Uređivanje filmova u programu Movie Maker

Pomoću alata za uređivanje u programu Movie Maker dajte željeni izgled filmu.

Obrezivanje videozapisa

Možete obrezati početak i kraj videozapisa, tako da vaš film prikazuje samo dio videozapisa koji želite. Ako, na primjer, imate videozapis s nekoliko crnih okvira na početku, možete izrezati početak videozapisa tako da se crni okviri ne pojavljuju u završnoj, spremljenoj verziji filma.

Kada obrezujete datoteku s videozapisom u programu Movie Maker, izvorni videozapis neće se promijeniti. Svi kadrovi videozapisa ostaju u izvornoj datoteci videozapisa. 
 
Obrezivanje videozapisa u programu Movie Maker
Brisanje svih novih početnih i završnih točaka u programu Movie Maker tako da se prikaže cijeli videozapis

Dijeljenje videozapisa

Videozapis možete podijeliti na dvije manje stavke, a zatim nastaviti s uređivanjem. Nakon podjele videozapisa možete, na primjer, premjestiti jedan videozapis ispred drugoga i tako im promijeniti redoslijed pojavljivanja u filmu.

Dijeljenje videozapisa na dvije stavke


  1. Odaberite videozapis i povucite pokazatelj reprodukcije na točku u kojoj želite podijeliti videozapis.
  2. U odjeljku Alati za videozapise na kartici Uređivanje i u grupi Uređivanje odaberite Podijeli

Ubrzavanje ili usporavanje videozapisa

U programu Movie Maker možete promijeniti brzinu videozapisa da bi se u filmu reproducirao brže ili sporije.

Odaberite videozapis i pod Alati za videozapise na kartici Uređivanje u grupi Prilagođavanje odaberite popis Brzina pa odaberite brzinu (ovisno u koliko videozapis želite ubrzati ili usporiti).

Odabir teme

Tema AutoFilm u programu Movie Maker automatski dodaje naslove, odjavu, prijelaze i vizualne efekte filmu. Pregledajte teme AutoFilma i pokazivačem odaberite željene.

kada dodate videozapise, glazbu i fotografije koje želite koristiti u programu Movie Maker, na kartici Početna stranica u grupi Teme AutoFilma kliknite temu koja najbolje odgovara filmu. Možete nastaviti s uređivanjem filma ili ga samo spremiti.

Svojstva

ID članka: 14019 - posljednja izmjena: 14. ruj 2016. - verzija: 2

Povratne informacije
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)