Upravljanje digitalnim pravima

Prilikom korištenja ovog uređaja poštujte sve propise i lokalne običaje te privatnost i zakonska prava drugih osoba, uključujući autorska prava. Fotografije, glazbu i drugi sadržaj možda neće biti moguće kopirati, mijenjati ili premještati jer su zaštićeni autorskim pravima.

Sadržaj zaštićen digitalnim pravima (DRM) dolazi s povezanom licencom koja definira vaša prava na uporabu tog sadržaja.

Pomoću ovog uređaja možete pristupiti sadržaju zaštićenom pravima PlayReady. Ako određeni DRM softver ne uspije zaštititi sadržaj, vlasnici sadržaja mogu tražiti da takva osobina DRM softvera za pristup DRM sadržaju bude opozvana. Opoziv može spriječiti i obnavljanje takvog sadržaja zaštićenog DRM pravima koji se već nalazi u vašem uređaju. Opoziv takvog DRM softvera ne utječe na upotrebu sadržaja zaštićenog drugim vrstama DRM prava ili na upotrebu sadržaja koji nije zaštićen DRM pravima.

Ako se u vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen pravima PlayReady ili WMDRM-om, formatiranjem memorije uređaja izgubit ćete licence i taj sadržaj. Licence i sadržaj možete izgubiti i ako se datoteke u uređaju oštete. Gubitak licenci ili sadržaja može ograničiti mogućnost ponovne uporabe istog sadržaja u uređaju. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Svojstva

ID članka: 11736 - posljednja izmjena: 17. svi 2016. - verzija: 5

Povratne informacije