Korištenje govorom u okruženju Windows Mixed Reality

Vrijedi za: Windows 10

S pomoću govornih naredbi brže navigirajte okruženjem Windows Mixed Reality – brzo snimite fotografiju, otvorite aplikaciju ili se čak teleportirajte bez upotrebe kontrolera. A kao jednostavan način unosa teksta isprobajte način diktata na tipkovnici mješovite stvarnosti. 

Imate problema sa značajkom Govor? Potražite pomoć

Vidite je, izgovorite je

Puno riječi na početnoj stranici okruženja Windows Mixed Reality možete upotrijebiti za govorne naredbe. Izgovorite, na primjer, naziv gumba da biste ga odabrali. Ako ne vidite naziv, usmjerite kontroler pokreta na gumb (ili, ako upotrebljavate igraći kontroler za Xbox, usmjerite pogled na njega) da biste saznali što trebate reći. 

Opće govorne naredbe

S pomoću njih možete brže navigirati cijelim okruženjem Windows Mixed Reality. Neke naredbe upotrebljavaju kursor pogleda, koji će se pojaviti kada izgovorite „select” (odabir).

Radnja Riječi koje je potrebno izgovoriti
Odabir Izgovorite „select” da bi se prikazao kursor pogleda. Zatim zakrenite glavu da biste usmjerili kursor na stvar koju želite odabrati pa ponovno izgovorite „select”.
Otvaranje izbornika Start Go to Start
Napuštanje stopljene aplikacije Izgovorite „Go to Start” da bi se prikazao izbornik brzih radnji, a zatim izgovorite „Mixed reality home” (početna stranica mješovite stvarnosti).
Uključivanje / isključivanje svjetiljke „Flashlight on” / „Flashlight off”
Teleportacija Okrenite glavu i usmjerite pogled prema mjestu na koje želite ići pa izgovorite „teleport”. (Za preciznije ciljanje prvo izgovorite „select” da bi se prikazao kursor pogleda, a zatim izgovorite „teleport”.)
Okretanje ulijevo ili udesno Turn left / turn right
Okretanje za 180 stupnjeva Turn around
Kretanje naprijed  Move forward / walk forward
Vraćanje unatrag Move back / walk back
Kretanje ulijevo Move left / walk left
Kretanje udesno Move right / walk right

 

Naredbe za 3D objekte

Da biste se koristili ovim naredbama, usmjerite pogled u 3D objekt, hologram ili prozor aplikacije.

Radnja

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Povećavanje

Bigger

Smanjivanje

Smaller

Zakretanje prema sebi

Face me

Priprema za pomicanje – pratit će vaš pogled

Move this

Postavljanje na neko mjesto po završetku premještanja

Place

 

Naredbe trake aplikacija

Da biste se koristili ovim naredbama, usmjerite pogled u prozor aplikacije ili 3D objekt.

Radnja

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Zatvaranje aplikacija ili 3D objekata

Close

Prilagodba nečega (promjena veličine ili premještanje)

Adjust

Zaustavljanje prilagođavanja

Done

Skrivanje trake aplikacija na 3D objektu

Hide menu

Prikazivanje trake aplikacija na 3D objektu

Show menu

Povratak na prethodni zaslon ili stranicu u aplikaciji koja sadrži gumb Idi natrag

Go back

Korištenje kontrolerom za Xbox u aplikaciji u koju gledate kao igraćim kontrolerom umjesto kao kontrolerom za mješovitu stvarnost

Use as gamepad

Korištenje kontrolerom za Xbox kao kontrolerom za mješovitu stvarnost (kada ste se njime koristili kao igraćim kontrolerom)

Use with gaze

Naredbe za izbornik Start

Za korištenje ovim naredbama usmjerite pogled u izbornik Start.

Radnja

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Otvaranje popisa Sve aplikacije

All apps

Pomicanje prema gore ili dolje u izborniku Start ili na popisu Sve aplikacije

Page up / down

Povratak s popisa Sve aplikacije na izbornik Start

Go back

Snimanje fotografije

Camera

Snimanje videozapisa

Video

Otvaranje prikaza za naglavni uređaj na Portalu mješovite stvarnosti na radnoj površini

Preview

Otvaranje kontrole glasnoće u izborniku Start

Change volume

Isključenje zvuka

Mute

Uključenje zvuka

Unmute

Zatvaranje izbornika Start

Close/cancel

Naredbe za značajku Hey Cortana

Izgovorite „Hey Cortana”, a zatim jednu od sljedećih naredbi:

Radnja

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Saznati što možete reći Cortani

What can I say?

Povećavanje / smanjivanje glasnoće

Turn the volume up / Turn the volume down

Isključenje / uključenje zvuka

Mute/unmute

Pokretanje aplikacije

Launch <naziv aplikacije>

Otvaranje web-mjesta u pregledniku Microsoft Edge

Open <naziv web-mjesta> (primjerice, „open bing.com”)

Snimanje fotografije

Take picture

Pokretanje snimanja videozapisa

Start recording

Zaustavljanje snimanja videozapisa

Stop recording

Prikaz vremena

What time is it?

Otvaranje izbornika Start

Open Start menu

Postavljanje brojača vremena

Set a timer

Postavljanje podsjetnika

Set a reminder

 

Diktiranje tipkovnici

Za jednostavan unos teksta prijeđite na način diktata kad god je tipkovnica aktivna. Da biste počeli, odaberite mikrofon  na tipkovnici (ili samo izgovorite „start dictating”).

Napomena

Tipkovnica mješovite stvarnosti dostupna je samo na engleskom jeziku, ali diktirati možete na svim podržanim jezicima okruženja Windows Mixed Reality.

Naredbe za diktiranje tipkovnici

Radnja

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Zatvaranje tipkovnice

Close

Pokretanje diktiranja

Start dictating

Zaustavljanje diktiranja

Stop dictating

Brisanje upravo diktiranog sadržaja

Delete that

Odabir svega u okviru za diktiranje

Select all

Interpunkcija

Morate izgovoriti nazive znakova interpunkcije kojima se želite koristiti. Izgovorite, na primjer, „Hey comma what are you up to question mark.”

Evo ključnih riječi znakova interpunkcije kojima se možete koristiti:

  • Period (točka), comma (zarez), question mark (upitnik), exclamation point / exclamation mark (uskličnik)
  • New line / new paragraph (novi redak / novi odlomak)
  • Semicolon (točka sa zarezom), colon (dvotočka)
  • Open quote(s) (otvoren/i navodnik/ci), close quote(s) (zatvoren/i navodnik/ci)
  • Hashtag (znak ljestvice), smiley / smiley face (smješko), frowny (namrgođeno lice), winky (lice koje namiguje).
  • Dollar (znak dolara), percent (znak postotka)
     

Ponekad je korisno slovkati dijelove teksta kao npr. adrese e-pošte. Da biste, na primjer, diktirali adresu example@outlook.com, možete izgovoriti „E X A M P L E at outlook dot com”

Da biste zaustavili diktiranje, odaberite stavku Gotovo.