Kako otkloniti poteškoće kada se pojave poruke o pogrešci Event ID 9, Event ID 11 i Event ID 15

Verziju ovog članka koja se odnosi na Microsoft Windows XP (i koja nije nužno na hrvatskom jeziku) potražite pod brojem314093 .

Važno Ovaj članak sadrži informacije o modificiranju sistemskog registra. Prije nego modificirate registar, ne propustite napraviti njegovu sigurnosnu kopiju. Provjerite znate li vratiti registar ako se pojavi kakav problem. Dodatne informacije o izradi sigurnosne kopije, vraćanju i modificiranju registra potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
256986 Opis registra u sustavu Microsoft Windows

S AŽ E T A K

Ovaj članak opisuje kako otkloniti poteškoće povezane s porukama o pogrešci Event ID 9, Event ID 11 ili Event ID 15. U sistemskom zapisniku pritom mogu biti zabilježene sljedeće poruke s ID-om događaja (zapisnik pogledajte pomoću preglednika događaja), iako izvor može biti kontroler s bilo kojim nazivom (na primjer Atdisk, Atapi ili Sparrow).

Poruka 1
Event ID (ID događaja): 9
Source (Izvor): aic78xx
Description (Opis): The device, \Device\ScsiPort0, did not respond within the timeout period. (Uređaj \Device\ScsiPort0 nije odgovorio tijekom predviđenog razdoblja čekanja.)

Poruka 2
Event ID (ID događaja): 11
Source (Izvor): aic78xx
Description (Opis): The driver detected a controller error on Device\ScsiPort0. (Upravljački program program otkrio je pogrešku kontrolera na uređaju Device\ScsiPort0.)


Poruka 3
Event ID (ID događaja): 15
Source (Izvor): [scsi miniport driver]
Description (Opis): The device, \Device\ScsiPort1, is not ready for access yet. (Uređaj \Device\ScsiPort1 još nije spreman za pristup.)
ID događaja 15 pokazuje da uređaj još nije spreman. To može biti posljedica problema s konfiguracijom SCSI kontrolera ili drugih problema. Provjerite kod proizvođača postoje li nadopune za firmver i upravljačke programe te ima li poznatih problema. To može ukazivati i na neispravan uređaj. Do pogreške dolazi na razini uređaja.

U gotovo svim slučajevima ove se poruke pojavljuju uslijed hardverskih problema s kontrolerom ili, što je vjerojatnije, uređajem povezanim s tim kontrolerom. Hardverski se problemi mogu odnositi na loše kabele, neodgovarajuće postavke terminiranja ili brzine prijenosa, trom ili spor odziv uređaja pri odvajanju od SCSI sabirnice, neispravan uređaj ili, u iznimno rijetkim slučajevima, nekvalitetan upravljački program uređaja.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Slijedi nekoliko savjeta za otklanjanje poteškoća koji bi trebali pomoći pri dijagnosticiranju problema:

 • Pročitajte tehnički priručnik proizvođača SCSI kontrolera da biste utvrdili potrebe za terminiranjem. Mnogim SCSI kontrolerima potrebni su aktivni terminatori (barem jedan uređaj na sabirnici mora davati terminacijsko napajanje). Za ispravno terminiranje potrebni su i terminator (otpornik) i uređaj koji sabirnici osigurava signal za terminacijsko napajanje. Standard za SCSI-2 određuje da kontroler (pokretač) mora osiguravati terminacijsko napajanje. Stoga svaki SCSI-2 kompatibilan kontroler vjerojatno i daje terminacijsko napajanje, ali ako niste sigurni, to biste trebali provjeriti. Isto tako i mnogi uređaji, osobito diskovni pogoni, imaju mogućnost davanja terminacijskog napajanja. Ako na pogonu imate prespojnik na kojem piše Trmpwr, trebali biste ga uključiti.
 • Ako su priključeni i interni i eksterni SCSI uređaji, pobrinite se da krajnji uređaji u svim SCSI lancima budu terminirani, a oni između krajeva lanca ne.
 • Ako se koristi samo jedan (interni ili eksterni) SCSI lanac, pobrinite se da krajnji uređaj u SCSI lancu i sam SCSI kontroler budu terminirani. Obično je to postavka BIOS-a.
 • Provjerite jesu li SCSI kabeli ispravni i čvrsto priključeni. U dugom lancu u kojem se kombiniraju interni i eksterni kabeli postoji opasnost od slabljenja signala. Iako SCSI specifikacije mogu dopuštati velike duljine lanaca, one pretpostavljaju da u kablovima nema slabljenja signala i smetnji, a u stvarnosti su lanci općenito kraći. Eksterne kabele duljine 1,8 m ili više trebali biste zamijeniti onima duljine 90 cm.
 • Obratite pozornost na to kada dobivate poruke o događaju i pokušajte ustanoviti koincidiraju li s određenim zakazanim zadacima (poput izrade sigurnosnih kopija) ili velikim obradama na diskovima. To će vam pomoći da utvrdite koji bi uređaj mogao uzrokovati pogreške.

  Napomena Razlog zbog kojeg pogoni znaju imati takve probleme pod većim opterećenjem često je sporost mikroprocesora. U višezadaćnom okruženju procesor možda neće biti dovoljno brz da obradi sve ulazno/izlazne naredbe koje mu pristižu gotovo istodobno.
 • Ako su pogreške vezane uz uređaje s trakama, smanjite postavke brzine prijenosa – brzina prijenosa od 5 MB/s obično rješava tu vrstu poteškoća.
 • Pojednostavnite SCSI/IDE lanac uklanjanjem uređaja ili premjestite problematični uređaj na neki drugi kontroler. Ako uređaj i dalje uzrokuje problem, trebali biste ga zamijeniti.
 • Provjerite verziju BIOS-a SCSI kontrolera i firmvera uređaja. Za najnovije verzije obratite se proizvođaču. Točan postupak potražite dalje u tekstu, u odjeljku Provjera broja modela i verzije firmvera
 • Provjerite verziju upravljačkog programa SCSI uređaja. SCSI upravljački program nalazi se u mapi %Systemroot%\System32\Drivers. Pogledajte verziju u svojstvima datoteke i provjerite ima li proizvođač SCSI uređaja noviju verziju programa.
 • Uklonite ostale kontrolere koji bi se mogli sukobiti na sabirnici.
 • Formatiranje na temeljnoj razini uz pomoć SCSI kontrolera moglo bi razriješiti probleme vezane uz ove poruke o događajima.
 • Sumnjivi hardver zamijenite drugim modelom ili hardverom drugog proizvođača.

Provjera broja modela i verzije firmvera

Broj modela uređaja i verzija firmvera navedeni su u registru sustava Windows. Da biste provjerili broj modela i verziju firmvera, slijedite ove korake


Upozorenje Ako nepravilno modificirate registar koristeći Registry Editor ili neke druge metode, možete prouzročiti ozbiljne probleme. Zbog tih problema možda ćete morati ponovo instalirati operacijski sustav. Microsoft ne može jamčiti da ćete moći riješiti te probleme. Registar modificirate na vlastitu odgovornost.
 1. Pokrenite Regedt32.exe.
 2. Pronađite i kliknite sljedeći registarski ključ, pri čemu x ovisi o broju uređaja:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware\Devicemap\Scsi\ScsiPortx\ScsiBusx\ TargetIdx\LogicalUnitIdx
 3. Pogledajte vrijednost identifikatora REG_SZ da biste vidjeli vrijednosti za broj modela i verziju firmvera. U sljedećoj vrijednosti, na primjer, verzija firmvera je 0510:
  SEAGATE ST32430N 0510
  .
 4. Zabilježite sve brojeve modela i verzije firmvera uređaja te s proizvođačem provjerite ima li poznatih problema.
Napomena Modele i verzije firmvera za hardver u sustavima Windows 2000 i Windows Server 2003 možete pogledati na sljedećoj lokaciji u registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum
Dodatne informacije o otklanjanju poteškoća u slučaju ovih događaja potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem

259237 Otklanjanje poteškoća u slučaju događaja s ID-om 9, 11 i 15 na klasterskim poslužiteljima (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

Svojstva

ID članka: 154690 - posljednja izmjena: 13. sij 2008. - verzija: 1

Povratne informacije