Podržani profili za Bluetooth u sustavu Windows 10 Mobile

Da bi Bluetooth uređaj ili pribor funkcionirao u kombinaciji s telefonom sa sustavom Windows 10 Mobile, na uređaju se mora koristiti neki od podržanih profila za Bluetooth navedenih u nastavku. Da biste saznali koje profile vaš Bluetooth uređaj podržava, pročitajte dokumentaciju koju ste dobili uz uređaj ili posjetite web-mjesto proizvođača.

Windows 10 Mobile podržava Bluetooth verzije 4.1. i sljedeće korisničke profile za Bluetooth:

 • GATT klijent (Bluetooth LE Generic Attribute)
 • A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution Profile)
 • AVRCP 1.4 (Audio/Video Remote Control Profile)
 • DI 1.3 (Device ID Profile)
 • HFP 1.6 (Hands-Free Profile)
 • HID 1.1 (Human Interface Device)
 • HOGP 1.0 (HID over GATT Profile)
 • MAP 1.1 (Message Access Profile)
 • OPP 1.1 (Object Push Profile)
 • Pristupna točna za osobnu mrežu (PAN NAP 1.0)
 • PBAP 1.1 (Phone Book Access Profile)
 • SPP 1.2 (Serial Port Profile)
Svojstva

ID članka: 10569 - posljednja izmjena: 14. ruj 2016. - verzija: 3

Povratne informacije