Prikaz, dodavanje, uklanjanje ili uređivanje imena i lozinki spremljenih korisnika na zadanom sustavu

Vrijedi za: Microsoft Windows XP Home EditionMicrosoft Windows XP ProfessionalMicrosoft Windows XP Media Center Edition 2002

Autor


MVP za Soumitra Sengupta

ODRICANJE SADRŽAJA RJEŠENJA ZA ZAJEDNICU


MICROSOFT CORPORATION I/ILI NJEZINI DOBAVLJAČI NE PREDSTAVLJAJU NIKAKVE IZJAVE O PODOBNOSTI, POUZDANOSTI NI TOČNOSTI INFORMACIJA I SRODNIH GRAFIKA KOJE SE OVDJE NALAZE. SVE TAKVE INFORMACIJE I SRODNE GRAFIKE OSIGURAVAJU SE "KAO ŠTO JE" BEZ IKAKVIH GARANCIJA. MICROSOFT I/ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI OVIME SE ODRIČU SVIH JAMSTAVA I UVJETA S OBZIROM NA TE INFORMACIJE I SRODNE GRAFIKE, UKLJUČUJUĆI SVA IMPLICIRANA JAMSTVA I UVJETE PRODAJE, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMJENU, RADNE NAPORE, TITULU I NEPOVREDU. VI SE POSEBNO SLAŽETE DA MICROSOFT I/ILI NJEZINI DOBAVLJAČI NEĆE BITI ODGOVORNI ZA IZRAVNE, INDIREKTNE, KAZNENE, SLUČAJNE, POSEBNE, POSLJEDIČNE ŠTETE ILI BILO KAKVE ŠTETE, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, ŠTETA ZA GUBITAK KORIŠTENJA, PODATAKA ILI PROFITA, KOJI PROIZLAZE IZ ILI NA BILO KOJI NAČIN POVEZAN S KORIŠTENJEM ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA INFORMACIJA I SRODNIH GRAFIKA KOJE SE OVDJE NALAZE, BILO NA TEMELJU UGOVORA, DELIKTA, NEMARA, STROGE ODGOVORNOSTI ILI NA DRUGI NAČIN, ČAK I AKO JE MICROSOFT ILI BILO KOJI OD NJEZINIH DOBAVLJAČA SAVJETOVAO MOGUĆNOST ŠTETE.

Sažetak


Ovaj će vam savjet dopustiti prikaz, dodavanje, uklanjanje ili uređivanje naziva i lozinki servisa .NET. Ime i lozinka svakog korisnika imaju jedinstvenu vjerodajnicu koja olakšava provjeru autentičnosti servisa u domenama.

Savjeti 


Da biste to učinili:-1] počnite>Pokreni>upišite:RunDll32. exe keymgr. dll, KRShowKeyMgr >u redu može se koristiti i Control da biste pokrenuli>Pokreni>upišite:Control da>u redu kliknite karticu Dodatno , a zatim upravljanje lozinkama