Korištenje novca na Microsoftovu računu

Vrijedi za: Microsoft AccountMicrosoft Store

  • Koristite novac s Microsoftova računa za kupnju u trgovini Microsoft Store
  • Prođite kroz redovne korake kupnje. Kada zatražimo da unesete željeni načina plaćanja, odaberite Microsoftov račun.
    Mogućnosti odabira plaćanja u trgovini Microsoft Store
  • Novac na Microsoftovu računu ne može se koristiti za kupnju u maloprodajnim trgovinama Microsoft Store ni da biste dobili gotovinu, poklon-bon ili slične instrumente plaćanja, osim kada to zahtijeva zakon.