Postavljanje e-pošte i kalendara

Aplikacije Pošta i Kalendar dostupne su u sklopu sustava Windows 10. Potražite ih tako da odaberete gumb Start

Windows ikona logotipa
ili tako da u okvir za pretraživanje na programskoj traci upišete pošta ili kalendar.

Aplikacije Kalendar i Pošta na izborniku Start

Vrhunski alat za e-poštu i stvaranje rasporeda

Pronašli ste aplikacije, a sada ih učinite korisnima tako što ćete u njih dodati svoje račune. Ako prvi put otvarate aplikacije, prikazat će vam se stranica dobrodošlice. Slijedite upute za postavljanje računa. U suprotnom učinite sljedeće:

  1. U aplikaciji Pošta ili Kalendar u donjem lijevom kutu odaberite Postavke .

  2. Idite na mogućnost Računi > Dodaj račun, odaberite vrstu računa i slijedite upute.

Pošta i kalendar počet će se sinkronizirati čim postavite račun.

Još nekoliko korisnih praktičnih savjeta:

  • Kada se smirite od uzbuđenja zbog dodavanja jednoga računa, možete se vratiti na postavke i dodati ih još.

  • Isti račun ne morate dodavati dvaput - kada ga dodate u jednu aplikaciju, druga će se aplikacija automatski povezati s istim računom. Između ove se dvije aplikacije možete prebacivati odabirom ikona za poštu ili kalendar u donjem lijevom kutu prozora.

    Prebacivanje između pošte i kalendara

  • Račun možete u svakom trenutku izbrisati tako da odaberete Postavke > Računi, a zatim račun koji želite izbrisati. Odaberite Izbriši račun. (Ako ste na PC prijavljeni pomoću Microsoftova računa, taj je račun dodan automatski u aplikacije Pošta i Kalendar i ne može se izbrisati. No možete ukloniti druge račune koje ste sami dodali.)

  • Ako imate dodatnih pitanja o načinu korištenja aplikacija, uključujući informacije o otklanjanju poteškoća ako imate problema s dodavanjem računa, odgovore potražite tako da odaberete Postavke > Pomoć > Otvori pomoć.

Gdje se nalaze moji kontakti?

Kada dodate račun, bilo putem aplikacija Pošta i Kalendar ili drugih aplikacija za društvene mreže, svi će se kontakti pridruženi tom računu pojaviti u aplikaciji Osobe. Aplikaciju Osobe potražite tako da u okvir za pretraživanje na programskoj traci upišete Osobe.

Svojstva

ID članka: 17198 - posljednja izmjena: 2. kol 2016. - verzija: 5

Povratne informacije