Promjena veličine ikona na radnoj površini

Vrijedi za: Windows 10

  • Da biste promijenili veličinu ikona na radnoj površini, desnom tipkom miša kliknite (ili pritisnite i držite) radnu površinu, postavite pokazivač na Prikaz pa odaberite Velike ikone, Srednje ikone ili Male ikone.

    Snimka izbornika koji se koristi za promjenu veličine ikona na radnoj površini. Korisnik je odabrao Prikaz koji prikazuje podizbornik za odabir malih, srednjih i velikih ikona.