Autorska prava i ostale obavijesti za telefon Lumia 930

Dostupnost proizvoda, značajki, aplikacija i usluga ovisi o regiji. Microsoft Mobile može, u cijelosti ili dijelom, izmijeniti, ispraviti ili ukinuti bilo koju svoju uslugu, a to će utvrditi isključivo Microsoft Mobile. Dodatne informacije zatražite od prodavača ili davatelja usluge. Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Zabranjeno je odstupanje od zakona. 

SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA DAJE SE U STANJU "KAKAV JEST". OSIM U SLUČAJEVIMA PROPISANIMA ODGOVARAJUĆIM ZAKONOM, NE DAJU SE NIKAKVA JAMSTVA, IZRIČITA ILI PODRAZUMIJEVANA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA U POGLEDU TRŽIŠNE KURENTNOSTI I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, A KOJA BI SE ODNOSILA NA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA. Microsoft Mobile zadržava pravo izmjene i povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

MICROSOFT MOBILE NI DAVATELJI LICENCI NEĆE, U NAJVEĆEM STUPNJU KOJI DOPUŠTA MJERODAVNO PRAVO, NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKAV GUBITAK PODATAKA ILI PRIHODA, NITI ZA BILO KAKVU POSEBNU, SLUČAJNU, POSLJEDIČNU ILI NEIZRAVNU ŠTETU, BEZ OBZIRA NA TO KAKO JE PROUZROČENA.

Zabranjena je reprodukcija, prijenos ili distribucija dijela ili cijelog sadržaja iz ovog dokumenta u bilo kojem obliku bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke Microsoft Mobile. Microsoft Mobile primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. MICROSOFT MOBILE ZADRŽAVA PRAVO IZMJENE I POBOLJŠANJA BILO KOJEG PROIZVODA OPISANOG U OVOM DOKUMENTU BEZ PRETHODNE NAJAVE.

Microsoft Mobile ne daje nikakve izjave, jamstvo i ne preuzima odgovornost za funkcije, sadržaj ili podršku krajnjem korisniku aplikacija trećih strana koje se isporučuju s uređajem. Korištenjem aplikacije potvrđujete da se aplikacija isporučuje "kakva jest".

Preuzimanje karti, igara, glazbe i videoisječaka te prijenos slika i videoisječaka može obuhvatiti prijenos velikih količina podataka. Davatelj usluga može vam naplatiti prijenos podataka. Dostupnost određenih proizvoda, usluga i značajki ovisi o regiji. Pojedinosti i informacije o dostupnosti određenih jezika zatražite od lokalnog prodavača.

OBAVIJEST ZA SAVEZNU KOMISIJU ZA KOMUNIKACIJE (FCC)/MEKSIKO

Ovaj uređaj udovoljava FCC-ovim odredbama iz odjeljka 15. Uređaj je pri radu podložan sljedećim dvama uvjetima: (1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, pa i one koje mogu uzrokovati neželjeni rad. Dodatne informacije potražite na stranici transition.fcc.gov (na engleskom jeziku). Sve promjene ili izmjene ovog uređaja koje Microsoft Mobile nije izričito dopustila mogu poništiti korisnikovu ovlast za upravljanje opremom.

Zaštitni znak © 2014. Microsoft Mobile. Sva prava pridržana. Windows, logotip Windows i Lumia zaštitni su znaci tvrtki iz grupacije Microsoft. Nokia je registrirani zaštitni znak tvrtke Nokia Corporation. Nazivi/proizvodi trećih strana mogu biti zaštitni znak odgovarajućeg vlasnika. 

Zaštićena riječ i logotipi Bluetooth u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. te je svako korištenje takvih oznaka tvrtke Microsoft Mobile ili Monster, LLC pod licencom.

Dolby i DD zaštitni su znaci tvrtke Dolby Laboratories.

Proizvedeno uz licencu tvrtke Dolby Laboratories.

Ovaj je proizvod licenciran pod licencom MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osobnu i nekomercijalnu upotrebu povezanu s podacima koji su šifrirani u skladu sa standardom MPEG-4 Visual Standard od strane korisnika koji sudjeluje u osobnim i nekomercijalnim aktivnostima te (ii) za upotrebu povezanu s MPEG-4 videozapisima dobivenim od licenciranog davatelja videozapisa. Nijedna se licenca neće dodijeliti niti će se odnositi na bilo koju drugu upotrebu. Dodatne informacije, uključujući one povezane s promotivnom, internom i komercijalnom upotrebom mogu se dobiti od tvrtke MPEG LA, LLC. Posjetite stranicu www.mpegla.com (na engleskom jeziku).

Svojstva

ID članka: 10925 - posljednja izmjena: 17. svi 2016. - verzija: 5

Povratne informacije