Slanje tekstne poruke

Želite nešto reći? Da biste poslali tekstnu poruku, na izborniku Start

Windows ikona logotipa
odaberite Poruke , a zatim Nova poruka . Unesite broj telefona ili kontakt, upišite poruku, a zatim odaberite Pošalji . Možda će se naplatiti slanje poruka i mobilnih podataka.

Ako upišete, ali ne pošaljete poruku, ona će se spremiti kao skica. Prikazat će se u rubrici Poruke > Razgovori.

Svojstva

ID članka: 17266 - posljednja izmjena: 16. kol 2016. - verzija: 5

Povratne informacije