Prebacivanje između aplikacija

Evo nekoliko savjeta o korištenju aplikacija na uređaju Surface Hub:

Prebacivanje s jedne otvorene aplikacije na drugu

Ako imate više otvorenih aplikacija, s jedne na drugu se možete brzo prebaciti pomoću gumba Prikaz zadatka. Taj se gumb nalazi na donjoj strani dodirnog zaslona.

Gumb Prikaz zadatka

U prikazu zadatka samo odaberite aplikaciju na koju se želite prebaciti. Druge će aplikacije ostati otvorene i na njih se možete vratiti na isti način. Ili, ako želite koristiti više aplikacija na zaslonu istodobno, povucite prvu sa strane dodirnog zaslona i poravnat će se na mjesto. Zatim povucite drugu aplikaciju na drugu stranu.

Snimka zaslona prikaza zadatka

Korištenje aplikacija prikazanih preko cijelog zaslona

Da biste aplikaciju prikazali preko cijelog zaslona, odaberite gumb s dvostrukom strelicom na naslovnoj traci aplikacije.

Gumb s dvostrukom strelicom na alatnoj traci aplikacije.

Kada završite s korištenjem aplikacije prikazane preko cijelog zaslona, prstom prijeđite prema gore od donjeg ruba dodirnog zaslona ili prema dolje s vrha dodirnog zaslona, a zatim odaberite Izlaz iz prikaza preko cijelog zaslona.

Gumb Izlaz iz prikaza preko cijelog zaslona.

Usporedno korištenje aplikacija

Aplikacije se po zadanom otvaraju usporedno da biste mogli iskoristiti prednosti velikog dodirnog zaslona i raditi u više aplikacija istodobno. Da biste promijenili veličinu usporedno prikazanih aplikacija, povucite traku između njih da biste im promijenili širinu.

Promjena veličine usporedno prikazanih aplikacija

Svojstva

ID članka: 17334 - posljednja izmjena: 13. lip 2016. - verzija: 3

Povratne informacije