Zadaci u programu Microsoft Project ne zakazuju se prema očekivanjima

S AŽ E T A K

U članku se opisuje zašto se zadatak u programu Microsoft Project ne zakazuje prema očekivanjima te se navode prijedlozi za ispravljanje takve pojave.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Zadatak se ne zakazuje prema očekivanjima iz niza razloga. Da biste odredili točan razlog, postavite si sljedeća pitanja.

Napomena Prije no što testirate bilo koji od scenarija u ovom članku, stvorite sigurnosnu kopiju datoteke ili spremite promjene koje ste možda načinili u datoteci.
 1. Je li mogućnost Izračun postavljena na Ručno?

  Kada postavite ručni izračun, Microsoft Project izračunat će vašu datoteku tek kada pritisnete F9. Postavite Izračun na automatski da biste razriješili sukobe pri zakazivanju. Da biste postavili način izračuna, slijedite ove korake:
  1. Na izborniku Tools (Alati) kliknite Options (Mogućnosti).
  2. Kliknite karticu Calculation (Izračun).
  3. U odjeljku Calculation (Izračun) kliknite Automatic (Automatski) ili Manual (Ručno).
 2. Je li mogućnost prikaza poruka o zakazivanju isključena?

  Ako je mogućnost prikaza poruka o zakazivanju isključena, promjene projektne datoteke koje dovode do sukoba pri zakazivanju bit će obrađene. Ako je mogućnost prikaza poruka o zakazivanju uključena, sukob je vidljiv i možete ga otkloniti. Da biste uključili i isključili prikaz poruka o zakazivanju, slijedite ove korake:
  1. Na izborniku Tools (Alati) kliknite Options (Mogućnosti).
  2. Kliknite karticu Schedule (Raspored).
  3. Klikom potvrdite ili poništite okvir Show Scheduling Messages (Prikaži poruke o zakazivanju).
  4. Kliknite karticu General (Općenito).
  5. U odjeljku PlanningWizard (Čarobnjak za planiranje) potvrdite sve okvire.
  Napomena Kada uključite poruke o zakazivanju, pritisnite F9 na tipkovnici. Poruke o zakazivanju koje se pojave moraju se razriješiti da bi projekt bio ispravno izračunat.
 3. Zakazujete li od početnog datuma projekta ili od završnog datuma?

  Kada zakazujete od početnog datuma projekta, zadaci počinju što je prije moguće. Kada zakazujete od završnog datuma projekta, zadaci počinju što je kasnije moguće. Da biste provjerili koji je datum postavljen u datoteci, kliknite Project information (Podaci o projektu) na izborniku Project (Projekt).
 4. Koji je početni datum projekta?

  Ako je mogućnost prikaza poruka o zakazivanju uključena te ako upišete zadatak koji se događa prije početnog datuma projekta, primit ćete poruku upozorenja. Ako želite zakazati zadatak koji počinje prije početnog datuma projekta, ručno upišite datum zadatka. Da biste provjerili početni datum projekta, kliknite Project information (Podaci o projektu) na izborniku Project (Projekt).
 5. Jeste li unijeli postotak dovršenosti zadatka?

  Ako ste unijeli postotak dovršenosti zadatka, a zadatak je već započeo, ne možete automatski promijeniti datum početka. Da biste odredili kada bi se zadatak automatski zakazao, postavite mu postotak dovršenosti na nulu. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
  1. Odaberite zadatak.
  2. Na izborniku Project (Projekt) kliknite Task Information (Podaci o zadatku).
  3. Kliknite karticu General (Općenito).
  4. U okvir Percent Complete(Postotak završenosti) upišite0.
  5. Kliknite OK (U redu).
 6. Jeste li zadatku dodijelili stvarni datum početka?

  Zadatku možete dodijeliti stvarni datum početka, a da ne upišete postotak dovršenosti. Zadatak se neće automatski zakazati ako stvarni datum početka ne postavite na NA. Da biste postavili stvarni datum početka, umetnite polje stvarnog početka u tablicu. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
  1. Odaberite naslov bilo kojeg stupca iz svoje tablice.
  2. Na izborniku Insert (Umetanje) kliknite Insert Column (Umetni stupac).
  3. Odaberite Actual Start (Stvarni početak) u odjeljku Field Name (Naziv polja) i kliknite OK (U redu).
 7. Jeste li zadatku dodijelili drugu vrstu ograničenja, osim Što je prije moguće (ASAP, As Soon As Possible)?

  Ograničenje može uzrokovati zakazivanje zadatka u skladu s vrstom ograničenja i postavljenim datumom. U programu Microsoft Project zadatak s ograničenjem Što je kasnije moguće (ALAP, As Late As Possible) zakazat će se kao ASAP zadatak u projektu koji je zakazan od datuma završetka projekta. Da biste provjerili vrstu ograničenja, slijedite ove korake:
  1. Dvokliknite ID broj zadatka.
  2. Kliknite karticu Advanced (Dodatno).
 8. Ima li prethodnih ili nasljednih veza?

  Vrsta veze određuje kada je zadatak moguće zakazati. U programu Microsoft Project postavka Tasks will always honor their constraint dates (Zadaci će uvijek poštovati datumska ograničenja) nadjačava veze odnosa zadatka. Da biste postavili tu mogućnost, slijedite ove korake:
  1. Na izborniku Tools (Alati) kliknite Options (Mogućnosti).
  2. Kliknite karticu Scheduling (Zakazivanje).
  3. Klikom potvrdite okvir Tasks will always honor their constraint dates (Zadaci će uvijek poštovati datumska ograničenja.
  4. Kliknite OK (U redu).
 9. Koristite li automatsko uravnoteživanje resursa?

  Autmatsko uravnoteživanje resurs dodaje odgodu zadatku radi izbjegavanja sukoba resursa. Rezultati u početnom datumu zadatka se izbacuju. Ako odaberete ručno podešavanje, zadacima se odgoda ne dodaje automatski. Da biste uklonili odgodu dodanu zadatku te da biste postavili uravnoteživanje resursa na ručno, učinite sljedeće:
  • Da biste uklonili odgodu, kliknite Clear Leveling (Očisti uravnoteživanje).
  • Da biste postavili uravnoteživanje resursa na ručno, kliknite Resource Leveling (Uravnoteživanje resursa) na izborniku Tools (Alati), a potom kliknite Manual (Ručno).
 10. Postoji li vrijednost u polju Odgoda zadatka?

  Ako polje Odgoda zadatka sadrži vrijednost veću od nule, ne možete zakazati zadatak ranije. Da biste očistili polje Odgoda, pogledajte deveti korak.
 11. Je li zadatak podzadatak?

  Ako Zadatak sažetka (na bilo kojoj razini) ima prethodnika ili ograničenje, podzadatak se ne može izvršiti prije zadatka sažetka. Da biste provjerili ima li zadatak sažetka prethodnike ili ograničenja, slijedite ove korake:
  1. Odaberite zadatak.
  2. Na izborniku Project (Projekt) kliknite Task Information (Podaci o zadatku).
 12. Je li zadatku dodijeljen resurs?

  Kalendar resursa može utjecati na zakazivanje zadatka koji pokreću resursi, no ne i na zakazivanje zadatka fiksnog trajanja. U programu Microsoft Project kalendar resursa može utjecati na sve tri vrste zadatka (fiksno trajanje, fiksni rad i fiksne jedinice). Uklonite resurs da biste vidjeli utječe li on na zakazivanje. Ako rasporedi zadataka izgledaju kao što ste očekivali nakon što uklonite resurs, provjerite kalendar resursa. Da biste provjerili kalendar resursa, slijedite ove korake:

  Na izborniku Tools (Alati) kliknite Change Working Time (Promjena radnog vremena) i odaberite naziv resursa s padajućeg popisa.
 13. Pokušavate li zakazati zadatak izvan radnog vremena?

  Ako je dan označen kao neradni, ne možete zakazati početak zadatka na taj dan. Da biste provjerili kalendar projekta, kliknite Change Working Time (Promjena radnog vremena) na izborniku Tools (Alati).
 14. Jesu li zadacima sažetka dodijeljene prethodne ili nasljedne veze?

  Prethodne i nasljedne veze dodijeljene zadacima sažetka mogu utjecati na podzadatke zadatka sažetka uz zadatke sažetka koji su povezani.

  Vrsta veze određuje kada je zadatak moguće zakazati. U programu Microsoft Project postavka Tasks will always honor their constraint dates (Zadaci će uvijek poštovati datumska ograničenja) nadjačava veze odnosa zadatka. Prethodne verzije programa Microsoft Project ne nude tu mogućnost. Da biste postavili tu mogućnost, slijedite ove korake:
  1. Na izborniku Tools (Alati) kliknite Options (Mogućnosti).
  2. Kliknite karticu Scheduling (Zakazivanje).
  3. Klikom potvrdite okvir Tasks will always honor their constraint dates (Zadaci će uvijek poštovati datumska ograničenja.
  4. Kliknite OK (U redu).
Ako ste proveli sve navedene testove, a i dalje imate problema sa zakazivanjem, pokušajte stvoriti novi zadatak ili izbrisati problematični zadatak, a potom ga ponovno stvoriti.


Ako i dalje imate poteškoća, datoteka je možda oštećena. Ako ste stvorili datoteku u verziji Microsoft Project 4.1 ili starijoj te tu verziju i dalje imate na računalu, otvorite datoteku i spremite je u obliku MPX. Potom otvorite datoteku u programu Microsoft Project 2000 ili u novijoj verziji.


Dodatne informacije o datotečnom obliku MPX potražite u datoteci Mpxfile.wri. Datoteka Mpxfile.wri obično se nalazi u direktoriju \Winproj.


Ako nemate Microsoft Project 4.1 ili noviji, nemojte spremiti datoteku u obliku MPX. Taj datotečni oblik ne podržava (čuva) nove značajke dostupne u verziji Microsoft Project 2000 ili novijoj. Stoga ako spremite datoteku iz verzije Microsoft Project 2000 ili iz novije verzije u oblik MPX, izgubit ćete neke značajke pri pretvaranju.
Svojstva

ID članka: 175457 - posljednja izmjena: 18. ruj 2011. - verzija: 1

Povratne informacije