Porezne fakture, specifikacije i registracijski brojevi za trgovinu Microsoft Store

Vrijedi za: Microsoft Store

Porezne fakture nisu dostupne u stvarnom vremenu i obično je potrebno od 48 sati do 5 dana da bi postale dostupne za preuzimanje na stranici Pojedinosti o narudžbi.

  • Ako su za vašu regiju potrebne specifikacije poreza, registracijski brojevi i računi o fakturama ili kupnjama, pronaći ćete ih u odjeljku Povijest narudžbi.
  • Prijavite se na web-stranici Povijest narudžbi svojim Microsoftovim računom. Ako imate više Microsoftovih računa, svakako se prijavite s onim koji je korišten za narudžbu u pitanju.
    • Pronađite narudžbu na popisu i odaberite Pojedinosti o narudžbi. Ako ne vidite svoju narudžbu, odaberite drugo vremensko razdoblje s padajućeg izbornika Naručeno u razdoblju.
    • Odaberite Porezna faktura
  • Napomena: fakture za PDV prikazat će se samo u zemljama/regijama u kojima se PDV primjenjuje na kupnje.