Pomoć za aplikaciju Kalendar

Aplikacija Kalendar omogućuje vam pregled nekoliko kalendara, uključujući i vaš poslovni kalendar, u isto vrijeme i na istome mjestu. Da biste koristili Kalendar, morate se na PC ili u aplikaciju prijaviti pomoću Microsoftova računa. Kada otvorite Kalendar, prikazat će vam se svi događaji na vašem Microsoftovu računu. Da bi vam se prikazivali i događaji iz drugih kalendara, dodajte račune u aplikaciju Kalendar.

Prikaz sljedećeg događaja u aplikaciji Kalendar
 


Evo nekih uputa uz koje ćete jednostavnije svladati prve korake u Kalendaru.

Prvi koraci

Dodavanje kalendara
Uklanjanje kalendara
Dodavanje kalendara s međunarodnim praznicima
Prikaz kalendara po danu, tjednu, mjesecu ili na neki drugi način
Dodavanje i brisanje događaja
Pozivanje osoba na događaje ili sastanke

Postavke aplikacije Kalendar

Prikaz i skrivanje rođendana
Skrivanje i promjena boja kalendara
Tipkovni prečaci


Svojstva

ID članka: 14091 - posljednja izmjena: 14. ruj 2016. - verzija: 2

Povratne informacije