Premještanje aplikacija

Da bi vam se prikazalo nekoliko aplikacija odjednom, dohvatite vrh prozora jedne aplikacije i povucite ga u stranu ili u kut zaslona. Vidjet ćete gdje će se aplikacija poravnati, zajedno s drugim aplikacijama koje će automatski poravnati uz nju. Na programskoj traci odaberite Prikaz zadatka da biste se brzo prebacili s jedne otvorene aplikacije na drugu.

Snimka zaslona prikaza zadataka

Svojstva

ID članka: 17182 - posljednja izmjena: 2. kol 2016. - verzija: 6

Povratne informacije