Korištenje aplikacija

Vrijedi za: Surface Hub

Evo nekoliko savjeta kako koristiti aplikacije na uređaju Surface Hub:

Prebacivanje s jedne otvorene aplikacije na drugu


Ako imate više otvorenih aplikacija, s jedne na drugu se možete brzo prebaciti pomoću gumba Prikaz zadatka. Taj se gumb nalazi na donjoj strani dodirnog zaslona.

Task view button

U prikazu zadatka samo odaberite aplikaciju na koju se želite prebaciti. Druge će aplikacije ostati otvorene i na njih se možete vratiti na isti način. Ako istovremeno želite koristiti više aplikacija na zaslonu, možete i povući prvu aplikaciju na jednu stranu dodirnog zaslona i ona će se postaviti na mjesto. Zatim povucite drugu aplikaciju na drugu stranu.

Korištenje aplikacija preko cijelog zaslona


Da biste aplikaciju prikazali preko cijelog zaslona, odaberite gumb s dvostrukom strelicom na naslovnoj traci aplikacije.

The double arrow button in an app''s toolbar.

Kada završite s korištenjem aplikacije prikazane preko cijelog zaslona, prstom prijeđite prema gore od donjeg ruba dodirnog zaslona ili prema dolje s vrha dodirnog zaslona, a zatim odaberite Izlaz iz prikaza preko cijelog zaslona.

The Exit full screen button.

Usporedno korištenje aplikacija


Aplikacije se po zadanom otvaraju usporedno da biste mogli iskoristiti prednosti velikog dodirnog zaslona i raditi u više aplikacija istodobno. Da biste promijenili veličinu usporedno prikazanih aplikacija, povucite traku između njih da biste im promijenili širinu.

Resizing apps that are side by side