Pravila korištenja za igre, glazbu, filmove i TV serije

Ako nije drugačije navedeno, termini napisani velikim početnim slovom imaju isto značenje kao i isti termini navedeni u Microsoftovu ugovoru o pružanju usluga. Microsoft zadržava pravo izmjene pravila korištenja u bilo kojem trenutku.

Za ovlašteno korištenje obično je potreban prethodni pisani pristanak vlasnika autorskih prava

Sva glazba, filmovi, TV serije i igre te povezani sadržaj ("Digitalna roba") u Windows trgovini i Xbox trgovini licencirani su i ne prodaju se. Licenca je uvjetovana vašim prihvaćanjem Microsoftova ugovora o pružanju usluga, ovim pravilima korištenja i dodatnim uvjetima. Osim ako to u nastavku nije dopušteno, Digitalna roba ili bilo koja licenca za Digitalnu robu koja se nudi u Windows trgovini ili Xbox trgovini ne smije se prenositi ni prodavati. Ako prodate bilo koji uređaj koji sadrži Digitalnu robu nabavljenu putem tih trgovina, kupac uređaja ne stječe nikakvu licencu ni prava na korištenje te Digitalne robe.

Bilo kakva reprodukcija, ponovna distribucija, prijenos, prikaz, prodaja, emitiranje, javno prikazivanje, iznajmljivanje i posuđivanje, preinaka, prilagodba, podlicenciranje ili neko drugo korištenje Digitalne robe omogućeno u sklopu Windows trgovine i Xbox trgovine, osim u slučaju kada je to izričito dopušteno Microsoftovim ugovorom o pružanju usluga ili ovim pravilima korištenja, izričito su zabranjeni bez prethodnog pisanog pristanka vlasnika autorskih prava.

Pravila korištenja za pretplatu na servis Groove Music Pass

Pretplata Groove Music Pass dopušta vam strujanje i preuzimanje neograničenog broja pjesama sa servisa na vašem teritoriju, a sve na temelju pretplate s fiksnom mjesečnom cijenom.

Gubitak pristupa

Pristup glazbi koju ste već preuzeli, pristup strujanju glazbe i sredstvima za trgovinu možete izgubiti ako:

 • ne platite mjesečnu naknadu
 • promijenite državu ili regiju
 • kršite Microsoftov ugovor o pružanju usluga

ne prijavite se na Groove Music Pass dulje od 30 dana Ako koristite vanjski uređaj, primjerice MP3 reproduktor, možda ćete ga morati povezati s računalom i prijaviti se na servis Groove Music Pass da biste mogli pristupiti sadržaju.

Ograničenja korištenja

 • Dopuštena je samo nekomercijalna upotreba za osobne potrebe. Microsoft može prekinuti ili obustaviti pretplatu na Groove Music Pass ako utvrdimo da Groove Music Pass koristite na način koji nije u skladu s uobičajenom osobnom upotrebom.
 • Prijenos sadržaja strujanjem dopušten je samo na jednom registriranom uređaju odjednom. Aktualan popis podržanih uređaja možete pronaći na stranici Microsoft.com/groove.
 • Mogućnosti snimanja i izvoza sadržaja na uređaju ne utječu na prava vlasnika autorskih prava za videosadržaj, audiosadržaj i slikovni sadržaj.
 • Sadržaj i/ili popise za reprodukciju pribavljene u sklopu pretplate Groove Music Pass ne smijete snimati na CD.
 • Glazbu nabavljenu u sklopu pretplate Groove Music Pass ne smijete koristiti kao melodiju zvona na mobilnom telefonu bez prethodnog pisanog pristanka vlasnika autorskih prava.
 • Broj registriranih uređaja:
  • Glazbu možete preuzeti na najviše četiri (4) registrirana uređaja, osim ako se ne pretplatite na neku drugu vrstu ponude koju Microsoft povremeno nudi.
  • Registrirani uređaji obuhvaćaju kompatibilna osobna računala, konzole Xbox i prijenosne uređaje.
  • Ako u SAD-u već imate pretplatu Xbox Music Pass po cijeni od 14,99 USD koja obuhvaća 10 MP3 kredita svaki mjesec, glazbu smijete preuzeti na do tri (3) osobna računala i do tri (3) druga registrirana uređaja.

Popisom registriranih uređaja za Groove Music Pass možete upravljati putem postavki servisa Groove Music Pass. Uređaje možete ukloniti svakih 30 dana. Microsoft može automatski poništiti registraciju uređaja da bi se oslobodio prostor za novi.

Pravila korištenja za glazbu kupljenu zasebno od mjesečne pretplate na servis Groove Music Pass premium

 • Sadržaj kupljen ili nabavljen na osobnom računalu u sklopu promotivnog paketa ne može se ponovno preuzeti na konzole Xbox.
 • Za zvučne snimke zaštićene značajkom upravljanja digitalnim pravima vrijedi sljedeće:
  • možete zadržati glazbu nakon kraja pretplate
  • glazbu možete snimati na CD-ove za osobnu i nekomercijalnu upotrebu
   • pjesme se mogu snimiti neograničen broj puta
   • istovjetni popisi za reprodukciju mogu se snimiti najviše sedam (7) puta
  • glazba se može autorizirati na do pet (5) osobnih računala i prihvatljivom broju registriranih uređaja za osobnu i nekomercijalnu upotrebu
   • Registraciju možete ukloniti s jednog osobnog računala da biste registrirali drugo.
 • Za zvučne snimke bez zaštite upravljanjem digitalnim pravima:
  • glazbu možete zadržati nakon isteka pretplate
  • snimke možete ovlašteno kopirati u prihvatljivom broju ako je riječ o osobnoj i nekomercijalnoj upotrebi bilo kakva druga kopiranja glazbe mogu se smatrati povredom autorskih prava
  • glazbu možete snimati na CD-ove za osobnu i nekomercijalnu upotrebu

Pravila korištenja za Microsoftov servis Filmovi i TV

 • Ako su uvjeti na ovom web-mjestu u sukobu s drugim uvjetima korištenja, u Microsoftovu ugovoru o pružanju usluga ("MSA") ili drugdje, vrijede ovi uvjeti.
 • Sadržaj servisa Filmovi i TV smije se gledati i privatno prikazivati u osobne i nekomercijalne svrhe samo na Ovlaštenim uređajima. Ovo ograničeno, osobno, neisključivo i neprenosivo pravo i licenca podliježu Microsoftovu ugovoru o pružanju usluga i ovim pravilima korištenja, a ako je potrebno plaćanje, pravo i licenca vrijede tek nakon uplate.
 • Prihvaćate strujanje ili preuzimanje bilo kojeg dijela videozapisa samo na područjima na kojima vam je Microsoft omogućio dostupnost relevantnog videosadržaja u tu svrhu. Strujanje videosadržaja moguće je samo ako je strujanje dopušteno u sklopu servisa.
 • Stvarna razlučivost sadržaja kupljenog u visokoj razlučivosti ovisi o sadržaju, korištenom hardveru i propusnosti internetske veze.
 • Možemo vam prekinuti ili obustaviti korištenje servisa ako utvrdimo da servise koristite na način koji nije u skladu s uobičajenom osobnom upotrebom.
 • U kontekstu tih pravila korištenja za televizijski i filmski sadržaj: (i) "Ovlaštenim uređajima" smatraju se osobna računala, prijenosna računala, tableti, konzole Xbox i mobilni uređaji koji su u svakom slučaju kompatibilni sa servisom i koje je odobrio Microsoft; (ii) definicija ovlaštenih uređaja može se proširiti ili ugovoriti s Microsoftom tako da obuhvaća dodatne uređaje ili izuzima uređaje koji više nisu podržani; i (iii) nisu svi Ovlašteni uređaji omogućeni za strujanje i preuzimanje videosadržaja.
 • Microsoft može koristiti tehnologije da bi provjerio pridržavate li se pravila korištenja.

Pravila korištenja za videozapise koji se nude na temelju zadržane licence ("Sadržaj sa zadržanom licencom")

 • Osobna računala: stavku sadržaja sa zadržanom licencom sa servisa smijete preuzeti samo na do pet (5) osobnih računala.
 • Xbox konzole:
  • kada preuzmete Sadržaj sa zadržanom licencom na Xbox konzolu na kojoj je moguće preuzimanje, na toj ćete konzoli moći prikazivati sadržaj bez prijave na servis. Moći ćete preuzeti Sadržaj sa zadržanom licencom i na drugu Xbox konzolu na kojoj je moguće preuzimanje, ali morate biti prijavljeni na servis da biste sadržaj prikazivali na toj, drugoj konzoli. Nije dopušteno kopirati ni premještati sadržaj s druge konzole.
  • Dopuštena je prijava na servis samo putem jedne konzole Xbox odjednom.
 • Kompatibilni mobilni telefoni:
  • Kada je to dopušteno u sklopu servisa, smijete preuzimati stavke Sadržaja sa zadržanom licencom sa servisa na do tri (3) kompatibilna mobilna telefona.
 • Osim ako je drugačije dopušteno ovim pravilima korištenja, ne smijete kopirati ni premještati Sadržaj sa zadržanom licencom s njegova izvornog mjesta pohrane.
 • Strujanje:
  • Da biste pokrenuli strujanje Sadržaja sa zadržanom licencom na Ovlašteni uređaj, morate biti prijavljeni na servis.
  • Strujanje Sadržaja sa zadržanom licencom dopušteno je samo na jednom Ovlaštenom uređaju odjednom.
  • Strujanje Sadržaja sa zadržanom licencom smijete na Ovlaštenom uređaju putem istog računa pokrenuti za do tri (3) različite stavke.
 • Sezonska propusnica U nekim državama možemo ponuditi sezonsku propusnicu, koja obuhvaća trenutačno dostupne i buduće epizode neke sezone TV serije. Ako zbog ugovora s vlasnikom sadržaja isporučimo manje epizoda nego što je planirano u trenutku kada kupite sezonsku propusnicu, u ratama ćemo vam vratiti sredstva u iznosu koji odgovara nedostupnim TV epizodama.
 • Da bi se omogućila maksimalna dostupnost licence, licence za Sadržaj sa zadržanom licencom koji je preuzet na Ovlašteni uređaj mogu isteći nakon 90 dana ako se tijekom toga razdoblja ne prijavite na servis s Ovlaštenog uređaja. Ako ne prekoračite ograničenje licence za određeni Sadržaj sa zadržanom licencom, za taj sadržaj licencu možete obnoviti na Ovlaštenom uređaju u bilo kojem trenutku prijavom na servis s Ovlaštenog uređaja.

Pravila korištenja za videozapise koji se nude tijekom ograničenog razdoblja u obliku videozapisa na zahtjev (tzv. „VOD” sadržaj)

 • VOD sadržaj smije se gledati i privatno prikazivati tijekom razdoblja prikaza VOD-a.
 • Ovo ograničeno, osobno, neisključivo i neprenosivo pravo i licenca podliježu Microsoftovu ugovoru o pružanju usluga i ovim pravilima korištenja, a za njega je potrebno izvršiti uplatu zatražene naknade.
 • Razdoblje prikaza VOD-a: imate četrnaest (14) dana od datuma i vremena narudžbe da započnete gledanje stavke VOD sadržaja koju ste naručili i 24 sata da dovršite gledanje te stavke nakon pokretanja, ako drugačije nije navedeno u trenutku kupnje.
 • Nakon isteka razdoblja prikaza VOD-a više nećete moći gledati VOD sadržaj bez pribavljanja dodatne licence.
 • VOD sadržaj koji ste izravno preuzeli na Ovlašteni uređaj može se pregledavati samo na tom uređaju.
 • Da biste pokrenuli strujanje VOD sadržaja na Ovlašteni uređaj, morate biti prijavljeni na servis. Strujanje stavke VOD sadržaja na više Ovlaštenih uređaja tijekom razdoblja prikaza VOD-a možete pokrenuti ako je to dopušteno na servisu, ali pod uvjetom da u istome trenutku pokrećete strujanje VOD sadržaja samo na jedan Ovlašteni uređaj.
 • Kada preuzmete stavku VOD sadržaja sa servisa na jedan Ovlašteni uređaj, više nećete imati ovlasti za strujanje ni preuzimanje te stavke sa servisa na drugi uređaj.
 • Osim ako je drugačije dopušteno ovim pravilima korištenja, ne smijete kopirati ni premještati VOD sadržaj s njegova izvornog mjesta pohrane.

Pravila korištenja za digitalne igre kupljene ili aktivirane na konzolama Xbox

Digitalna igra za Xbox One

 • Broj konzola i uređaja na kojima se igre mogu koristiti: Dobit ćete licencu za uređaj i korisničku licencu za svaku igru koju preuzmete iz Xbox trgovine. Jednu konzolu možete odrediti kao „Kućnu” i više korisnika istu konzolu može odrediti kao kućnu. Licenca za uređaj automatski će se pridružiti kućnoj konzoli, čak i ako igru ne kupite putem te konzole. Ako ste kupac igre, korisnička licenca povezat će se s vašim Microsoftovim računom. Za igre Xbox Play Anywhere pogledajte pravila o korištenju u nastavku.
 • Korisnici koji smiju koristiti igre: Igru na kućnoj konzoli pod vašom licencom za uređaj može koristiti svatko. Kada se prijavljujete na neku drugu konzolu pomoću Microsoftova računa, možete koristiti sve igre za koje imate korisničku licencu.
 • Promjena kućne konzole: Kućnu konzolu možete promijeniti tri puta godišnje (u razdoblju od 365 dana). Kad promijenite kućnu konzolu, sve licence za uređaj za digitalni sadržaj premjestit će se na novu kućnu konzolu te više neće biti dostupne na staroj kućnoj konzoli.

Digitalne igre za Xbox 360

Broj konzola na kojima se igra može koristiti i broj korisnika koji je smije koristiti: Igre možete koristiti na prvoj konzoli Xbox 360 na koju ste ih preuzeli. Pristup igri dodijelit će se i svim korisnicima na prvoj konzoli. Ako prenosite igru pomoću memorijske jedinice ili nekog drugog uređaja za pohranu, moći ćete je koristiti na drugim konzolama Xbox 360, no prije pristupa igri morate se na toj konzoli prijaviti na Xbox Live pomoću Microsoftova računa.

Pravila korištenja za igre Xbox Play Anywhere

Primjenjivo na igre Xbox Play Anywhere:

 • Xbox Play Anywhere odnosi se samo na digitalne igre. Igre Xbox Play Anywhere mogu se kupiti u Xbox trgovini, Windows trgovini ili kod ovlaštenih prodavača.
 • Takve igre bit će označene ikonom Xbox Play Anywhere na web-mjestu www.xbox.com, u Xbox trgovini i u Windows trgovini. Cijeli popis tih igara možete pogledati na web-mjestu www.xboxplayanywhere.com.
 • Prije preuzimanja igre XboxPlay Anywhere na PC provjerite ispunjava li uređaj sistemske preduvjete za pokretanje te igre. Da biste bili sigurni da će igra raditi na uređaju, usporedite minimalne sistemske preduvjete koje je objavio proizvođač igre s informacijama o sustavu na svom uređaju. Dodatne informacije.
Korištenje uređaja:
 • Kada u Xbox trgovini ili Windows trgovini kupite igru Xbox Play Anywhere, možete je igrati i na konzoli Xbox One i na PC-ju sa sustavom Windows 10. U igru odjednom možete biti prijavljeni na jednoj konzoli Xbox One ili na jednom PC-ju sa sustavom Windows 10. U igru ne možete istovremeno biti prijavljeni putem konzole Xbox One i PC-ja sa sustavom Windows 10.
 • Gore navedena pravila korištenja kućne konzole Xbox one odnose se i na igre Xbox Play Anywhere.
 • Sadržaj za preuzimanje koji kupite ili osvojite u igri Xbox Play Anywhere koja je u vašem vlasništvu moći ćete pokrenuti i na konzoli Xbox One i na PC-ju sa sustavom Windows 10.

Pravila korištenja za igre za Gold članove

Informacije o korištenju za igre Gold članove u sklopu pretplate Xbox Live Gold nalaze se na web-mjestu: http://support.xbox.com/en-US/my-account/xbox-live-membership/games-with-gold-faq.

Svojstva

ID članka: 10563 - posljednja izmjena: 30. ruj 2016. - verzija: 3

Povratne informacije