Dostupno je ažuriranje za SQL Server Compact 3.5 SP2 za dodati podršku za replikaciju operacije koje koristite SQL Server "Denali"

Vrijedi za: Microsoft SQL Server Compact 3.5 Service Pack 2

Uvod


Ovaj članak opisuje se ažuriranje koje je za Microsoft SQL Server Compact 3.5 Service Pack 2 (SP2) i koja dodaje podršku za replikaciju operacije koje koriste SQL Server "Denali."  

Dodatne informacije


Hitni popravak kojim se rješava taj problem obuhvaćen kumulativnim ažuriranjem paketa 6 za SQL Server Compact 3.5 Service Pack 2. Dodatne informacije o kumulativnim ažuriranjem paketa 6 za SQL Server Compact 3.5 SP2 kliknite sljedeći broj članka u Microsoftovoj bazi znanja:
2628887 Kumulativnim ažuriranjem paketa 6 za SQL Server Compact 3.5 Service Pack 2
Notes
  • SQL Server Compact 3.5 SP2 podržava replikaciju i RDA operacije koje koristite SQL Server 2005, SQL Server 2008 ili SQL Server 2008 R2.
  • SQL Server Compact 3.5 SP2 dostupna za stolna računala i uređaje.
NapomenaNakon primjene tog ažuriranja sljedeće značajke dodaju se SQL Server Compact 3.5 SP2:
  • Podržane su replikaciju i RDA operacije koje koristite SQL Server "Denali".
  • SQL Server Compact na Windows 7.0 uloženi CE podržava nove alate za poslužitelj automatski.