

ID članka: 214153 - posljednja izmjena: 22. svi 2013. - verzija: 1

Povratne informacije