Ispis prikaza Ganttova dijagrama bez podataka tablice

S AŽ E T A K

Moguće je ispisati prikaz Ganttova grafikona bez bilo kakvih informacija iz tablice. Da biste to učinili, morate primijeniti tablicu u kojoj su sve širine stupaca postavljene na nulu. Imajte na umu da je za prikaz Ganttova grafikona uvijek potrebna primjena neke tablice.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Da biste stvorili tablicu bez stupaca, učinite sljedeće:

 1. Na izborniku View (Prikaz) kliknite Table (Tablica), a potom More Tables (Dodatne tablice).
 2. U odjeljku Tables: (Tablice) kliknite Task (Zadatak).
 3. Kliknite gumb New (Novo).
 4. U okvir Name (Naziv) upišite No Table Info (Bez podataka tablice).
 5. U prvi redak u odjeljak Field Name (Naziv polja) upišite ID, a u prvi redak u odjeljku Width (Širina) upišite nulu (0).
 6. Klikom odaberite Show In Menu (Prikaži na izborniku).
 7. Kliknite OK (U redu), a zatim Close (Zatvori).
Sada pomoću te tablice možete ispisati ili pretpregledati prikaz Ganttova grafikona bez podataka tablice na sljedeći način:

 1. Na izborniku View (Prikaz) kliknite More Views (Dodatni prikazi).
 2. Odaberite Gantt Chart (Ganttov grafikon) i kliknite Apply (Primijeni).
 3. Na izborniku View (Prikaz) kliknite Table (Tablica), a potom No Table Info (Bez podataka tablice).
 4. Na izborniku File (Datoteka) kliknite Print (Ispis) ili Print Preview (Pregled prije ispisa).
Obratite pozornost na to da je na ispisu ili u pretpregledu vidljiv samo onaj dio Ganttova grafikona koji sadrži vremensko mjerilo, a s lijeve strane ne vide se nikakvi podaci tablice.


Gore navedene informacije primjenjuju se na bilo koji prikaz koji se temelji na zaslonu Ganttova grafikona, primjerice detaljni Ganttov grafikon i Ganttov grafikon za praćenje.
Svojstva

ID članka: 147424 - posljednja izmjena: 18. ruj 2011. - verzija: 1

Povratne informacije