Sakrivanje fizičkih diskova u programu Windows Explorer

Vrijedi za: Microsoft Windows XP Home EditionMicrosoft Windows XP Service Pack 2Microsoft Windows XP Media Center Edition 2002

Autor


MVP u programu Raghu Boddu

ODRICANJE SADRŽAJA RJEŠENJA ZA ZAJEDNICU


MICROSOFT CORPORATION I/ILI NJEZINI DOBAVLJAČI NE PREDSTAVLJAJU NIKAKVE IZJAVE O PODOBNOSTI, POUZDANOSTI NI TOČNOSTI INFORMACIJA I SRODNIH GRAFIKA KOJE SE OVDJE NALAZE. SVE TAKVE INFORMACIJE I SRODNE GRAFIKE OSIGURAVAJU SE "KAO ŠTO JE" BEZ IKAKVIH GARANCIJA. MICROSOFT I/ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI OVIME SE ODRIČU SVIH JAMSTAVA I UVJETA S OBZIROM NA TE INFORMACIJE I SRODNE GRAFIKE, UKLJUČUJUĆI SVA IMPLICIRANA JAMSTVA I UVJETE PRODAJE, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMJENU, RADNE NAPORE, TITULU I NEPOVREDU. VI SE POSEBNO SLAŽETE DA MICROSOFT I/ILI NJEZINI DOBAVLJAČI NEĆE BITI ODGOVORNI ZA IZRAVNE, INDIREKTNE, KAZNENE, SLUČAJNE, POSEBNE, POSLJEDIČNE ŠTETE ILI BILO KAKVE ŠTETE, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, ŠTETA ZA GUBITAK KORIŠTENJA, PODATAKA ILI PROFITA, KOJI PROIZLAZE IZ ILI NA BILO KOJI NAČIN POVEZAN S KORIŠTENJEM ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA INFORMACIJA I SRODNIH GRAFIKA KOJE SE OVDJE NALAZE, BILO NA TEMELJU UGOVORA, DELIKTA, NEMARA, STROGE ODGOVORNOSTI ILI NA DRUGI NAČIN, ČAK I AKO JE MICROSOFT ILI BILO KOJI OD NJEZINIH DOBAVLJAČA SAVJETOVAO MOGUĆNOST ŠTETE.

Sažetak


Skrivanje pojedinačnih fizičkih/izmjenjivih/optičkih diskova na mom računalu moguće je u sustavu Windows XP pomoću unosa registra "NoDrives". To je ekvivalentno sakrivanju navedenih diskova u pravilima moje grupe računala.

RAZLUČIVOSTI


Unos NoDrives krije određene pogone s mog računala, Windows Explorera i na izborniku šalji. No, možete imati pristup potrebnom pogonu od početka, pokrenuti. Da biste skrivali obavezan pogon, možete koristiti odgovarajuću vrijednost registra: o: 01 00 00 00 B: 02 00 00 00 C: 04 00 00 00 D: 08 00 00 00 E: 10 00 00 00 F: 20 00 00 00 G: 40 00 00 00 H: 80 00 00 00 I: 00 01 00 00 J: 00 02 00 00 K: 00 04 00 00 L: 00 08 00 00 M: 00 10 00 00 N: 00 20 00 00 O: 00 40 00 00 P: 00 80 00 00 p: 00 00 01 00 R: 00 00 02 00 S: 00 00 04 00 T: 00 00 08 00 U: 00 00 10 00 V : 00 00 20 00 W: 00 00 40 00 X: 00 00 80 00 Y: 00 00 00 01 Z: 00 00 00 02 Otvorite Registry Editor sustava Windows. Dođite do sljedećeg puta: HKEY_CURRENT_USER \Software\microsoft\windows\currentversionpolicies\explorer u desnom oknu stvorite novi binarni unos "NoDrives" unesite odgovarajuću binarni vrijednost. Spremanje i ponovno pokretanje sustava Windows.

DODATNE INFORMACIJE


Pažnja: izvršavanje ovih koraka u sustavu Windows XP Professional Edition uklonit će šifrirane lozinke. U slučaju da imate šifrirane lozinke, nemojte izvršavati ove korake.