Korištenje programske trake

Vrijedi za: Windows 10

Programsku traku možete koristiti za više od samog prikaza aplikacija i vremena. Prilagodite je da izgleda onako kako želite, upravljajte kalendarom, prikvačite omiljene aplikacije, premjestite je tamo gdje želite da se prikazuje na zaslonu i odredite kako se gumbi na programskoj traci grupiraju kada otvorite više prozora. Na programskoj traci možete i upravljati obvezama u kalendaru.

Programska traka u sustavu Windows 10
 

Prikvačivanje aplikacije na programsku traku


Prikvačite ili po želji otkvačite aplikaciju izravno na programskoj traci radi brzog pristupa kada se nalazite na radnoj površini. To možete učiniti s početnog zaslona ili popisa prečaca, odnosno popisa tipkovnih prečaca do nedavno otvorenih datoteka, mapa i web-mjesta.

Prikvačivanje aplikacije s početnog zaslona

Na početnom zaslonu pritisnite i držite ili desnom tipkom miša kliknite aplikaciju, a zatim dodirnite ili kliknite Više > Prikvači na programsku traku. Ako otkvačujete, slijedite iste korake i dodirnite ili kliknite Otkvači s programske trake.

Prikvačivanje aplikacije s popisa prečaca

Ako je aplikacija već otvorena, pritisnite i držite gumb aplikacije na programskoj traci i prijeđite prstom prema gore dok se ne prikaže popis prečaca. Ako koristite miš, desnom tipkom miša kliknite gumb aplikacije na programskoj traci. Zatim dodirnite ili kliknite Prikvači na programsku traku. Ako otkvačujete, slijedite iste korake i dodirnite ili kliknite Otkvači s programske trake.

Popis prečaca programske trake
 

Promjena postavki programske trake


Prilagodite programsku traku s nje same tako da izgleda onako kako želite. Ako želite istodobno promijeniti više aspekata programske trake, koristite Postavke. Pritisnite i držite ili desnom tipkom miša kliknite prazan prostor na programskoj traci, a zatim dodirnite ili kliknite Postavke .Postavke programske trake
 

Promjena mjesta programske trake

Obično se programska traka nalazi pri dnu radne površine, ali je možete premjestiti na bočne strane ili vrh radne površine. Ako je programska traka zaključana, prije premještanja trebate je otključati (informacije potražite u odjeljku Zaključavanje i otključavanje programske trake u ovoj temi). Pritisnite i držite ili desnom tipkom miša kliknite prazan prostor na programskoj traci, dodirnite ili kliknite Postavke  > Mjesto programske trake na zaslonu, a zatim odaberite Lijevo, Vrh, Desno ili Dno.

Promjena redoslijeda gumba na programskoj traci

Kad god želite promijeniti redoslijed gumba aplikacija na programskoj traci, povucite odgovarajući gumb s njegova trenutnog položaja na neki drugi položaj.

Možda želite odabrati kako se gumbi na programskoj traci grupiraju, osobito ako ste otvorili više prozora. Prema zadanim postavkama sve datoteke otvorene u istoj aplikaciji uvijek su zajedno grupirane, čak i ako ih niste otvorili jednu za drugom.

Ako želite promijeniti način na koji se gumbi na programskoj traci grupiraju, pritisnite i držite ili desnom tipkom miša kliknite prazan prostor na programskoj traci, dodirnite ili kliknite Postavke , a zatim odaberite jednu od mogućnosti s popisa Kombiniranje gumba na programskoj traci :

  • Uvijek sakrij oznake. To je zadana postavka. Svaka aplikacija ima jedan gumb bez natpisa, čak i kad je otvoreno više prozora te aplikacije.
  • Kada je programska traka puna. Ova postavka prikazuje svaki prozor kao pojedinačni, označeni gumb. Kada programska traka postane pretrpana, aplikacije s više otvorenih prozora sažet će se u jedan gumb aplikacije. Kada dodirnete ili kliknete gumb, prikazuje se popis otvorenih prozora.
  • Nikad. Uz tu postavku svaki prozor ima zaseban gumb s natpisom i gumbi se nikad ne objedinjuju, bez obzira na to koliko je prozora otvoreno. Kako će se otvarati sve više aplikacija i prozora, tako će se gumbi smanjivati i naposljetku će se pomicati.

Zaključavanje i otključavanje programske trake

Zaključavanje programske trake korisno je ako želite da ostane onakva kakvom ste je postavili. Otključajte je kasnije kada želite unijeti promjene ili promijeniti njezino mjesto na radnoj površini. Pritisnite i držite ili desnom tipkom miša kliknite prazan prostor na programskoj traci, a zatim dodirnite ili kliknite Postavke  i uključite Zaključaj programsku traku.

Ako se pokraj stavke Zaključaj programsku traku nalazi kvačica, znate da je programska traka zaključana. Da biste tu značajku isključili, samo dodirnite ili kliknite Zaključaj programsku traku ili idite na Postavke i isključite je.

Prikaz znački na gumbima na programskoj traci

Značka na gumbu na programskoj traci upozorenje je da se neke aktivnosti u vezi s tom aplikacijom događaju ili trebaju dogoditi.

Obavijest oznake programske trake
 

Na primjer, značka zvona u aplikaciji Alarmi i sat označava da je alarm aktivan i obavijestit će vas o postavljenom vremenu. Značajka je prema zadanim postavkama uključena, ali ako želite provjeriti je li uključena ili isključena, pritisnite i držite ili desnom tipkom miša kliknite prazan prostor na programskoj traci, dodirnite ili kliknite Postavke i idite na Prikaz znački na gumbima na programskoj traci.

Korištenje manjih gumba na programskoj traci

Ako želite na programskoj traci prikazati više aplikacija, možete prikazati manje verzije gumba. Pritisnite i držite ili desnom tipkom miša kliknite prazan prostor na programskoj traci, zatim dodirnite ili kliknite Postavke, a potom uključite Koristi male gumbe na programskoj traci.

Korištenje programske trake za zavirivanje na radnu površinu

Pomoću značajke zavirivanja brzo pregledajte što se događa na radnoj površini iza svih otvorenih prozora.

  1. Pritisnite i držite ili desnom tipkom miša kliknite prazan prostor na programskoj traci, dodirnite ili kliknite Postavke , a zatim uključite Koristi značajku Pogled za pretpregled radne površine kad je miš na gumbu Pokaži radnu površinu na kraju programske trake.
  2. Postavite pokazivač iznad te pritisnite i držite krajnji desni rub programske trake i vidjet ćete radnu površinu.
  3. Da biste vratili prikaz svih otvorenih prozora, samo maknite pokazivač ili još jedanput pritisnite i držite rub.

Automatsko skrivanje programske trake

Možda ponekad želite sakriti programsku traku, npr. kada gledate film ili čitate nešto. Možete automatski sakriti programsku traku na temelju toga nalazite li se u načinu rada za radnu površinu ili načinu rada za tablet. Pritisnite i držite ili desnom tipkom miša kliknite prazan prostor na programskoj traci, dodirnite ili kliknite Postavke , a zatim uključite jednu ili obje postavke Automatski sakrij programsku traku u načinu rada za radnu površinu i Automatski sakrij programsku traku u načinu rada za tablet.