Primijenite najnovije japanski praznike u Outlook 2016

Vrijedi za: Outlook 2016

Promjene su izvršene za japanski praznike u Outlook praznikadatoteka (Outlook.HOL). Da biste primijenili te promjene u Outlook 2016 za Windows slijediteove korake:

Korak 1: brisanjepostojeće praznike Japanu (Idi na korak 2 Ako nemate sve praznike za Japan).

  1. U prikazu kalendara Odaberite Prikaz > Prikaz promjena > popisa.
  2. U rasporedGrupiranje, odaberite kategorije. Svi događaji to sortira po kategoriji.
  3. Pomicanje kroz popis dok ne ugledate događaje u kalendaru uKategorija praznika . Praznici suSortirano po lokaciji, raspoređuje sve praznike države ili regije.
  4. Odaberite i izbrišite praznika događaje za Japan.

Korak 2: Primjene ažuriranja 5 ožujak, 2019, za Outlook2016 (KB4462196)

Korak 3: Dodavanje najnovije japanski praznika u kalendar

  1. Odaberite datoteka > Mogućnosti > kalendara.
  2. U desnom oknu odaberite Dodavanje praznika u kalendarmogućnosti.
  3. U Dodavanje praznikakalendar dijaloški okvir, odaberite Japanmogućnost, a zatim kliknite u redu.