Kako konfigurirati autoritativni poslužitelj za vrijeme u sustavu Windows 2000

Ovaj se članak odnosi na sustav Windows 2000. Podrška za sustav Windows 2000 istječe 13. srpnja 2010.Centar za završetak podrške za sustav Windows 2000 početna je lokacija za planiranje migracije sa sustava Windows 2000. Dodatne informacije potražite u odjeljku Pravila životnog ciklusa podrške tvrtke Microsoft.
Verziju ovog članka koja se odnosi na Microsoft Windows XP potražite pod brojem 314054 .

Ovaj se članak odnosi na sustav Windows 2000. Podrška za sustav Windows 2000 istječe 13. srpnja 2010.Centar za završetak podrške za sustav Windows 2000 početna je lokacija za planiranje migracije sa sustava Windows 2000. Dodatne informacije potražite u odjeljku Pravila životnog ciklusa podrške tvrtke Microsoft.

S AŽ E T A K

U ovom se članku opisuje način konfiguriranja vremenskog servisa Windows Time u sustavu Microsoft Windows Server 2000. Windows Time može se konfigurirati tako da koristi interni hardverski sat ili vanjski izvor vremena. Preporučuje se korištenje internog hardverskog sata.

Uvod

Windows je opremljen vremenskim servisom W32Time koji je potreban za protokol provjere autentičnosti Kerberos. Servis Windows Time jamči da se sva računala sa sustavom Windows 2000 ili kasnijim verzijama u nekoj organizaciji ravnaju prema zajedničkom vremenu. Da bi se zajamčilo korištenje točnog zajedničkog vremena, servis Windows Time koristi hijerarhijski odnos koji kontrolira ovlasti i ne dopušta petlje.

Windows računala prema zadanim postavkama koriste sljedeću hijerarhiju:
 • Sva klijentska stolna računala kao svog partnera za dolazno vrijeme postavljaju kontroler domene za provjeru autentičnosti.
 • Svi poslužitelji članovi slijede isti postupak kao i klijentska stolna računala.
 • Kontroleri domena mogu kao svog partnera za dolazno vrijeme postaviti primarni kontroler domene (PDC) s ulogom glavnog računala za operacije, ali mogu koristiti i nadređeni kontroler domene na temelju numeriranja slojeva.
 • Sva PDC glavna računala za operacije slijede hijerarhiju domena u odabiru svog partnera za dolazno vrijeme.
Slijedom te hijerarhije PDC glavno računalo za operacije u korijenu šume postaje autoritet za organizaciju. Preporučujemo vam da za prikupljanje vremena iz hardverskog izvora konfigurirate autoritativni poslužitelj za vrijeme. Kada autoritativni poslužitelj za vrijeme konfigurirate za sinkronizaciju s internetskim izvorom vremena, nema provjere autentičnosti. Preporučujemo i smanjenje postavki ispravka vremena za poslužitelje i samostalne klijente. Te preporuke osiguravaju veću točnost i sigurnost domene.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Konfiguriranje servisa Windows Time za korištenje internog hardverskog sata

Važno Ovaj odjeljak, postupak ili zadatak sadrže upute za izmjenu registra. No nepravilnim izmjenama registra možete prouzročiti ozbiljne probleme. Zato pažljivo slijedite ove upute. Radi dodatne zaštite prije izmjene stvorite sigurnosnu kopiju registra. Na taj ćete način moći vratiti registar ako se pojave problemi. Dodatne informacije o sigurnosnom kopiranju i vraćanju registra potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
322756 Sigurnosno kopiranje i vraćanje registra u sustavu Windows


Preporučujemo vam da za prikupljanje vremena iz hardverskog izvora konfigurirate autoritativni poslužitelj za vrijeme. Kada autoritativni poslužitelj za vrijeme konfigurirate za sinkronizaciju s internetskim izvorom vremena, nema provjere autentičnosti. Da biste konfigurirali servis Windows Time za korištenje internog hardverskog sata, slijedite ove korake:
 1. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni) te upišite regedit i kliknite OK (U redu).
 2. Pronađite i kliknite sljedeći potključ registra:
  HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
 3. U desnom oknu desnom tipkom miša kliknite ReliableTimeSource, a zatim Modify (Izmijeni).
 4. U prozoru Edit DWORD Value (Uređivanje DWORD vrijednosti) u okvir Value data (Podaci o vrijednosti) upišite 1, a zatim kliknite OK (U redu).
 5. Pronađite i kliknite sljedeći potključ registra:
  HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
 6. U desnom oknu desnom tipkom miša kliknite LocalNTP, a zatim Modify (Izmijeni).
 7. U prozoru Edit DWORD Value (Uređivanje DWORD vrijednosti) u okvir Value data (Podaci o vrijednosti) upišite 1, a zatim kliknite OK (U redu).
 8. Zatvorite Registry Editor.
 9. Da biste ponovo pokrenuli servis Windows Time, u naredbeni redak upišite naredbu
  net stop w32time && net start w32time
  , a zatim pritisnite tipku ENTER.
 10. Da biste uskladili vrijeme lokalnih računala s poslužiteljem za vrijeme, na svim računalima osim poslužitelja za vrijeme pokrenite sljedeću naredbu:

  w32tm -s
Napomena Poslužitelj za vrijeme ne smije se konfigurirati za sinkronizaciju sa samim sobom. Ako poslužitelj za vrijeme konfigurirate tako da se sinkronizira sa samim sobom, u programski zapisnik zapisat će se sljedeći događaji:Da biste dobili dodatne informacije o naredbi w32tm, u naredbeni redak upišite sljedeću naredbu:

w32tm /?

Konfiguriranje servisa Windows Time za korištenje vanjskog izvora vremena

Administratori mogu konfigurirati servis Windows Time na PDC glavnom računalu za operacije u korijenu šume tako da prepoznaje vanjski SNTP (Simple Network Time Protocol) poslužitelj kao autoritativni poslužitelj za vrijeme. Možete, na primjer, koristiti Microsoftov poslužitelj za vrijeme (time.windows.com) kao vanjski SNTP poslužitelj za vrijeme. Da biste konfigurirali servis Windows Time za korištenje vanjskog SNTP poslužitelja za vrijeme, slijedite ove korake:
 1. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni) te upišite regedit i kliknite OK (U redu).
 2. Slijedeći ove korake promijenite vrstu poslužitelja u NTP:
  1. Pronađite i kliknite sljedeći potključ registra:
   HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. U desnom oknu desnom tipkom miša kliknite TYPE, a zatim Modify (Izmijeni).
  3. U prozoru Edit DWORD Value (Uređivanje DWORD vrijednosti) u okvir Value data (Podaci o vrijednosti) upišite NTP, a zatim kliknite OK (U redu).
 3. Da biste konfigurirali poslužitelj kao pouzdani izvor vremena, slijedite ove korake:
  1. U desnom oknu desnom tipkom miša kliknite ReliableTimeSource, a zatim Modify (Izmijeni).
  2. U prozoru Edit DWORD Value (Uređivanje DWORD vrijednosti) u okvir Value data (Podaci o vrijednosti) upišite 1, a zatim kliknite OK (U redu).
 4. Da biste konfigurirali poslužitelj LocalNTP na 0, slijedite ove korake:
  1. U desnom oknu desnom tipkom miša kliknite LocalNTP, a zatim Modify (Izmijeni).
  2. U odjeljku Edit DWORD Value upišite 0 u okvir Podaci vrijednosti, a potom kliknite U redu.
 5. Da biste naveli izvore vremena, slijedite ove korake:
  1. U desnom oknu desnom tipkom miša kliknite NtpServer, a zatim Modify (Izmijeni).
  2. U prozoru Edit Value (Uređivanje vrijednosti) u okvir Value data (Podaci o vrijednosti) upišite Peers, a zatim kliknite OK (U redu).

   Napomena Peers je varijabla za razmakom razgraničeni popis ravnopravnih računala s kojih vaše računalo dohvaća vremenske oznake. Svi DNS nazivi na popisu moraju biti jedinstveni.
 6. Samo za Windows 2000 Service Pack 4: postavite ispravak vremena. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
  1. Pronađite i kliknite sljedeći potključ registra:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. U desnom oknu desnom tipkom miša kliknite MaxAllowedClockErrInSecs, a zatim Modify (Izmijeni).
  3. U prozoru Edit DWORD Value (Uređivanje DWORD vrijednosti) u okvir Value data (Podaci o vrijednosti) upišite TimeInSeconds, a zatim kliknite OK (U redu).

   Napomena TimeInSeconds (VrijemeUSekundama) varijabla je za maksimalni broj sekundi razlike između lokalnog sata i vremena primljenog od NTP poslužitelja da bi ta vrijednost bila preuzeta kao valjano novo vrijeme.

 7. Da biste naveli interval zahtjeva, slijedite ove korake:
  1. Pronađite i kliknite sljedeći potključ registra:
   HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. U desnom oknu desnom tipkom miša kliknite Period (Razdoblje), a zatim Modify (Izmijeni).
  3. U prozoru Edit DWORD Value (Uređivanje DWORD vrijednosti) u okvir Value data (Podaci o vrijednosti) upišite 24, a zatim kliknite OK (U redu).
 8. Na izborniku File (Datoteka) kliknite Exit (Izlaz) da biste zatvorili Registry Editor.
 9. Da biste ponovo pokrenuli servis Windows Time, u naredbeni redak upišite sljedeću naredbu i pritisnite tipku ENTER:
  net stop w32time && net start w32time
 10. Da biste uskladili vrijeme lokalnih računala s poslužiteljem za vrijeme, na svim računalima osim poslužitelja za vrijeme pokrenite sljedeću naredbu:
  w32tm -s

SNTP prema zadanim postavkama koristi UDP (User Datagram Protocol) priključak 123. Ako taj priključak nije otvoren za Internet, ne možete sinkronizirati svoj poslužitelj s internetskim SNTP poslužiteljima. Računalo konfigurirano kao pouzdan izvor vremena prepoznaje se kao korijen servisa Windows Time. Korijen tog vremenskog servisa autoritativni je poslužitelj za domenu i obično je konfiguriran za dohvaćanje vremena s vanjskog NTP poslužitelja ili hardverskog uređaja. Poslužitelj za vrijeme moguće je konfigurirati kao pouzdani izvor vremena da bi se optimizirao način prijenosa vremena kroz hijerarhiju domene. Ako je kontroler domene konfiguriran kao pouzdan izvor vremena, servis Net Logon proglašava taj kontroler pouzdanim izvorom vremena kada se prijavljuje u mrežu. Kada ostali kontroleri domena traže izvor vremena s kojim bi se sinkronizirali, prvo odabiru pouzdan izvor ako je dostupan.

Ključ registra HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\Period kontrolira učestalost sinkroniziranja servisa Windows Time. Ako je navedena neka vrijednost, to mora biti jedna od posebnih vrijednosti sa sljedećeg popisa:
 • 65531, "DailySpecialSkew" - Sinkronizacija se pokreće svakih 45 minuta dok ne uspije, a zatim jednom dnevno.
 • 65532, "SpecialSkew" - Sinkronizacija se pokreće svakih 45 minuta dok ne uspije tri puta, a zatim svakih osam sati. To je zadana postavka.
 • 65533, "Weekly" - Sinkronizacija se pokreće jednom tjedno.
 • 65534, "Tridaily" - Sinkronizacija se pokreće svaka tri dana.
 • 65535, "BiDaily" - Sinkronizacija se pokreće svaka dva dana.
 • 0 - Za NT5DS sinkronizacija se pokreće svakih 45 minuta dok ne uspije tri puta, a zatim svakih osam sati. Za NTP sinkronizacija se pokreće svakih 8 sati.
 • freq - freq je varijabla za željeni broj sinkronizacija servisa Windows Time u jednom danu. Ako želite koristiti neku vrijednost koja nije navedena na popisu, morate koristiti tu mogućnost.

R E F E R E N C E

Dodatne informacije o servisu Windows Time potražite u člancima iz Microsoftove baze znanja pod brojevima

884776 Konfiguriranje servisa Windows Time radi sprječavanja velikih vremenskih odstupanja

816042 Kako konfigurirati autoritativni poslužitelj za vrijeme u sustavu Windows Server 2003

314054 Kako konfigurirati autoritativni poslužitelj za vrijeme u sustavu Windows XPDodatne informacije o servisu Windows Time u šumi temeljenoj na sustavu Windows Server 2003 potražite na sljedećem Microsoftovom web-mjestu:
Svojstva

ID članka: 216734 - posljednja izmjena: 30. sij 2014. - verzija: 1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

Povratne informacije