Autorska prava i ostale obavijesti za telefon Lumia 532 s dvije SIM kartice

Dostupnost pojedinih proizvoda, značajki, aplikacija i usluga može se razlikovati ovisno o regiji. Microsoft Mobile može, u cijelosti ili dijelom, izmijeniti, ispraviti ili ukinuti bilo koju svoju uslugu, a to će utvrditi isključivo Microsoft Mobile. Dodatne informacije zatražite od prodavača ili davatelja usluge. Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Zabranjeno je odstupanje od zakona.

SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA DAJE SE U STANJU "KAKAV JEST". OSIM U SLUČAJEVIMA PROPISANIMA ODGOVARAJUĆIM ZAKONOM, NE DAJU SE NIKAKVA JAMSTVA, IZRIČITA ILI PODRAZUMIJEVANA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA U POGLEDU TRŽIŠNE KURENTNOST I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, A KOJA BI SE ODNOSILA NA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA. Microsoft Mobile zadržava pravo izmjene i povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

MICROSOFT MOBILE NI DAVATELJI LICENCI NEĆE, U NAJVEĆEM STUPNJU KOJI DOPUŠTA MJERODAVNO PRAVO, NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKAV GUBITAK PODATAKA ILI PRIHODA, NITI ZA BILO KAKVU POSEBNU, SLUČAJNU, POSLJEDIČNU ILI NEIZRAVNU ŠTETU, BEZ OBZIRA NA TO KAKO JE PROUZROČENA.

Zabranjena je reprodukcija, prijenos ili distribucija dijela ili cijelog sadržaja iz ovog dokumenta u bilo kojem obliku bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke Microsoft Mobile. Microsoft Mobile primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. MICROSOFT MOBILE ZADRŽAVA PRAVO IZMJENE I POBOLJŠANJA BILO KOJEG PROIZVODA OPISANOG U OVOM DOKUMENTU BEZ PRETHODNE NAJAVE.

Microsoft Mobile ne pruža zastupništvo, jamstvo i ne preuzima odgovornost za funkcionalnost, sadržaj ili podršku krajnjem korisniku aplikacija trećih strana koje se isporučuju s uređajem. Upotrebom aplikacije potvrđujete da se aplikacija daje u stanju "kakva jest".

Preuzimanje karti, igara, glazbe i videoisječaka te prijenos slika i videoisječaka može obuhvatiti prijenos velikih količina podataka. Davatelj usluga može vam naplatiti prijenos podataka. Dostupnost pojedinih proizvoda, usluga i značajki može se razlikovati ovisno o regiji. Pojedinosti i informacije o dostupnosti određenih jezika zatražite od lokalnog prodavača.

TM © 2015. Microsoft Mobile. Sva prava pridržana. Microsoft, Windows, logotip Windows i Lumia zaštitni su znaci Microsoftove grupe tvrtki. Nazivi/proizvodi trećih strana mogu biti zaštitni znakovi odgovarajućih vlasnika.

Zaštićena riječ i logotipi Bluetooth u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. te je svaka upotreba takvih oznaka tvrtke Microsoft Mobile ili Monster, LLC pod licencom.

Ovaj je proizvod licenciran pod licencom MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osobnu i nekomercijalnu upotrebu u skladu s informacijama koje su šifrirane sa standardom MPEG-4 Visual Standard od korisnika koji sudjeluje u osobnoj i nekomercijalnoj aktivnosti te (ii) za upotrebu u skladu s MPEG-4 videom koji nudi licencni videodavatelj. Nijedna se licenca neće dodijeliti niti će se odnositi na bilo koju drugu upotrebu. Dodatne informacije, uključujući one povezane s promotivnom, internom i komercijalnom upotrebom mogu se dobiti od tvrtke MPEG LA, LLC. Posjetite web-mjesto www.mpegla.com (na engleskom jeziku).

Svojstva

ID članka: 10918 - posljednja izmjena: 17. svi 2016. - verzija: 5

Povratne informacije