Pogreške pretvornika API-ja za podršku verzije i platforme .NET Framework

Vrijedi za: Microsoft .NET Framework 4.5

Kada pokrenete aplikaciju platforme Microsoft .NET Framework, program pretvornika API-ja utvrđuje verziju zajedničke jezične biblioteke (CLR) koju treba učitati, učitava je i pokreće aplikaciju. Ako pretvornik API-ja naiđe na pogrešku (na primjer, ako na računalu ne može pronaći kompatibilnu verziju platforme .NET Framework), prikazuje poruku o pogrešci s uputama. Ovaj članak pruža dodatne informacije o pogreškama SHIM_NOVERSION_FOUND, SHIM_GOTO_CONTROLPANEL i SHIM_UNSUPPORTED_PLATFORM.

Pogreška SHIM_NOVERSION_FOUND: "This application could not be started" ("Nije moguće pokrenuti ovu aplikaciju")


This application could not be started. (Nije moguće pokrenuti ovu aplikaciju.)
Aplikacija nije konfigurirana na način koji omogućuje utvrđivanje odgovarajuće verzije biblioteke izvođenja platforme .NET Framework.
Problem s konfiguracijom ne možete popraviti sami. Obratite se dobavljaču aplikacije da biste riješili problem.


Pogreška SHIM_GOTO_CONTROLPANEL: "You must enable the .NET Framework from the Windows Features dialog box" ("Morate onemogućiti .NET Framework u dijaloškom okviru Značajke sustava Windows")


This application could not be started. (Nije moguće pokrenuti ovu aplikaciju.) U dijaloškom okviru Značajke sustava Windows morate omogućiti .NET Framework (na upravljačkoj ploči odaberite Programi, Uključivanje i isključivanje značajki sustava Windows).
Problem se javlja zato što aplikacija nije konfigurirana na način koji omogućuje utvrđivanje odgovarajuće verzije biblioteke izvođenja platforme .NET Framework.
Za rješavanje problema u sustavima Windows 7 i Windows 8, omogućite .NET Framework 3.5.


Pogreška SHIM_UNSUPPORTED_PLATFORM: "It relies on a .NET Framework version that is not supported on this device" ("Oslanja se na verziju platforme .NET Framework koja nije podržana na ovom uređaju.")


This application could not be started. (Nije moguće pokrenuti ovu aplikaciju.) It relies on a .NET Framework version that is not supported on this device. (Oslanja se na verziju platforme .NET Framework koja nije podržana na ovom uređaju.)
Problem je javlja jer aplikacija nije izrađena za pokretanje na ovom uređaju. Na primjer, možda pokušavate pokrenuti aplikaciju koja je izrađena za Intelov procesor na uređaju koji koristi ARM procesor.
Obratite se dobavljaču aplikacije da biste instalirali odgovarajuću verziju aplikacije.