Automatsko pokretanje programa kada se korisnik prijavljuje


Sažetak


U ovom se članku opisuje kako koristiti pravila grupe u sustavu Windows 2000 da biste konfigurirali program koji će se automatski pokretati kada se korisnik prijavi.

Dodatne informacije


Pravilo možete primijeniti na pojedinačnog korisnika ili na računalo, a možete koristiti bilo koji valjani program (Custom, Third-strane ili Windows 2000 programa, kao što je Microsoft Internet Explorer). Da biste, primjerice, mogli konfigurirati Notepad. exe da se pokreće kada se korisnik prijavi na nju, na primjer koristite odgovarajući način:
 • Da biste konfigurirali Notepad da se pokreće kada se korisnik prijavljuje na određeno računalo, učinite sljedeće:
  1. Uredite sljedeće pravilo grupe:
   Computer Configuration\administrativni Templates\system\pokreni te programe pri korisničkom prijavku
  2. Upišite cijeli naziv puta programa. U ovom primjeru upišite sljedeći naziv puta:
   c:\%windir%\system32\notepad.exe
 • Da biste konfigurirali Notepad da se pokreće kada se određeni korisnik prijavljuje (bez obzira na računalo koje koristi), učinite sljedeće:
  1. Uredite sljedeće pravilo grupe:
   Korisnički Configuration\administrativni Templates\system\pokreni te programe pri korisničkom prijavku
  2. Upišite cijeli naziv puta programa.
Pažnja: ako se program ne pokreće, provjerite je li put ispravan. Program se ne pokreće (i ne prikazuje se poruka o pogrešci) ako put nije pronađen.