Nije moguće premjestiti ili preimenovati mapu Documents and Settings

Važno Ovaj članak sadrži informacije o modificiranju sistemskog registra. Prije nego modificirate registar, ne propustite napraviti njegovu sigurnosnu kopiju. Provjerite znate li vratiti registar ako se pojavi kakav problem. Dodatne informacije o izradi sigurnosne kopije, vraćanju i modificiranju registra potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
256986 Opis registra u sustavu Microsoft Windows

S I M P T O M I

Kad pokušavate premjestiti ili preimenovati mapu "Documents and Settings" u sustavu Windows, prikazuje se sljedeća poruka o pogrešci:
"Documents and Settings is a Windows system folder and is required for Windows to run properly. It cannot be moved or renamed." (Documents and Settings je sistemska mapa sustava Windows bez koje sustav ne može pravilno raditi. Nije je moguće premjestiti ili preimenovati.)

U Z R O K

Takvo je ponašanje namjerno.

R J EŠ E N J E

Da biste tijekom instalacije naveli drugu mapu za mapu "Documents and Settings", slijedite ove korake:
 1. Upotrijebite parametar /UNATTEND s Winnt.exe ili Winnt32.exe i umetnite sljedeću stavku u datoteku Unattend.txt, gdje z:\foldername predstavlja stazu i naziv željene mape:
  [GuiUNattended]
  ProfilesDir = z:\foldername
 2. Instalirajte sustav Windows. Staza u datoteci Unattend.txt koristi se umjesto zadane mape "Documents and Settings".
Za dodatne informacije o nenadziranoj instalaciji sustava Windows 2000 kliknite sljedeći broj članka u Microsoftovoj bazi znanja:

183245 Promjene u nenadziranom naredbenom retku Winnt[32].exe u sustavu Windows 2000 (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

NAPOMENA: U sljedećem odjeljku nalaze se informacije o konfiguraciji koju Microsoft ne podržava. Ovi podaci služe isključivo u informativne svrhe; Microsoft ne daje nikakva jamstva da će takva konfiguracija pravilno raditi.


UPOZORENJE: Microsoft ne preporučuje preimenovanje sistemskih mapa. Preimenovanje sistemskih mapa može dovesti do teškog oštećenja sustava ili nestabilnosti računala. Ako se odlučite za ovaj postupak, prethodno trebate načiniti sigurnosnu kopiju.


Da biste preimenovali ili premjestili mapu "Documents and Settings", upotrijebite odgovarajuću metodu.

Podaci specifični za korisnika

Upozorenje Ako nepravilno modificirate registar koristeći Registry Editor ili neke druge metode, možete prouzročiti ozbiljne probleme. Zbog tih problema možda ćete morati ponovo instalirati operacijski sustav. Microsoft ne može jamčiti da ćete moći riješiti te probleme. Registar modificirate na vlastitu odgovornost.
NAPOMENA: Ovom se metodom ne premještaju ključne komponente sustava Windows. Upotrebljavajte je ako želite premjestiti samo podatke specifične za korisnika.


Da biste nakon instalacije sustava Windows za određenog korisnika naveli drugu mapu za mapu "Documents and Settings", slijedite ove korake:
 1. Identificirajte stazu korisnikova profila. Postoje dvije metode identifikacije staze profila: putem postavki staze korisnika ili korisničkog SID-a. Popularnija je metoda korisničkog SID-a.
  • Metoda korisničkog SID-a
   1. Da biste došli do SID-a, upotrijebite alat GETSID iz paketa resursa za Windows Server. Upotrijebite sintaksu sličnu sljedećem primjeru:
    GETSID \\SERVER1 UserName \\SERVER1 UserName
   2. Nakon što dobijete SID, uz pomoć alata Regedit.exe ili Regedt32.exe odaberite korisnikov SID u sklopu sljedećeg registarskog ključa:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
  • Postavka staze korisnika
   1. Prijavite se na računalo kao korisnik, a zatim u naredbeni redak upišite SET. Zabilježite postavku za USERPROFILE te zatvorite prozor naredbenog retka.
   2. Prijavite se kao administrator sustava.
   3. Pomoću programa Registry Editor dodajte postavku USERPROFILE u sljedeći registarski ključ:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
   4. Kliknite registarski ključ, a zatim kliknite Find (Traži) na izborniku Edit (Uređivanje).
   5. U okvir Find (Traži) upišite vrijednost postavke USERPROFILE, a zatim kliknite Find Next (Traži dalje).
 2. Promijenite vrijednost ProfileImagePath tako da koristi novu stazu u registarskom ključu HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList.
 3. Zatvorite Registry Editor te se prijavite kao željeni korisnik. U naredbeni redak upišite SET da biste provjerili je li se staza promijenila.

Cijela mapa

NAPOMENA: Ovom se metodom premještaju ključne komponente sustava Windows. Koristite ovu metodu samo ako želite premjestiti ili preimenovati mapu "Documents and Settings", a ne možete upotrijebiti datoteku Unattend.txt da biste promijenili naziv mape tijekom instalacije.


Da biste naveli drugu mapu za cijelu mapu "Documents and Settings", zajedno s ključnim sistemskim komponentama, slijedite ove korake:
 1. Prijavite se na računalo kao administrator.
 2. Stvorite novu mapu.
 3. Otvorite trenutnu mapu "Documents and Settings".
 4. Na izborniku Tools (Alati) kliknite Folder Options (Odrednice mape), a zatim kliknite karticu View (Prikaz).
 5. U odjeljku Advanced settings (Dodatne postavke) kliknite Show hidden files and folders (Prikaži skrivene datoteke i mape), a zatim uklonite oznake iz potvrdnih okvira Hide file extensions for known file types (Sakrij proširenja za poznate vrste datoteka) i Hide protected operating system files (Sakrij zaštićene datoteke operativnog sustava).
 6. Kliknite OK (U redu).
 7. Kliknite i povucite da biste u novu mapu kopirali sve mape osim mapa trenutačno prijavljenih korisnika.
 8. Na upravljačkoj ploči dvokliknite System (Sustav), a zatim kliknite karticu User Profiles (Korisnički profili).
 9. Iskopirajte profil trenutnog korisnika u novu mapu.
 10. Kliknite OK (U redu), zatvorite upravljačku ploču te se odjavite i ponovo prijavite na računalo kao administrator.
 11. U programu Registry Editor kliknite Find (Traži) na izborniku Edit (Uređivanje).
 12. Upišite documents and settings, a zatim kliknite Find (Traži).
 13. Zamijenite podatke o vrijednosti ili preimenujte vrijednost ili registarski ključ u skladu s novom stazom za svaki registarski ključ i vrijednost koji sadrže izvornu stazu.NAPOMENA: Tu promjenu morate primijeniti za sve instance u registru jer se u suprotnom računalo možda neće pokrenuti. Od izuzetne je važnosti da podacima o novoj stazi ažurirate sve registarske ključeve i vrijednosti.

 14. Ponovo pokrenite računalo.
 15. Sada možete bez opasnosti ukloniti izvornu mapu "Documents and Settings".
Napomena Ako u registru tražite mapu "Documents and Settings", vrijednost niza pronaći ćete u sljedećem potključu: HKLM\system\controlset001\control\hivelist. Vrijednost ovog niza je \Device\HarddiskVolume#\Documents and Settings. Ne mijenjajte vrijednost stringa. Nakon traženja mape "Documents and Settings" potražite i skraćeni naziv datoteke "Docume~1." Za te rezultate izmijenite put.
Svojstva

ID članka: 236621 - posljednja izmjena: 13. sij 2008. - verzija: 1

Povratne informacije