Prikvačivanje aplikacija i mapa na radnu površinu ili programsku traku

Vrijedi za: Windows 8.1

Prikvačivanje aplikacija na programsku traku

  • Pritisnite i držite (ili kliknite desnom tipkom miša) aplikaciju, a zatim odaberite Više > Prikvači na programsku traku.
  • Ako je aplikacija već otvorena na radnoj površini, pritisnite i držite (ili desnom tipkom miša kliknite) gumb aplikacije na programskoj traci, a zatim odaberite Prikvači na programsku traku.


Dodavanje prečaca na radnu površinu

  1. Pritisnite i držite (ili desnom tipkom miša kliknite) radnu površinu pa odaberite Novo > Prečac.
  2. Unesite lokaciju stavke ili odaberite Pregledaj da biste je pronašli pomoću eksplorera za datoteke.