Naredbe prepoznavanja govora u sustavu Windows

Windows 10

Prepoznavanje govora u sustavu Windows omogućuje vam upravljanje PC-jem samo pomoću glasa, bez potrebe za tipkovnicom ili mišem. U sljedećoj se tablici navode naredbe koje možete koristiti uz prepoznavanje govora.

Ako je riječ ili izraz podebljan, to je primjer. Zamijenite ga sličnim riječima da biste dobili željeni rezultat.

Informacije o tome kako prvi put postaviti značajku prepoznavanja govora potražite u članku Korištenje prepoznavanja govora.


Uobičajene naredbe prepoznavanja govora

Željena radnja Riječi koje je potrebno izgovoriti

Otvaranje izbornika Start

Start

Otvaranje Cortane


Press Windows C (Pritisni Windows C)

Otvaranje pretraživanja

Press Windows S (Pritisni Windows S)

Izvođenje akcije u aplikaciji

Right-click; Press Windows Z; press ctrl B (Klikni desnom tipkom; Pritisni Windows Z; pritisni ctrl B)

Odabir stavke prema nazivu

File; Start; View (Datoteka; Start; Prikaz)

Odabir stavke ili ikone

Click Recycle Bin; Click Computer; Click file name (Klikni Koš za smeće; klikni Računalo; Klikni naziv datoteke)

Dvoklik na stavku

Double-click Recycle Bin; Double-click Computer; Double-click file name (Dvoklikni Koš za smeće; Dvoklikni Računalo; Dvoklikni naziv datoteke)

Prijelaz u otvorenu aplikaciju

Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to program name; Switch application (Prijeđi na Bojanje; Prijeđi na WordPad; Prijeđi na naziv programa; Promijeni aplikaciju)

Pomicanje u jednom smjeru

Scroll up; Scroll down; Scroll left; Scroll right (Pomakni gore; Pomakni dolje; Pomakni lijevo; Pomakni desno)

Umetanje novog odlomka ili novog retka u dokument

New paragraph; New line (Novi odlomak; Novi redak)

Odabir jedne riječi u dokumentu

Select word (Odaberi riječ)

Odabir riječi i započinjanje ispravljanja

Correct word (Ispravi riječ)

Odabir i brisanje određenih riječi

Delete word (Izbriši riječ)

Prikaz popisa dostupnih naredbi

What can I say? (Što izgovoriti?)

Ažuriranje popisa trenutno dostupnih govornih naredbi

Refresh speech commands (Osvježi glasovne naredbe)

Uključivanje načina rada za slušanje

Start listening (Počni slušati)

Isključivanje načina rada za slušanje

Stop listening (Prestani slušati)

Premještanje trake mikrofona značajke prepoznavanja govora

Move speech recognition (Premjesti prepoznavanje govora)

Minimiziranje trake mikrofona

Minimize speech recognition (Minimiziraj prepoznavanje govora)

Naredbe za Diktiranje

Željena radnja Riječi koje je potrebno izgovoriti

Umetanje novog retka u dokument

New line (Novi redak)

Umetanje novog odlomka u dokument

New paragraph (Novi odlomak)

Umetanje tabulatora

Tab

Umetanje doslovne riječi (primjerice, umetanje riječi "zarez" umjesto interpunkcijskog znaka)

Literal word (Doslovna riječ)

Umetanje broja u numeričkom obliku (primjerice, umetanje broja 3 umjesto riječi tri)

Numeral number (Numerički broj)

Postavljanje pokazivača prije određene riječi

Go to word (Idi na riječ)

Postavljanje pokazivača nakon određene riječi

Go after word (Idi iza riječi)

Upisivanje sljedeće riječi bez razmaka prije nje

No space (Bez razmaka)

Prelazak na početak trenutne rečenice

Go to start of sentence (Idi na početak rečenice)

Prelazak na početak trenutnog odlomka

Go to start of paragraph (Idi na početak odlomka)

Prelazak na početak trenutnog dokumenta)

Go to start of document (Idi na početak dokumenta)

Premještanje na kraj trenutne rečenice

Go to end of sentence (Idi na kraj rečenice)

Premještanje na kraj trenutnog odlomka

Go to end of paragraph (Idi na kraj odlomka)

Premještanje na kraj trenutnog dokumenta

Go to end of document (Idi na kraj dokumenta)

Odabir neke riječi u trenutnom dokumentu

Select word (Odaberi riječ)

Odabir raspona riječi u trenutnom dokumentu

Select word range; Select word through word (Odaberi raspon riječi; Odaberi od riječi do riječi)

Odabir cijelog teksta u trenutnom dokumentu

Select all (Odaberi sve)

Odabir određenog broja riječi do mjesta na kojemu se nalazi pokazivač

Select previous 20 words; Select previous 10 words (Odaberi prethodnih 20 riječi; Odaberi prethodnih 10 riječi)

Odabir određenog broja riječi od mjesta gdje se nalazi pokazivač

Select next 20 words; Select next 10 words (Odaberi sljedećih 20 riječi; Odaberi sljedećih 10 riječi)

Odabir zadnjeg diktiranog teksta

Select that (Odaberi to)

Čišćenje odabira na zaslonu

Clear selection (Poništi odabir)

Pisanje početnog slova riječi velikim slovom

Caps word (Veliko početno slovo riječi)

Pisanje cijele riječi velikim slovima

All caps word (Sva slova riječi velika)

Pisanje cijele riječi malim slovima

No caps word (Riječ bez velikih slova)

Pretvaranje sljedećeg broja riječi u velika slova

Change next 10 words to uppercase (Promijeni sljedećih 10 riječi u velika slova)

Pretvaranje sljedećeg broja riječi u mala slova

Change next 10 words to lowercase (Promijeni sljedećih 10 riječi u mala slova)

Brisanje prethodne rečenice

Delete previous sentence (Izbriši prethodnu rečenicu)

Brisanje sljedeće rečenice

Delete next sentence (Izbriši sljedeću rečenicu)

Brisanje prethodnog odlomka

Delete previous paragraph (Izbriši prethodni odlomak)

Brisanje sljedećeg odlomka

Delete next paragraph (Izbriši sljedeći odlomak)

Brisanje odabranog ili zadnje diktiranog teksta

Delete that (Izbriši to)

Naredbe za tipkovnicu

Željena radnja Riječi koje je potrebno izgovoriti

Pritisnite tipku ili kombinaciju tipki

Press keyboard key; Press A; Press capital B; Press Shift plus A; Press Ctrl plus A (Pritisni tipku na tipkovnici; Pritisni A; Pritisni veliko B; Pritisni Shift plus A; Pritisni Ctrl plus A)

Pritisak na određene tipke na tipkovnici za koje ne morate najprije izgovoriti "pritisni"

Delete; Backspace; Enter; Page Up; Page Down; Home; End; Tab


Naredbe za interpunkcijske oznake i posebne znakove

Znak koji želite umetnuti Riječi koje je potrebno izgovoriti

,

Comma (Zarez)

;

Semicolon (Točka-zarez)

.

Period; Dot; Decimal point (Točka; decimalna točka)

:

Colon (Dvotočka)

"

Open double quote; Open quote (Otvori dvostruke navodnike; Otvori navodnike)

"

Close double quote; Close quote; Close inverted commas (Zatvori dvostruke navodnike; Zatvori navodnike)

'

Apostrophe (Apostrof)

'

Open single quote (Otvori jednostruke navodnike)

'

Close single quote (Zatvori jednostruke navodnike)

>

Greater than sign (Znak veće od)

<

Less than sign (Znak manje od)

/

Forward slash (Kosa crta)

\

Obrnuta kosa crta (Backslash)

~

Tilde (Tilda)

@

At sign (Znak "at")

!

Exclamation mark; Exclamation point (Uskličnik)

?

Question mark (Upitnik)

#

Number sign; Pound sign (Znak za broj; ljestve)

$

Dollar sign (Znak za dolar)

%

Percent sign (Znak za postotak)

^

Caret (Karet)

(

Open parenthesis; Open paren (Otvori zagradu)

)

Close parenthesis; Close paren (Zatvori zagradu)

_

Underscore (Podvlaka)

-

Hyphen; Minus sign; Dash (Spojnica; znak minus; crtica)

-

En dash (Crtica)

-

Em dash (Duga crta)

=

Equal sign (Znak jednakosti)

+

Plus sign (Znak plus)

{

Open brace; Open curly bracket (Otvori vitičastu zagradu)

}

Close brace; Close curly bracket (Zatvori vitičastu zagradu)

[

Open bracket; Open square bracket (Otvori uglatu zagradu)

]

Close bracket; Close square bracket (Zatvori uglatu zagradu)

|

Vertical bar (Uspravna crta)

:-)

Smiley face (Smješko)

:-(

Frowny face (Mrgud)

;-)

Winky face (Lice koje namiguje)

Trademark sign (Zaštitni znak)

¾

Znak za tri četvrtine (Three-quarter sign)

¼

Znak za jednu četvrtinu (One-quarter sign)

½

One-half sign (Znak za pola)

£

Pound sterling sign (Znak za funtu)

&

Ampersand; And sign (Ampersand; znak "i")

*

Asterisk (Zvjezdica)

//

Double slash (Dvostruka kosa crta)

`

Back quote (Okrenuti jednostruki navodnik)

<

Open angle bracket (Otvori izlomljenu zagradu)

>

Close angle bracket (Zatvori izlomljenu zagradu)

±

Plus or minus sign (Znak za plus ili minus)

«

Open angle quote (Otvori navodnike "riblja kost")

»

Close angle quote (Zatvori navodnike "riblja kost")

×

Multiplication sign (Znak za množenje)

÷

Division sign (Znak za dijeljenje)

¢

Cent sign (Znak za cent)

¥

Yen sign (Znak za jen)

§

Section sign (Znak za ulomak)

©

Copyright sign (Znak za autorska prava)

®

Registered sign; Registered trademark sign (Registrirani zaštitni znak)

°

Degree sign (Znak za stupanj)

Paragraph sign (Znak za odlomak)

...

Ellipsis; Dot dot dot (Elipsa, tri točke)

ƒ

Function sign (Znak za funkciju)


Naredbe za Windows i aplikacije

Željena radnja Riječi koje je potrebno izgovoriti

Odabir stavke prema nazivu

File; Start; View (Datoteka; Start; Prikaz)

Odabir stavke ili ikone

Click Recycle Bin; Click Computer; Click file name (Klikni Koš za smeće; klikni Računalo; Klikni naziv datoteke)

Dvoklik na stavku

Double-click Computer; Double-click Recycle Bin; Double-click folder name (Dvoklikni Računalo; Dvoklikni Koš za smeće; Dvoklikni naziv mape)

Desni klik na stavku

Right-click Computer; Right-click Recycle Bin; Right-click folder name (Klikni desnom tipkom miša Računalo; Klikni desnom tipkom miša Koš za smeće; Klikni desnom tipkom miša naziv mape)

Minimiziranje svih prozora radi prikaza radne površine

Show desktop (Pokaži radnu površinu)

Odabir stavke čiji naziv ne znate

Show numbers (Pokaži brojeve) (Na zaslonu će se uz svaku stavku u aktivnom prozoru prikazati broj. Izgovorite broj uz željenu stavku da biste je odabrali.)

Odabir numerirane stavke

19 OK; 5 OK (19 u redu; 5 u redu)

Dvoklik na numeriranu stavku

Double-click 19; Double-click 5 (Dvoklikni 19; Dvoklikni 5)

Desni klik na numeriranu stavku

Right-click 19; Right-click 5 (Klikni desnom tipkom miša 19; Klikni desnom tipkom miša 5)

Otvaranje aplikacije

Open Paint; Open WordPad; Open app name (Otvori Bojanje; Otvori WordPad; Otvori naziv aplikacije)

Prijelaz u otvorenu aplikaciju

Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to app name; Switch application (Prijeđi na Bojanje; Prijeđi na WordPad; Prijeđi na naziv aplikacije; Promijeni aplikaciju)

Zatvaranje aplikacije

Close that; Close Paint; Close Documents (Zatvori to; zatvori Bojanje; zatvori Dokumenti)

Minimiziranje

Minimize that; Minimize Paint; Minimize Documents (Minimiziraj to; Minimiziraj Bojanje; Minimiziraj Dokumenti)

Maksimiziranje

Maximize that; Maximize Paint; Maximize Documents (Maksimiziraj to; Maksimiziraj Bojanje; Maksimiziraj Dokumenti)

Vraćanje

Restore that; Restore Paint; Restore Documents (Vrati to; Vrati Bojanje; vrati Dokumenti)

Izrezivanje

Cut that; Cut (Izreži to; izreži)

Kopiranje

Copy that; Copy (Kopiraj to; kopiraj)

Lijepljenje

Paste (Zalijepi)

Brisanje

Delete that; Delete (Izbriši to; izbriši)

Poništavanje

Undo that; Scratch that; Undo (Poništi to; briši to; poništi)

Pomicanje u jednom smjeru

Scroll up; Scroll down; Scroll right; Scroll left (Pomiči gore; Pomiči dolje; Pomiči desno; Pomiči lijevo)

Pomicanje za određeni broj stranica

Scroll down 2 pages; Scroll up 10 pages (Pomakni se dolje 2 stranice; Pomakni se gore 10 stranica)

Pomicanje za točan broj jedinica

Scroll up 5; Scroll down 7 (Pomakni se gore za 5; Pomakni se dolje za 7)

Prijelaz u polje obrasca ili aplikacije

Go to field name; Go to Subject; Go to Address; Go to cc (Idi na naziv polja; Idi na Predmet; Idi na Adresa; Idi na Kopija)


Naredbe za korištenje miša

Željena radnja Riječi koje je potrebno izgovoriti

Prikaz rešetke miša

Mousegrid (Rešetka miša)

Premještanje pokazivača miša u središte kvadrata rešetke miša

Number of the square; 1; 7; 9 (Broj kvadrata; 1; 7; 9)

Odabir kvadrata rešetke miša

Click number of the square (Klikni broj kvadrata)

Odabir stavke radi povlačenja pomoću miša

Number of the square where the item appears (followed by) mark; 3 mark; 7 mark; 9 mark (Broj kvadrata u kojemu se stavka nalazi; 3 (a zatim) oznaka 7, oznaka 9, oznaka)

Odabir područja u rešetki miša u koje želite povući stavku

Number of the square where you want to drag the item (followed by) click; 4 click; 5 click; 6 click (Broj kvadrata u koji želite povući stavku (a zatim) kliknite; 4 kliknite; 5 kliknite; 6 kliknite)


Windows 7

Ovo poglavlje možete ispisati da bi vam poslužilo kao brzi podsjetnik za korištenje značajke prepoznavanja govora u sustavu Windows.

Kako koristiti Značajku Prepoznavanje govora?

Da biste se mogli služiti prepoznavanjem govora, morate ga najprije postaviti na računalu. Ako ste spremni početi, izgovarajte jednostavne i kratke naredbe. U sljedećim tablicama nalaze se opisi nekih često korištenih naredbi.

Otvaranje značajke prepoznavanja govora

  1. Značajku Prepoznavanje govora otvorite tako da nakon gumba Start

    Slika gumba Start
    kliknete Svi programi, potom Pomagala, zatim Olakšavanje pristupa pa Prepoznavanje govora sustava Windows.

  2. Izgovorite "počni slušati" ili kliknite gumb Mikrofon da biste pokrenuli način za slušanje.


Uobičajene naredbe prepoznavanja govora

Najčešće korištene naredbe

U sljedećoj tablici prikazuju se neke često korištene naredbe značajke prepoznavanja govora. Riječi u kurzivu označavaju da na tom mjestu možete izgovoriti više različitih riječi ili izraza te dobiti korisne rezultate.

Željena radnja Riječi koje je potrebno izgovoriti

Odabir bilo koje stavke prema nazivu

Click File; Start; View (Klikni Datoteka; Klikni Start; Klikni Prikaz)

Klik na stavku

Click Recycle Bin; Click Computer; Click file name (Klikni Koš za smeće; Klikni Računalo; Klikni naziv datoteke)

Dvoklik na stavku

Double-click Recycle Bin; Double-click Computer; Double-click file name (Dvoklikni Koš za smeće; Dvoklikni Računalo; Dvoklikni naziv datoteke)

Prebacivanje u otvoreni program

Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to program name; Switch application (Prijeđi na Bojanje; Prijeđi na WordPad; Prijeđi na naziv programa; Promijeni aplikaciju)

Pomicanje u jednom smjeru

Scroll up; Scroll down; Scroll left; Scroll right (Pomakni gore; Pomakni dolje; Pomakni lijevo; Pomakni desno)

Umetanje novog odlomka ili novog retka u dokument

New paragraph; New line (Novi odlomak; Novi redak)

Odabir jedne riječi u dokumentu

Select word (Odaberi riječ)

Odabir riječi i započinjanje ispravljanja

Correct word (Ispravi riječ)

Odabir i brisanje određenih riječi

Delete word (Izbriši riječ)

Prikaz popisa dostupnih naredbi

What can I say? (Što izgovoriti?)

Ažuriranje popisa trenutno dostupnih govornih naredbi

Refresh speech commands (Osvježi glasovne naredbe)

Neka vas računalo sluša

Start listening (Počni slušati)

Neka računalo prestane računati

Stop listening (Prestani slušati)

Premještanje trake mikrofona značajke prepoznavanja govora

Move speech recognition (Premjesti prepoznavanje govora)

Minimiziranje trake mikrofona

Minimize speech recognition (Minimiziraj prepoznavanje govora)

Prikaz sadržaja pomoći i podrške sustava Windows o određenim zadacima

Kako učiniti nešto?

Izgovorite, na primjer, "Kako instalirati pisač?" i prikazat će se popis tema pomoći.

Imajte na umu da je ta naredba dostupna samo ako koristite prepoznavanje govora za američki engleski jezik. Dodatne informacije potražite u odjeljku Postavljanje mogućnosti govora.

Diktiranje

Naredbe za rad s tekstom

U sljedećoj tablici prikazane su naredbe za korištenje prepoznavanja govora prilikom rada s tekstom. Riječi u kurzivu označavaju da na tom mjestu možete izgovoriti više različitih riječi ili izraza te dobiti korisne rezultate.

Željena radnja Riječi koje je potrebno izgovoriti

Umetanje novog retka u dokument

New line (Novi redak)

Umetanje novog odlomka u dokument

New paragraph (Novi odlomak)

Umetanje tabulatora

Tab (Tabulator)

Umetanje doslovne riječi umjesto naredbe (možete, primjerice, umetnuti riječ "zarez" umjesto interpunkcijskog znaka)

Literal word (Doslovna riječ)

Umetanje broja u numeričkom obliku

Numerički broj

Postavljanje pokazivača prije određene riječi

Go to word (Idi na riječ)

Postavljanje pokazivača nakon određene riječi

Go after word (Idi iza riječi)

Upisivanje sljedeće riječi bez razmaka prije nje

No space (Bez razmaka)

Premještanje na početak rečenice u kojoj se nalazi pokazivač

Go to start of sentence (Idi na početak rečenice)

Premještanje na početak odlomka u kojemu se nalazi pokazivač

Go to start of paragraph (Idi na početak odlomka)

Premještanje na početak dokumenta

Go to start of document (Idi na početak dokumenta)

Premještanje na kraj rečenice u kojoj se nalazi pokazivač

Go to end of sentence (Idi na kraj rečenice)

Premještanje na kraj odlomka u kojemu se nalazi pokazivač

Go to end of paragraph (Idi na kraj odlomka)

Premještanje na kraj trenutnog dokumenta

Go to end of document (Idi na kraj dokumenta)

Odabir riječi u trenutnom dokumentu

Select word (Odaberi riječ)

Odabir raspona riječi u trenutnom dokumentu

Select word range; Select word through word (Odaberi raspon riječi; Odaberi od riječi do riječi)

Odabir cijelog teksta u trenutnom dokumentu

Select all (Odaberi sve)

Odabir određenog broja riječi do mjesta na kojemu se nalazi pokazivač

Select previous 20 words; Select previous 10 words (Odaberi prethodnih 20 riječi; Odaberi prethodnih 10 riječi)

Odabir određenog broja riječi od mjesta gdje se nalazi pokazivač

Select next 20 words; Select next 10 words (Odaberi sljedećih 20 riječi; Odaberi sljedećih 10 riječi)

Odabir zadnjeg diktiranog teksta

Select that (Odaberi to)

Čišćenje odabira na zaslonu

Clear selection (Poništi odabir)

Pisanje početnog slova riječi velikim slovom

Caps word (Veliko početno slovo u riječi)

Pisanje cijele riječi velikim slovima

All caps word (Sva slova velika u riječi)

Pisanje cijele riječi malim slovima

No caps word (Bez velikih slova u riječi)

Pretvaranje sljedećeg broja riječi u velika slova

Change next 10 words to uppercase (Promijeni sljedećih 10 riječi u velika slova)

Pretvaranje sljedećeg broja riječi u mala slova

Change next 10 words to lowercase (Promijeni sljedećih 10 riječi u mala slova)

Brisanje prethodne rečenice

Delete previous sentence (Izbriši prethodnu rečenicu)

Brisanje sljedeće rečenice

Delete next sentence (Izbriši sljedeću rečenicu)

Brisanje prethodnog odlomka

Delete previous paragraph (Izbriši prethodni odlomak)

Brisanje sljedećeg odlomka

Delete next paragraph (Izbriši sljedeći odlomak)

Brisanje odabranog ili zadnje diktiranog teksta

Delete that (Izbriši to)

Tipke tipkovnice

Naredbe za tipke tipkovnice

U sljedećoj tablici prikazane su naredbe za prepoznavanje govora pritiskom na tipke tipkovnice. Riječi u kurzivu označavaju da na tom mjestu možete izgovoriti više različitih riječi ili izraza te dobiti korisne rezultate.

Željena radnja Riječi koje je potrebno izgovoriti

Pritisak na bilo koju tipku na tipkovnici

Press keyboard key; Press a; Press capital b; Press Shift plus a; Press Ctrl plus a (Pritisni tipku na tipkovnici; Pritisni a; Pritisni veliko b; Pritisni Shift plus a; Pritisni Ctrl plus a)

Pritisak na određene tipke na tipkovnici za koje ne morate najprije izgovoriti "pritisni"

Delete; Backspace; Enter; Page Up; Page down; Home; End; Tab


Interpunkcijske oznake i posebni znakovi

Naredbe za interpunkcijske oznake i posebne znakove

U sljedećoj tablici prikazane su naredbe značajke prepoznavanja govora za umetanje interpunkcijskih oznaka i posebnih znakova. Riječi u kurzivu označavaju da na tom mjestu možete izgovoriti više različitih riječi ili izraza te dobiti korisne rezultate.

Da bi se pojavilo sljedeće Riječi koje je potrebno izgovoriti

,

Comma (Zarez)

;

Semicolon (Točka-zarez)

.

Period; Dot; Decimal point (Točka; decimalna točka)

:

Colon (Dvotočka)

"

Open double quote; Open quote (Otvori dvostruke navodnike; Otvori navodnike)

"

Close double quote; Close quote; Close inverted commas (Zatvori dvostruke navodnike; Zatvori navodnike)

'

Apostrophe (Apostrof)

'

Open single quote (Otvori jednostruke navodnike)

'

Close single quote (Zatvori jednostruke navodnike)

>

Greater than sign (Znak veće od)

<

Less than sign (Znak manje od)

/

Forward slash (Kosa crta)

\

Obrnuta kosa crta (Backslash)

~

Tilde (Tilda)

@

At sign (Znak "at")

!

Exclamation mark; Exclamation point (Uskličnik)

?

Question mark (Upitnik)

#

Number sign; Pound sign (Znak za broj; ljestve)

$

Dollar sign (Znak za dolar)

%

Percent sign (Znak za postotak)

^

Caret (Karet)

(

Open parenthesis; Open paren (Otvori zagradu)

)

Close parenthesis; Close paren (Zatvori zagradu)

_

Underscore (Podvlaka)

-

Hyphen; Minus sign; Dash (Spojnica; znak minus; crtica)

En dash (Crtica)

Em dash (Duga crta)

=

Equal sign (Znak jednakosti)

+

Plus sign (Znak plus)

{

Open brace; Open curly bracket (Otvori vitičastu zagradu)

}

Close brace; Close curly bracket (Zatvori vitičastu zagradu)

[

Open bracket; Open square bracket (Otvori uglatu zagradu)

]

Close bracket; Close square bracket (Zatvori uglatu zagradu)

|

Vertical bar (Uspravna crta)

:-)

Smiley face (Smješko)

:-(

Frowny face (Mrgud)

;-)

Winky face (Lice koje namiguje)

Trademark sign (Zaštitni znak)

¾

Three quarter sign (Znak za tri četvrtine)

¼

One quarter sign (Znak za jednu četvrtinu)

½

One half sign (Znak za jednu polovinu)

£

Pound sterling sign (Znak za funtu)

&

Ampersand; And sign (Ampersand; znak "i")

*

Asterisk (Zvjezdica)

//

Double slash (Dvostruka kosa crta)

`

Back quote (Okrenuti jednostruki navodnik)

<

Open angle bracket (Otvori izlomljenu zagradu)

>

Close angle bracket (Zatvori izlomljenu zagradu)

±

Plus or minus sign (Znak za plus ili minus)

«

Open angle quote (Otvori navodnike "riblja kost")

»

Close angle quote (Zatvori navodnike "riblja kost")

×

Multiplication sign (Znak za množenje)

÷

Division sign (Znak za dijeljenje)

¢

Cent sign (Znak za cent)

¥

Yen sign (Znak za jen)

§

Section sign (Znak za ulomak)

©

Copyright sign (Znak za autorska prava)

®

Registered sign; Registered trademark sign (Registrirani zaštitni znak)

°

Degree sign (Znak za stupanj)

Paragraph sign (Znak za odlomak)

...

Ellipsis; Dot dot dot (Elipsa, tri točke)

ƒ

Function sign (Znak za funkciju)

Kontrole

Naredbe za korištenje uobičajenih kontrola

U sljedećoj tablici prikazane su naredbe za prepoznavanja govora radi izvršenja zadataka u sustavu Windows. Riječi u kurzivu označavaju da na tom mjestu možete izgovoriti više različitih riječi ili izraza te dobiti korisne rezultate.

Željena radnja Riječi koje je potrebno izgovoriti

Klik na stavku izgovaranjem njezina naziva

File; Edit; View; Save; Bold (Datoteka; Uređivanje; Prikaz; Spremi; Podebljaj)

Klik na stavku

Click File; Click Bold; Click Save; Click Close (Klikni Datoteka; klikni Podebljaj; klikni Spremi; klikni Zatvori)

Dvoklik na stavku

Double-click Computer; Double-click Recycle Bin; Double-click folder name (Dvoklikni Računalo; dvoklikni Koš za smeće; dvoklikni naziv mape)

Klik desnom tipkom na stavku

Right-click Computer; Right-click Recycle Bin; Right-click folder name (Desnom tipkom klikni Računalo; Desnom tipkom klikni Koš za smeće; Desnom tipkom klikni naziv mape)

Minimiziranje svih prozora radi prikaza radne površine

Show desktop (Pokaži radnu površinu)

Klik na stavku čiji naziv ne znate

Show numbers (Pokaži brojeve) (Na zaslonu će se uz svaku stavku u aktivnom prozoru prikazati broj. Izgovorite odgovarajući broj uz željenu stavku da biste je kliknuli.)

Klik na numeriranu stavku

19 OK; 5 OK (19 u redu; 5 u redu)

Dvoklik na numeriranu stavku

Double-click 19; Double-click 5 (Dvoklikni 19; Dvoklikni 5)

Desni klik na numeriranu stavku

Right-click 19; Right-click 5 (Klikni desnom tipkom miša 19; Klikni desnom tipkom miša 5)

Windows

Naredbe za rad s prozorima

U sljedećoj tablici prikazane su naredbe za korištenje prepoznavanja govora prilikom rada s prozorima i programima. Riječi u kurzivu označavaju da na tom mjestu možete izgovoriti više različitih riječi ili izraza te dobiti korisne rezultate.

Željena radnja Riječi koje je potrebno izgovoriti

Otvaranje programa

Open Paint; Open WordPad; Open program name (Otvori Bojanje; Otvori WordPad; Otvori naziv programa)

Prebacivanje u otvoreni program

Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to program name; Switch application (Prijeđi na Bojanje; Prijeđi na WordPad; Prijeđi na naziv programa; Promijeni aplikaciju)

Zatvaranje programa

Close that; Close Paint; Close Documents (Zatvori to; Zatvori Bojanje; Zatvori Dokument)

Minimiziranje

Minimize that; Minimize Paint; Minimize Documents (Minimiziraj to; Minimiziraj Bojanje; Minimiziraj Dokumenti)

Maksimiziranje

Maximize that; Maximize Paint; Maximize Documents (Maksimiziraj to; Maksimiziraj Bojanje; Maksimiziraj Dokumenti.)

Vraćanje

Restore that; Restore Paint; Restore Documents (Vrati to; Vrati Bojanje; Vrati Dokumenti.)

Izrezivanje

Cut that; Cut (Izreži to; izreži)

Kopiranje

Copy that; Copy (Kopiraj to; kopiraj)

Lijepljenje

Paste (Zalijepi)

Brisanje

Delete that; Delete (Izbriši to; izbriši)

Poništavanje

Undo that; Scratch that; Undo (Poništi to; Briši to; Poništi)

Pomicanje u jednom smjeru

Scroll up; Scroll down; Scroll right; Scroll left (Pomiči gore; Pomiči dolje; Pomiči desno; Pomiči lijevo)

Pomicanje za određeni broj stranica

Scroll down 2 pages; Scroll up 10 pages (Pomakni se dolje 2 stranice; Pomakni se gore 10 stranica)

Pomicanje za točan broj jedinica

Scroll up 5; Scroll down 7 (Pomakni se gore za 5; Pomakni se dolje za 7)

Prijelaz u polje obrasca ili programa

Go to field name; Go to Subject; Go to Address; Go to Cc (Idi na naziv polja; Idi na predmet; Idi na adresu; Idi na kopiju)

Klik bilo gdje na zaslonu

Naredbe za klik bilo gdje na zaslonu

Sljedeća tablica sadrži naredbe pomoću kojih uz prepoznavanje govora možete kliknuti bilo gdje na zaslonu. Riječi u kurzivu označavaju da na tom mjestu možete izgovoriti više različitih riječi ili izraza te dobiti korisne rezultate.

Željena radnja Riječi koje je potrebno izgovoriti

Prikaz rešetke miša

Mousegrid (Rešetka miša)

Premještanje pokazivača miša u središte kvadrata rešetke miša

Number—or numbersof the square; 1; 7; 9; 1, 7, 9 (Broj ili brojevi kvadrata; 1; 7; 9; 1, 7, 9)

Klik bilo kojeg kvadrata rešetke miša

Click number of the square (Klikni broj kvadrata)

Odabir stavke radi povlačenja pomoću rešetke miša

Number—or numbersof the square where the item appears; 3, 7, 9 (followed by) mark (Broj ili brojevi kvadrata gdje se stavka pojavljuje; 3, 7, 9 (a zatim) oznaka)

Odabir područja za povlačenje stavke pomoću rešetke miša

Number—or numbersof the square where you want to drag; 4, 5, 6 (followed by) click (Broj ili brojevi kvadrata u koji želite povući stavku; 4, 5, 6 (a zatim) klik)


Svojstva

ID članka: 12427 - posljednja izmjena: 14. ruj 2016. - verzija: 2

Povratne informacije