Dodavanje i uređivanje audiozapisa u programu Movie Maker

Postignite visoku razinu dorađenosti i profesionalnosti filma dodavanjem zvučnog zapisa i upotrebom alata za uređivanje u programu Movie Maker za prilagodbu glasnoće, postupnog utišavanja ili pojačavanja glazbe te još mnogo drugih mogućnosti.

Dodavanje glazbe

 1. Na kartici Polazno u grupi Dodavanje odaberite Dodaj glazbu.
 2. Odaberite glazbenu datoteku koju želite koristiti pa odaberite Otvori.

Postupno utišavanje i pojačavanje glazbe

 1. Odaberite glazbu koju želite postupno pojačavati i utišavati.
 2. U odjeljku Alati za glazbu na kartici Mogućnosti grupe Zvuk učinite jedno ili oboje od sljedećeg:
  • Da bi se glazba postupno pojačavala, odaberite popis Postupno pojačavanje, a zatim odaberite brzinu kojom će se glazba pojačavati.
  • Da bi se glazba postupno utišala, odaberite popis Postupno stišavanje, a zatim odaberite brzinu kojom će se glazba stišavati.

Promjena mjesta početka i završetka glazbe

 1. Odaberite glazbu.
 2. Povucite pokazatelj reprodukcije na knjizi snimanja do točke gdje želite početak ili završetak reprodukcije glazbe u filmu. Zatim učinite nešto od sljedećeg:
  • Da biste trenutačnu točku postavili kao novu početku točku reprodukcije glazbe, u rubrici Alati za glazbu na kartici Mogućnosti grupe Uređivanje odaberite Postavi početnu točku.
  • Da biste trenutačnu točku postavili kao novu završnu točku reprodukcije glazbe, u rubrici Alati za glazbu na kartici Mogućnosti grupe Uređivanje kliknite Postavi završnu točku.

Promjena glasnoće glazbe

 1. Odaberite glazbu.
 2. U odjeljku Alati za glazbu na kartici Mogućnosti grupe Zvuk odaberite Glasnoća glazbe i potom pomaknite klizač ulijevo da biste utišali glasnoću ili udesno da biste je pojačali.

Promjena glasnoće audiozapisa u videozapisu

 1. Odaberite videozapis.
 2. U odjeljku Alati za videozapise na kartici Uređivanje grupe Zvuk odaberite Glasnoća videozapisa pa pomaknite klizač ulijevo da biste utišali glasnoću, odnosno udesno da biste je pojačali.
Svojstva

ID članka: 10743 - posljednja izmjena: 14. ruj 2016. - verzija: 2

Povratne informacije