Upit koji sadrži uvjet Order By vratiti sve rezultate Kada izdajete upita na upravljano svojstvo u SharePoint Server 2010 ili Search Server 2010

Vrijedi za: SharePoint Server 2010Search Server 2010

Simptomi


Pretpostavimo da aplikacije servisa za pretraživanje ima više komponenti upita u Microsoft SharePoint Server 2010 ili Search Server 2010. Kada izdajete upit koji sadrži uvjet Order By na upravljano svojstvo, upit vraća sve rezultate koje treba vratiti.

Razlučivost


Da biste riješili taj problem, primijenite sljedeće paketima hitnog popravka:
  • Opis 2479788 paketa SharePoint Foundation 2010 hitni popravak (sts-x-none.msp): veljača 22, 2011
  • Opis 2479795 paketa SharePoint Server 2010 hitni popravak (osrchwfe-x-none.msp): veljača 22, 2011