Kako personalizirati telefon Lumia?

Personalizacija početnog zaslona

 • Da biste prikvačili aplikaciju na početni zaslon, prijeđite prstom ulijevo, a zatim dodirnite prikvači na početni zaslon. Možete prikvačiti i kontakte te web-mjesta.
 • Da biste premjestili pločicu, dodirnite je i držite pa povucite i ispustite na novoj lokaciji, a zatim dodirnite zaslon.
 • Da biste promijenili veličinu pločice, dodirnite je i držite, a zatim dodirnite ikonu strelice.
 • Da biste uklonili pločicu s početnog zaslona, dodirnite je i držite, a zatim dodirnite ikonu prikvačivanja.

Promjena pozadinske fotografije

 • Da biste promijenili fotografiju na zaključanom zaslonu, na početnom zaslonu prijeđite prstom ulijevo, zatim dodirnite postavke > zaključani zaslon pa u odjeljku Pozadina dodirnite popis i odaberite fotografija > promjena fotografije, potom odaberite fotografiju iz galerije te privucite ili odmaknite prste po njoj da biste je povećali ili smanjili, a na kraju dodirnite izreži.
 • Da biste promijenili pozadinsku fotografiju na pločici centra Fotografije, dodirnite Fotografije > ... > postavke. Promijenite postavku Na pločici na početnom zaslonu prikaži na jedna fotografija. Dodirnite odabir fotografije, odaberite fotografiju, a zatim dodirnite ikonu gotovo.

Promjena boje pozadine ili isticanja

 • Na početnom zaslonu prijeđite prstom ulijevo, a zatim dodirnite Postavke > tema i pozadine ili Boje za isticanje
 • Da biste omogućili crno isticanje, idite na Postavke > olakšani pristup i promijenite postavku Jaki kontrast na Uključeno. Imajte na umu da se tom postavkom skriva zaključani zaslon – na zaključanom zaslonu vidjet ćete ili bijelu ili crnu boju, ovisno o pozadini koju ste odabrali u postavkama zaključanog zaslona. Po zadanom je postavka Jaki kontrast postavljena na Isključeno (Postavke > olakšani pristup > Jaki kontrast).

Dodavanje obavijesti na zaključani zaslon

 • Sami možete odabrati koje obavijesti o aplikacijama, na primjer propuštene pozive ili nove poruke, želite vidjeti na zaključanom zaslonu. Na početnom zaslonu prijeđite prstom ulijevo, zatim dodirnite Postavke > zaključani zaslon pa utor obavijesti, a potom odaberite aplikaciju koju želite dodati.

Promjena melodije zvona i zvukova telefona

 • Na početnom zaslonu prijeđite prstom ulijevo, dodirnite Postavke > melodije zvona+zvukovi, odaberite vrstu melodije zvona ili upozorenje koje želite promijeniti, a zatim odaberite zvuk.
 • Ako na PC-ju imate mp3 datoteku pjesme, možete je postaviti kao melodiju zvona. Povežite telefon s PC-jem, a zatim pomoću upravitelja datoteka PC-ja premjestite pjesmu koju želite koristiti kao melodiju zvona u mapu s melodijama na telefonu. Da biste postavili pjesmu kao melodiju zvona, na prikazu melodije zvona + zvukovi dodirnite Melodija zvona, a zatim u odjeljku Prilagođeno dodirnite pjesmu. Pjesmu možete postaviti kao melodiju zvona ako nije zaštićena upravljanjem digitalnim pravima (DRM) i manja je od 30 MB. Na PC-ju se mora izvoditi Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ili Windows 10.

Promjena veličine fonta

 • Na početnom zaslonu prijeđite prstom ulijevo, dodirnite Postavke > olakšani pristup, a zatim povucite klizač Veličina teksta.

Filtriranje kontakata

 • Ako na popisu kontakata ne želite vidjeti sve kontakte s različitih računa za društvene mreže, dodirnite Osobe > ... > postavke > filtriranje popisa kontakata, a zatim odaberite račune čije kontakte želite vidjeti.

Isključivanje prijedloga riječi prilikom pisanja

 • Ako ne želite da telefon automatski nudi prijedloge prilikom pisanja, na početnom zaslonu prijeđite prstom ulijevo, dodirnite Postavke > tipkovnica, dodirnite jezik tipkovnice, a zatim poništite potvrdni okvir Predlaganje teksta.
Svojstva

ID članka: 12499 - posljednja izmjena: 17. svi 2016. - verzija: 5

Povratne informacije