Upute za korištenje provjere u dva koraka za Microsoftov račun

Vrijedi za: Microsoftov račun

Provjera u dva koraka pridonosi vašoj zaštiti jer otežava bilo kome drugome da se prijavi na vaš Microsoftov račun. Koristi se dvama različitim oblicima identiteta: vašom lozinkom i načinom stupanja u kontakt (podaci koji se još nazivaju i sigurnosnim podacima). Čak i ako netko drugi sazna vašu lozinku, bit će zaustavljen jer neće imati pristup vašim sigurnosnim podacima. Upravo je zbog toga važno postaviti različite lozinke za različite račune.

Provjeru u dva koraka možete postaviti pomoću adrese e-pošte, telefonskog broja ili aplikacije za provjeru autentičnosti. Kada se prijavite na novom uređaju s nove lokacije, poslat ćemo vam sigurnosni kod koji trebate unijeti na stranicu za prijavu. Dodatne informacije o aplikaciji za provjeru autentičnosti pogledajte Kako upotrebljavati aplikaciju Microsoft Authenticator.

Ako uključite provjeru u dva koraka, dobit ćete sigurnosni kod na adresu e-pošte, telefon ili aplikaciju za provjeru autentičnosti svaki put kada se prijavite na uređaj koji nije pouzdan. Dok je provjera isključena, identitet ćete pomoću sigurnosnih kodova morati potvrditi tek povremeno, kada bude postojala opasnost za sigurnost vašeg računa.
 

Uključivanje ili isključivanje provjere u dva koraka


  1. Idite na stranicu Osnovne sigurnosti i prijavite se Microsoftovim računom.
  1. Odaberite više sigurnosnih uloga.
  2. U odjeljku Provjera u dva koraka odaberite Postavi provjeru u dva koraka da biste ju uključili ili odaberite Isključi provjeru u dva koraka da biste ju isključili.
  3. Slijedite upute.

Ako uključite provjeru u dva koraka, uvijek će vam biti potrebna dva oblika utvrđivanja identiteta. To znači da ako zaboravite lozinku, morat ćete imati dva načina stupanja u kontakt. Ako pak izgubite način stupanja u kontakt, računu nećete moći pristupiti samo pomoću lozinke, a može proći i do 30 dana dok ponovno ne dobijete pristup. Možete čak i izgubiti pristup računu. Zbog toga vam izričito preporučujemo da na računu, za svaki slučaj, uvijek imate tri sigurnosna podatka.

Ondje gdje ne možete koristiti sigurnosne kodove, koristite lozinke za aplikacije


Neke aplikacije (kao što su aplikacije za poštu na nekim telefonima) i uređaji (kao što je Xbox 360) ne mogu koristiti uobičajene sigurnosne kodove. Ako vam se nakon uključivanja provjere u dva koraka u aplikaciji ili na uređaju prikaže poruka o "netočnoj lozinci", a sigurni ste da je lozinka točna, to je znak da će vam trebati lozinka za tu aplikaciju ili uređaj.

Lozinke za aplikaciju dostupne su samo ako koristite provjeru u dva koraka. Ako niste uključili provjeru u dva koraka, neće se prikazati odjeljak Lozinke aplikacije na stranici Dodatne mogućnosti sigurnosti.

U odjeljku Lozinke za aplikacije i provjera u dva koraka saznajte kako stvoriti i koristiti lozinke za aplikacije. 

Ponovno postavljanje lozinke kada je uključena provjera u dva koraka


Ako zaboravite lozinku dok je za vaš račun uključena provjera u dva koraka, možete ponovno postaviti lozinku ako imate dva oblika utvrđivanja identiteta. Ovisno o sigurnosnim informacijama koje ste dodali na svoj račun taj zahtjev možda znači da ćete morati unijeti sigurnosni kod iz aplikacije za provjeru autentičnosti i sigurnosni kod koji vam je poslan na rezervni račun e-pošte. 

Da biste ponovno postavili lozinku, pratite korake u odjeljku Kako ponovno postaviti lozinku za Microsoftov račun. Međutim, umjesto jednog sigurnosnog koda za provjeru identiteta, primit ćete dva.

Ako tražite informacije o promjeni, uklanjanju ili ažuriranju alternativne adrese e-pošte ili telefonskog broja na koji dobivate sigurnosne kodove, pratite korake ili u odjeljku Podaci o sigurnosti i sigurnosni kodovi ili u odjeljku Promijenite svoje podatke za sigurnost na Microsoftovom računu.

Potrebna vam je dodatna pomoć?