Što je Microsoft Security Essentials?

Vrijedi za: Windows 7

 

14. siječnja 2020 prekinuta je podrška za Microsoft Security Essentials i taj program više nije dostupan za preuzimanje. Microsoft će i dalje objavljivati ažuriranja definicija (uključujući i modul) za održavanje sustava na kojima je instaliran Microsoft Security Essentials sve do 2023. 
 
Zašto program Microsoft Security Essentials više nije dostupan?
Sustav Windows 7 više nije podržan i nove instalacije programa Microsoft Security Essentials više nisu dostupne. Preporučujemo svim korisnicima prelazak na sustav Windows 10 i program Windows Defender Antivirus kao najbolju sigurnosnu mogućnost.
 

Hoće li program Microsoft Security Essentials instaliran na mom sustavu i dalje nastaviti raditi?
Da, nastavit ćemo objavljivati ažuriranja definicija za Microsoft Security Essentials sve do 2023.