Uravnoteženje mrežnih opterećenja – pojam i bilješke.

Vrijedi za: Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition (32-bit x86)Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition (32-bit x86)Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition (32-bit x86)

Autor


MVP u programu Nirmal Sharma

ODRICANJE SADRŽAJA RJEŠENJA ZA ZAJEDNICU


MICROSOFT CORPORATION I/ILI NJEZINI DOBAVLJAČI NE PREDSTAVLJAJU NIKAKVE IZJAVE O PODOBNOSTI, POUZDANOSTI NI TOČNOSTI INFORMACIJA I SRODNIH GRAFIKA KOJE SE OVDJE NALAZE. SVE TAKVE INFORMACIJE I SRODNE GRAFIKE OSIGURAVAJU SE "KAO ŠTO JE" BEZ IKAKVIH GARANCIJA. MICROSOFT I/ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI OVIME SE ODRIČU SVIH JAMSTAVA I UVJETA S OBZIROM NA TE INFORMACIJE I SRODNE GRAFIKE, UKLJUČUJUĆI SVA IMPLICIRANA JAMSTVA I UVJETE PRODAJE, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMJENU, RADNE NAPORE, TITULU I NEPOVREDU. VI SE POSEBNO SLAŽETE DA MICROSOFT I/ILI NJEZINI DOBAVLJAČI NEĆE BITI ODGOVORNI ZA IZRAVNE, INDIREKTNE, KAZNENE, SLUČAJNE, POSEBNE, POSLJEDIČNE ŠTETE ILI BILO KAKVE ŠTETE, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, ŠTETA ZA GUBITAK KORIŠTENJA, PODATAKA ILI PROFITA, KOJI PROIZLAZE IZ ILI NA BILO KOJI NAČIN POVEZAN S KORIŠTENJEM ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA INFORMACIJA I SRODNIH GRAFIKA KOJE SE OVDJE NALAZE, BILO NA TEMELJU UGOVORA, DELIKTA, NEMARA, STROGE ODGOVORNOSTI ILI NA DRUGI NAČIN, ČAK I AKO JE MICROSOFT ILI BILO KOJI OD NJEZINIH DOBAVLJAČA SAVJETOVAO MOGUĆNOST ŠTETE.

Sažetak


U ovom se članku nalaze informacije o balansiranju mrežnih opterećenja – tehnologiji Microsoft clustering.

DODATNE INFORMACIJE


 • Pitanja. Kako testirati NLB cluster?
 • Na primjer, pronašli ste čvorove u klasteru i želite provjeriti funkcionira li balansiranje opterećenja ili ne. Stvoriti različita četiri udjela na četiri čvora i pokušati im pristupiti s jednog stroja. Kada pregledavate pomoću UNC zakrpe, morate svaki put imati različit zajednički koristi.
 
 • Parametre konvergencije možete prilagoditi tako da prilagodite sljedeće registarske vrijednosti:
 •     AliveMsgPeriod    AliveMsgTolerance
 
 • Konfiguriranje više VIP-a (Virtualna IP) dostupno je samo u izdanjima sustava Windows 2003 i novijim.
 • Između naredbi zaustavljanja i odvodnje postoji druga mogućnost. Naredba STOP zaustavit će servis NLB na glavnom računalu i sve postojeće veze bit će lostdok će odvodni gumb NLB omogućiti da koristi corrent veze i onemogućiti nove veze istodobno.
 • IGMP može se konfigurirati samo kada je cluster konfiguriran za korištenje podrške za multicast.
 • Poslužitelj ne bi trebao imati otvaranje mrežnih svojstava dok konfigurirate pomoću programa NLB Manager.
 • NLB bi trebao imati pravilno Lokalno vrijeme na svim poslužiteljima.
 • NLB ne prepoznaje aplikacija nije uspjela. Primjerice, servis web-poslužitelja može se zaustaviti, no NLB će i dalje na taj poslužitelj uputiti zahtjeve TCP/IP-a.
 • NLB se koristi za aplikaciju TCP/IP koja se temelji na promjenama podataka koje se rijetko događaju.
 • Nemojte imati nikakve druge protokole osim TCP/IP-a za klasterske prilagodnike.
 • Funkcija NLB može funkcionirati u načinu unicast ili multicast, ali ne i oboje.
 • Microsoft ne podržava mješavinu poslužitelja i NLB klastera.
 • Mix-NLB je dopušten. Windows NT WLBS može se pokrenuti u sustavu Windows 2000 NLB.
 • NLB ne podržava zvuk tokena i ATM mreža. Testiran je samo na Ethernet mreži 10 i 100 MB.
 • Ograničenja pojedinačne mrežne kartice: prilikom izvođenja u načinu unicast:
 • 1. obična mrežna komunikacija među domaćinom klastera nije moguća. mrežni promet namijenjen bilo kojem pojedinom računalu unutar klastera stvara dodatne mrežne troškove za sva računala u klasteru. 2.    Dalje na to, na ovom računalu ne možemo pomoću upravitelja uravnoteživanja mrežnih opterećenja konfigurirati i upravljati NLB čvorištima.
 • Automatski detektira i oporavlja na neuspjelog ili izvanmrežnom računalu. Automatski balansira mrežni učitavanje kada se dodaju ili uklanjaju domaćini. Oporavlja i distribuira opterećenje u roku od 10 sekundi.
 • Opterećenje se automatski ponovno distribuira na druge čvorove kada domaćin ode u izvanmrežni rad. Izgubljene su sve aktivne veze s tim domaćinom. Ako neaktivno koristite čvor u izvanmrežnom načinu rada, možete koristiti naredbu odvodsstop da biste poslužili sve aktivne veze prije nego što čvor poništite u izvanmrežnom načinu rada.
 • U grupi NLB možete imati mješavinu aplikacija koje se izvode. Na primjer, IIS web-poslužitelj možete pokrenuti na svim čvorištima i SQL poslužitelju samo na jednom čvoru. Na taj način možete označiti promet za bazu podataka samo za čvor sustava SQL Server.
 • NLB i Klasteriranje ne mogu biti aktivni na istom računalu, ali možete oblikovati dva cluster-četiri Node NLB klastera i 2 Node Server clusteris je potrebno imati zasebnu podmreže za obje tehnologije?
 • NLB podržava do 32 računala u jednom klasteru, ali možete koristiti rrdns da biste ustvorili broj.
 • NLB može učitavanje ravnoteže više zahtjeva od klijenta na istom čvoru ili drugom čvoru. To se radi nasumično.
 • NLB automatski detektira i uklanja neuspjeh programa NLB, ali ne može procijeniti je li aplikacija pokrenuta ili je prestala funkcionirati. Ovo bi se trebalo obaviti ručno pokretanjem skripte.
 • Automatsko učitavanje salda kada se dodaju ili uklanjaju novi domaćini, a to se radi u roku od 10 sekundi.
 • Različit virtualni cluster međumrežni protokol može biti oformljen to učitavanje ravnoteža različit aplikacija.
 • Pravila priključka moraju biti jednaka u grupi, no pravila priključka mogu se razlikovati za više virtualne IP-a.
 • NLB se ne preklapa s izvornim nazivom računala i IP adresom.
 • NLB se može omogućiti na više mrežnih prilagodnika. To vam omogućuje konfiguriranje različitog klastera NLB.
 • NLB može funkcionirati na dva načina – unicast ili multicast, ali i način rada ne može se istodobno omogućiti. Unicast je zadani način rada.
 • NLB omogućuje svakom domaćinu da otkrije i primi dolazni TCP/IP promet. Ovaj promet primaju svi domaćini u cluster i NLB upravljački program filtriraju promet po definiranoj pravilima priključka. NLB čvorovi ne međusobno međusobno komunicirate zbog dolaznog prometa iz klijenta jer je NLBis omogućen na svim čvorovima. Na svakom će se glavnom računalu stvarati pravilo s statistikom mapiranja radi distribucije dolaznog prometa. Ovo preslikavanje ostaje sameosim ako postoji promjena u klasteru (primjerice, uklonjen ili dodan čvor).
 • Konvergencija je postupak ponovnog sastavljanja stanja klastera. Ovaj postupak zaziva kada postoji promjena u klasteru (primjerice, čvor ne uspijeva, ostavlja ili ponovno se pridruži klasteru). U ovom postupku u klasteru se poduzimaju sljedeće radnje:
 •     1. ponovno sastavite stanje klastera.    2. Odredite domaćina s najvišim prioritetom glavnog računala kao zadanog glavnog računala.    3. Opterećenje – uravnoteženo promet ponovno je particioniran ili ponovno raspoređen među ostalim domaćinima.
 • Tijekom tog postupka preostali domaćin i dalje rukuje dolaznim klijentski promet. Ako je domaćin dodan u Cluster, konvergencija omogućuje ovom glavnom računalu primanje udjela u prometu uravnoteženog opterećenja. Proširenje klastera ne utječe na stalne operacije klastera te je transparentno postignuto i internetskim klijentima i aplikacijama poslužitelja. No može utjecati na sesije klijenta koji obuhvaćaju više TCP veza kada je odabrana sklonost klijenta, jer se klijenti mogu ponovno nalaziti na različitim domaćinima klastera između veza. Dodatne informacije o afinitetu
 • Svi čvorovi u klasteru emitiraju poruke srca da bi rekli njihovu dostupnost u klasteru. Zadano razdoblje za slanje poruka srca je 1 sekunda i 5 promaknute poruke iz glavnog računala zbog kojih se NLB može zazvati procesom konvergencije.
 • Na istoj mrežnom prilagodniku možemo konfigurirati više NLB klastera, a zatim primijeniti specifična pravila priključka na svaku od tih IP adresa. Ovo se nazivaju "virtualni klasteri".
 • Windows 2003 isporučuje se s alatom GUI koji se zove: menadžer za uravnoteživanje mrežnih opterećenja i NLB. exe – alat naredbenog retka. U sustavu Windows 2000 to je WLBS. exe, a ne postoji ni GUI alat. Ovaj alat za GUI može se instalirati na XP i za upravljanje samo sustavom Windows 2003 NLB. NLB upravitelj koristi DUICOM i WMI.
 • Morate biti član grupe Administratori na čvoru za koje konfigurirate NLB. Ne morate biti administrator radi pokretanja programa NLB Manager.
 • Jedan NIC > NLB omogućen u programu unicast – ne možete koristiti NLB upravitelj na ovom računalu da biste konfigurirali i upravljali drugim domaćinima jer jedan mrežni prilagodnik u načinu rada unicast ne može imati intrahost komunikaciju.
 • Komunikacija intra-host moguća je samo u multicast hodeu. Da biste dozvolili vezu između poslužitelja u istom NLB klasteri, za svaki poslužitelj potreban je sljedeći unos u registru: ključ za deword pod nazivom "neobuzdan dodatak" i postavljen na 1, za svaki GUID kartice mrežnog sučelja (HKEY_LOCAL_MACHINE \System\currentcontrolset\services\wlbs\parameters\interface\{gai})
 • Ne postoji ograničenje broja prilagodnika. Razni domaćini mogu imati druge mrežne prilagodnike.
 • Jednostruki mrežni prilagodnik u obliku unicast = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 • je. Mrežna adresa prilagodnika je onemogućena: adresa klastera MAC koja se generira automatski zamjenjuje ovu adresu. b. Posvećena IP adresa i IP adresa klastera rješavaju se na adresu cluster MAC. c. Uobičajena mrežna komunikacija među domaćinom klastera nije moguća.
 
 • Parametri klastera= = = = = = = = = = = = = = =
 • Adresa klastera MAC generira se automatski pomoću IP adrese klastera i jedinstvena je u cijeloj podmreži.
 • Daljinsko upravljanje neće funkcionirati ako je omogućen IPSEC. Daljinsko upravljanje koristi 1717 i 2504 u programu Port over UDP.
 • Jedinstveni ID glavnog računala: najniži broj je najviši – domaćin s tim prioritetom rukuje svim dolaznim prometom koji nije pokriven pravilima priključka. ako je čvor klastera spojen s istim prioritetom, nije prihvaćen kao dio klastera, no ostali će čvorovi nastaviti s radom. Ovo se zove zadani domaćin. Ako zadani domaćin ne uspije, drugi čvor s višim prioritetom može djelovati kao zadani domaćin.
 • Posvećena IP adresa mora biti prva unesena u svojstvo TCP/IP. Nije moguće omogućiti DHCP. To isto vrijedi i za VIP.
 • U jedan cluster ne možete dodati više od 32 pravila priključka i mora biti ista u cijelom klasteru.
 
 • Mrežni učitavanje balansa Manager= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 • Ne možete otvoriti bilo koje mrežno svojstvo za hostiranje ako to trenutno koristi NLB upravitelj.
 • NLB se može konfigurirati za bilo koji stroj sve dok imate administratorska prava na udaljenom računalu.
 • Da biste uspješno konfigurirali NLB u sustavu Windows 2003, koristite NLB managera – provjerite jeste li neprovjeravali NLB od svih domaćina.
 • Kada dodate domaćin pomoću programa NLB Manager, pravila priključka i pridružene mogućnosti nasljeđuju se od početnog glavnog računala.
 • Ne možete otvoriti druge domaćine iz programa NLB managera ako NLB radi u jednostrukom dodatku pomoću sustava unicast jer jedan mrežni prilagodnik s unicastmode ne može imati intrahost komunikaciju. Da bi se ovo dogodilo, koristite ovaj registar: UnicastHostInterCommSupport i postavite ga na 1.
 • Možete koristiti mogućnost vjerodajnice u programu NLB Manager da biste naveli vjerodajnice za udaljene domaćine. NLB upravitelj pokušat će se povezati s udaljenim domaćinima pomoću ovih vjerodajnica.
 • Trebali biste koristiti postavke svojstva TCP/IP ili NLB upravitelj, ali ne biste trebali koristiti i za konfiguriranje NLB-a.
 • NLB upravitelj ne povezuje se ni ne prikazuje nekonfigurirane domaćine u klasteru.
 • Domaćini za koje nemate administratorsko članstvo neće se prikazivati u upravitelju NLB.
 • Popis svih raspona priključka sortiran je prema rasponu priključka.
 • NLB može imati mješovite kontroleri domena, poslužitelje članova, poslužitelje radne grupe itd. To nije ograničenje NLB zapravo. NLB bi trebao moći pristupiti računalu pomoću ugrađenog administratorskog računa.
 • Kada na poslužitelju omogućite NLB, u odjeljku: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WLBS stvaraju se zadane stavke registra.
 • DIP i VIP moraju biti pravilno uneseni. Čvorovi klastera međusobno će se konvergirati Ako izostavite ovaj korak, ali neće moći prihvaćati i promet.
 • Poruka o sukobu IP adrese prikazuje se samo za VIP. Provjerite je li VIP iz svih prilagodnika uklonjen ako poništite provjeru NLB-a na tom glavnom računalu.
 • Na servisu NLB možete koristiti sljedeće alate za praćenje:
 • ClusterSenitelData Warehouse Centerhttppon-za praćenje servisa IIS. mama
 • Kada se primjenjuju uravnoteživanje opterećenja PPTP zahtjeva, dva mrežna prilagodnika ponovno su ažurirane na svakom vlasniku NLB-a.
 • Prilikom konfiguriranja dvaju mrežnih prilagodnika trebali biste dobavit adresu pristupne adrese u svojstvu TCP/IP. Pristupnik mora biti unesen u FE NIC.
 • NLB mora biti omogućen na mrežnom prilagodniku javnog ili internetskog sučelja.
 • Povezivanje s balansiranje telnet veza zahtijeva otvaranje povezanih priključka. Telnet veza obuhvaća samo jednu vezu po IP-u, tako da afinitet nije obavezan u ovom slučaju.
 • Originalna implementacija NLB-a je WLBS. Svi se događaji snimaju u izvoru programa WLBS. Sučelje naredbenog retka za NLB je WLBS i u sustavu Windows 2003 to je NLB.
 • Davatelj servisa NLB Manager WMI ne može se povezati s domaćinom klastera za koje naziv računala započinje numeričkim znakom. Ovo je bug.
 • NLB ne replicira podatke o aplikaciji. Možda ćete morati koristiti Microsoftov sustav replikacije sadržaja (CRS) ili softver treće strane.
 • NLB ne nadzire ni zaustavljanje ni pokretanje servisa. Možete koristiti mogućnost HTTPMon koja se isporučuje s paketom Resource Kit. Možete koristiti sljedeće alate opisane u nastavku:
 • Praćenje izuzetaka s iznimkama ((• WhatsUp Gold by Ipswitch (((:) ((
 
 • Unicast način rada s jednostrukim NIC= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = u unicast načinu rada, NLB mijenja MAC adresu mrežnog prilagodnika na cluster Mac. Sada postoji samo jedna MAC adresa dostupna u cluster-koja je Cluaster MACand ova MAC adresa mora biti ista na svim domaćinima klastera. Ponovno rukovoditelj mreže ne može proslijediti zahtjev na istu MAC adresu ako potječe iz istog izvora. i domaćin ne može međusobno međusobno međusobno razgovarati – to je loša mogućnost unicast mode s jednim NIC-om. Da biste omogućili hostove da međusobno međusobno međusobno razgovaraju, omogućite način programa eitherMULTICAST ili instalirajte drugi NIC.
 • Možete dobiti "nema interace dostupna za konfiguriranje balansa opterećenja" prilikom korištenja upravitelja balansa mrežnih opterećenja. Ta vam se pogreška prikazuje ako ste na virtualni stroj kopirali serveror. Svi mrežni GUID-ovi bit će jednaki. Da biste prevazišli taj problem, morate ponovno instalirati Network adapater iz upravitelja uređaja.
 • Dok konfigurirate NLB putem programa NLB Manager i izbrisali ste domaćina iz klastera. Ako se taj status i dalje prikazuje na čekanju dugo vremena, zatim ručno onemogućite NLB u glavnom računalu. To bi se onemogućilo rukovoditelj.
 • Uvijek je najbolje da dodate lokalni domaćin (na mjestu na kojem koristite NLB upravitelj) nakon dodavanja svih host-ova kada koristite NLB cluster u jednom Niku withUnicast način rada.
 • Preporučuje se da pokrenete NLB managera na zasebnom računalu koje nije dio klastera kada pokrenete cluster u jednostrukom Niku s načinom rada unicast ili multicast.
 • Ako ste dodali lokalnog domaćina u NLB menadžer u načinu rada single NIC unicast i kada osvježite, svi ostali domaćini bit će nedostupni.
 • Kada VIP Access koristite UNC, možda ćete dobiti okvir za prijavu ako se zahtjev prosljeđuje domaćinu koji nije u domeni, a vi ste član domene. Možda ćete morati unijeti korisničke vjerodajnice.
 • Križan kabel između NLB čvorova ne funkcionira pravilno za poruke srca i druge. Odlično funkcionira u klasterima poslužitelja.
 • Poruke iz otkucaja srca prenose se putem NLB-a s omogućenim NIC-om uvijek radite u grupi unicast ili multicast.
 • Kada aplikacija koja radi na vlasniku umre ili zaustavi, NLB će nastaviti prosljeđivati zahtjeve tom poslužitelju jer NLB ne nadzire stanje aplikacije.
 • U programu NLB upravitelj može konfigurirati samo Windows 2003 i novije verzije. No možete upravljati starijim verzijama sustava Windows, ali ih ne možete konfigurirati pomoću programa NLb Manager.
 • Daljinsko upravljanje za NLB koristi UDP priključak 2504.
 
 • Poboljšanja ravnoteže mrežnih opterećenja sustava Windows 2008:= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 • U sustavu Windows Server 2008 za NLB postoji podrška za IPV6. IPV6 host može se pridružiti NLB čvoru.
 • Više posvećenih IP adresa podržavaju Windows Server 2008 za NLB.
 • Podržava nadogradnju za valjanje iz sustava Windows 2003 u Windows 2008.
 • Podržava nenadziranu instalaciju programa NLB
 • Podržava i NLB u jezgri poslužitelja.