Telefon Lumia ne funkcionira ili ne reagira prema očekivanjima

Ako se, primjerice, vaš telefon nasumično ponovno pokreće, zamrzava ili ne uključuje, ruše se aplikacije ili ako imate problema sa zvukom ili je pak zaslon prazan, isprobajte sljedeće ispravke:

1. Punjenje telefona


Punite telefon najmanje 20 minuta.

2. Ponovno pokretanje telefona


Istodobno pritisnite i držite tipke za uključivanje i smanjenje glasnoće 10 – 15 sekundi. Otpustite tipke i telefon će se ponovno pokrenuti. Nakon toga možda ćete ponovno morati postaviti datum i vrijeme na telefonu.
Keys to press to perform soft reset

Ako problem potraje, ponovno postavite telefon pomoću uputa u nastavku.

3. Ponovno postavljanje telefonaPrije vraćanja u izvorno stanje provjerite je li razina napunjenosti baterije iznad 50 %.
Da biste provjerili razinu napunjenosti baterije, otvorite Postavke > Sustav > Ušteda baterije (Lumia i Windows Phone 8: Postavke > ušteda baterije). Ako to ne možete provjeriti ili je razina preniska, punite telefon najmanje 20 minuta.

Ponovno postavljanje telefona putem postavki telefona.
Odaberite Postavke > Sustav > O > Ponovno postavljanje telefona (Lumia i Windows Phone 8: Postavke > O telefonu > Ponovno postavljanje telefona).

Ako pak ne možete pristupiti postavkama telefona, slijedite korake u nastavku:

  1. Isključite punjač. Istodobno pritisnite i držite tipke za uključivanje i smanjenje glasnoće . Otpustite tipke kada telefon zavibrira i odmah pritisnite i držite tipku za smanjenje glasnoće dok se na zaslonu telefona ne prikaže uskličnik (!). Otpustite tipku za smanjenje glasnoće.
    Keys to press in phase two of performing hard reset without a charger

  2. Pritisnite tipke za glasnoću i uključivanje sljedećim redoslijedom: tipka za povećanje glasnoće, tipka za smanjenje glasnoće, tipka za uključivanje i tipka za smanjenje glasnoće.

    Sequence of keys to press to perform hard reset without charger

    Korisnici telefona Lumia 950 XL: kombinacija fizičkih tipki može se razlikovati ovisno o modelu telefona Lumia.

  3. Pričekajte da se telefon ponovno postavi. Tijekom ponovnog postavljanja na zaslonu će se vrtjeti zupčanici otprilike 5 minuta, nakon čega će se zaslon zacrniti na otprilike 30 sekundi, a potom će se telefon ponovno pokrenuti.
  4. Prođite kroz početno postavljanje telefona. Provjerite jesu li datum i vrijeme točno postavljeni. Odaberite Postavke > Vrijeme i jezik > Datum i vrijeme (Lumia i Windows Phone 8: Postavke > datum + vrijeme).

Svojstva

ID članka: 13389 - posljednja izmjena: 17. svi 2016. - verzija: 5

Povratne informacije