Kada pokušate instalirati softver u sustavu Windows XP, možda ćete primiti poruku o pogrešci "1607:Unable to install InstallShield Scripting runtime" (1607: Nije moguće instalirati biblioteku za izvođenje skripti programa InstallShield)


S I M P T O M I


Kada pokušate instalirati softver na računalo s operacijskim sustavom Microsoft Windows XP, instalacija ne uspijeva, a vi možda dobivate sljedeću poruku:
1607:Unable to install InstallShield Scripting Runtime (1607: Nije moguće instalirati biblioteku za izvođenje skripti programa InstallShield)

U Z R O K


Taj se problem može pojaviti ako nastupi jedna od sljedećih okolnosti:
 • Pokrećete instalacijski program s virtualnog pogona stvorenog naredbom subst.
 • Datoteka IDriver.exe upravljačkog programa nije ispravno registrirana.
 • Datoteka Msiexec.exe programa za instalaciju nije ispravno registrirana.
 • Korisnički račun nema dozvolu za pristup mapi C:\Windows\Installer.
 • Starija verzija modula Windows Installer instalirana je s mrežnog pogona koji više nije dostupan.
 • Korisnički račun nema dozvolu za instaliranje softvera na računalo.
 • Pokrenuta je još neka instanca datoteke Msiexec.exe.
 • Pokrenut je još neki instalacijski program koji se temelji na modulu Windows Installer.
 • Sustav Windows XP je oštećen.

R J EŠ E N J E


Da biste riješili taj problem, poslužite se jednom od sljedećih metoda:

Ponovno instaliranje modula InstallScript

Da biste ponovo instalirali modul InstallScript iz alata InstallShield Developer, slijedite ove korake:
 1. Kliknite Start, a zatim All Programs (Svi programi), pokažite na Accessories (Pomagala) te kliknite Windows Explorer.
 2. Otvorite mapu C:\Program Files\InstallShield\Developer\Redist\Language Independent\i386.
 3. Dvokliknite Isscrpt.msi.
 4. Slijedite upute koje će se pojaviti na zaslonu.

Pokretanje instalacijskog programa s virtualnog pogona

Ako pokrećete instalacijski program s virtualnog pogona koji ste stvorili pomoću naredbe SUBST, možete izbrisati taj virtualni pogon i pokrenuti instalacijski program s fizičkog tvrdog diska. Da biste izbrisali virtualni pogon, kliknite Start, a zatim Run (Pokreni) te upišite subst slovo_pogona: /d i kliknite OK (U redu).

Registriranje datoteka Idriver i Msiexec

Da biste registrirali datoteke Idriver i Msiexec, slijedite ove korake:
 1. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni), upišite "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Developer\7\Intel 32\IDriver.exe" /REGSERVER i kliknite OK (U redu).
 2. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni), upišite C:\Windows\System32\msiexec.exe /REGSERVER i kliknite OK (U redu).

Promjena dozvola

Prijavite se u sustav Windows XP pomoću administratorskog korisničkog računa i provjerite imate li ispravne dozvole za mapu C:\Windows\Installer. Slijedite ove korake:
 1. Kliknite Start, a zatim All Programs (Svi programi), pokažite na Accessories (Pomagala) te kliknite Windows Explorer.
 2. Na izborniku Tools (Alati) kliknite Folder Options (Odrednice mape).
 3. Kliknite karticu View (Prikaz).
 4. Kliknite Show hidden files and folders (Prikaži skrivene datoteke i mape), a zatim kliknite OK (U redu).
 5. Pronađite mapu C:\Windows\Installer.
 6. Desnom tipkom miša kliknite mapu Installer, a zatim kliknite Properties (Svojstva).
 7. Kliknite karticu Security (Sigurnost).
 8. Kliknite System (Sustav) i provjerite je li potvrđen okvir Full control (Puna kontrola).
 9. Kliknite Administrators (Administratori), a zatim provjerite je li potvrđen okvir Full control (Puna kontrola).
 10. Kliknite svoje korisničko ime, a zatim provjerite je li potvrđen okvir Full control (Puna kontrola).

Zaustavljanje drugih instanci mehanizma Windows Installer

Da biste zaustavili druge instance mehanizma Windows Installer, slijedite ove korake:
 1. Desnom tipkom miša kliknite programsku traku, a zatim kliknite Task Manager (Upravitelj zadataka).
 2. Kliknite karticu Processes (Procesi).
 3. Kliknite datoteku Msiexec.exe na popisu Processes (Procesi), a zatim kliknite End Process (Završi proces).
 4. Kliknite Yes (Da).
 5. Za svaku instancu datoteke Msiexec.exe ponovite korake 3 i 4.
 6. Zatvorite Task Manager (Upravitelj zadataka).

Ponovna instalacija sustava Windows XP

Dodatne informacije o ponovnom instaliranju sustava Windows XP potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem

315341 Kako izvesti nadogradnju zamjenom (ponovnu instalaciju) sustava Windows XP

Proizvodi drugih proizvođača koji se spominju u ovom članku proizvedeni su u tvrtkama neovisnima o Microsoftu. Microsoft ne daje posredna ni bilo kakva druga jamstva vezana uz performanse ili pouzdanost tih proizvoda.