Pronalaženje izgubljenog telefona ili uređaja

Pronađi moj telefon

Kad ne možete pronaći uređaj, to vas može doista izludjeti. Bez obzira na to jeste li ga doista izgubili ili je samo upao između dva jastuka na kauču, značajka Pronađi moj telefon pomoći će vam da odahnete. Besplatna usluga na web-mjestu account.microsoft.com/devices može nazvati, zaključati, izbrisati vaš Windows Phone ili vam ga prikazati na karti.

Prva prijava u značajku Pronađi moj telefon

Prilikom prvog korištenja značajke Pronađi moj telefon provjerite jeste li već prijavljeni na telefon pomoću Microsoftova računa.

 1. Idite na account.microsoft.com/devices. Ako se od vas zatraži prijava, koristite isti Microsoftov račun pomoću kojeg ste se prijavili na telefon.
 2. Odaberite telefon koji želite pronaći, a zatim kliknite Pronađi moj telefon.

Pronalaženje telefona

 1. Idite na account.microsoft.com/devices. Ako se od vas zatraži prijava, koristite isti Microsoftov račun pomoću kojeg ste se prijavili na telefon.
 2. Odaberite telefon koji želite pronaći, a zatim kliknite Pronađi moj telefon.
 3. Vidjet ćete kartu s lokacijom telefona. Da biste bolje vidjeli lokaciju, prikaz možete uvećati ili smanjiti.


Nazivanje ili zaključavanje telefona

 1. Idite na account.microsoft.com/devices. Ako se od vas zatraži prijava, koristite isti Microsoftov račun pomoću kojeg ste se prijavili na telefon.
 2. Odaberite telefon koji želite nazvati ili zaključati, a zatim kliknite Pronađi moj telefon.
 3. Učinite nešto od sljedećeg:
  • Da bi telefon zazvonio, kliknite Nazovi i slijedite upute. Telefon će zazvoniti i ako je zvuk isključen ili ako je uređaj postavljen na vibriranje.
  • Da biste zaključali telefon i da bi se na njegovu zaključanu zaslonu prikazala poruka, kliknite Zaključaj pa slijedite upute. Ako još nemate postavljenu lozinku na telefonu, morat ćete je odrediti – pomoću nje ćete ponovno otključati telefon ako ga dobijete natrag.

Brisanje telefona

Ako ste sigurni da telefon ne možete dobiti natrag ili ako na njemu ima povjerljivih podataka koje želite zaštititi prije nego što dođete do telefona, možete ga daljinski izbrisati.

 1. Idite na account.microsoft.com/devices. Ako se od vas zatraži prijava, koristite isti Microsoftov račun pomoću kojeg ste se prijavili na telefon.
 2. Odaberite telefon koji želite izbrisati, a zatim kliknite Pronađi moj telefon.
 3. Kliknite Izbriši.
 4. Ako ste apsolutno sigurni da to želite učiniti, potvrdite okvir Spreman sam za brisanje svojega telefona pa kliknite Izbriši.


Promjena postavki za značajku Pronađi moj telefon

Značajku Pronađi moj telefon postavite tako da svakih nekoliko sati spremi vašu lokaciju da biste lakše pronašli telefon. Te se postavke mijenjaju na telefonu, a ne na računalu.

 1. Na popisu aplikacija dodirnite Postavke > Ažuriranja i sigurnost > Pronađi moj telefon.
 2. Potvrdite sljedeći okvir:

  Spremi lokaciju telefona povremeno i prije nego što se istroši baterija radi lakšeg pronalaženja. Značajka Pronađi moj telefon može spremati detalje o lokaciji vašeg telefona svakih nekoliko sati tako da, ako je telefon izvan dosega ili se baterija isprazni, ipak bude moguće prikazati na karti posljednju znanu lokaciju vašeg telefona.

Zaštita od vraćanja na izvorno

Na nekim novijim uređajima Windows Phone možete koristiti zaštitu od vraćanja na izvorno, besplatan servis dostupan na adresi account.microsoft.com koji nudi dodatnu zaštitu u slučaju da telefon padne u pogrešne ruke jer onemogućuje jednostavno vraćanje uređaja na izvorno i njegovo ponovno korištenje. Dodatne informacije potražite u članku Zaštita telefona.

Pronađi moj uređaj

Da biste pronašli uređaj na karti, možete uz značajku Pronađi moj telefon koristiti i Pronađi moj uređaj. Ta besplatna usluga na stranici account.microsoft.com/devices povremeno dohvaća lokaciju vašega uređaja pa vam je prikazuje na karti.

Promjena postavki za značajku Pronađi moj uređaj

Značajku Pronađi moj uređaj postavite tako da svakih nekoliko sati spremi vašu lokaciju jer ćete tako lakše pronaći uređaj. Da biste promijenili te postavke, provjerite jeste li već uključili postavku glavne lokacije na uređaju i prijavite se na njega pomoću Microsoftova računa.

 1. Prijavite se na uređaj kao administrator.
 2. Na uređaju idite na izbornik Start, a zatim odaberite Postavke > Ažuriranje i sigurnost > Pronađi moj uređaj.
 3. Uključite postavku Pronađi moj uređaj.

Pronalaženje uređaja

 1. Idite na account.microsoft.com/devices. Ako se od vas zatraži prijava, koristite isti Microsoftov račun pomoću kojeg ste se prijavili na uređaj.
 2. Odaberite uređaj koji želite pronaći, a zatim kliknite Pronađi moj uređaj.
 3. Prikazat će vam se karta s lokacijom uređaja.
Svojstva

ID članka: 11579 - posljednja izmjena: 22. kol 2016. - verzija: 3

Povratne informacije